5237 Sayılı TCK Madde 18 İçtihat

T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2013/28108

K. 2014/2775

T. 24.2.2014

• NİTELİKLİ YAĞMA ( Sanıkların Markete Gelerek Tabancayı Katılana Doğrultup “Biz Pkk’dan Geliyoruz 2 Arkadaşım Dışarıda Ani Bir Hareketinle Burayı Tarayacaklar Kasayı Boşalt” Dedikleri – Suçun Örgütün Korkutucu Gücünden Yararlanılarak İşlendiğinin Gözetileceği )

• ÖRGÜTÜN KORKUTUCU GÜCÜNDEN YARARLANARAK YAĞMA ( Sanıkların Markete Gelerek Tabancayı Katılana Doğrultup “Biz Pkk’dan Geliyoruz 2 Arkadaşım Dışarıda Ani Bir Hareketinle Burayı Tarayacaklar Kasayı Boşalt” Dedikleri – Suçun Oluşacağı )

• ETKİN PİŞMANLIK ( Nitelikli Yağma – Kovuşturma Sırasında Sanığın Bir Yakınının İş Yerine Gelerek Zararı Karşılamak İçin Para Teklif Ettiği Ancak Katılanın Kabul Etmediği – Etkin Pişmanlığın Tartışılacağı )

• TEKERRÜR ( Tekerrür Sebebiyle Koşullu Salıverme Süresine Eklenecek Miktarın Tekerrüre Esas Alınan Cezanın En Ağırından Fazla Olamayacağı – Tekerrüre Esas Alınmak Üzdere Birden Fazla Mahkeme Hükmüne Yer Verilemeyeceği )

• HÜKÜMDE TEKERRÜR UYGULAMASI İÇİN BİRDEN FAZLA MAHKEME KARARINA YER VERİLMESİ ( Tekerrür Sebebiyle Koşullu Salıverme Süresine Eklenecek Miktarın Tekerrüre Esas Alınan Cezanın En Ağırından Fazla Olamayacağı – Hukuka Aykırı Olduğu )

5237/m.58, 149, 18

ÖZET : Sanığın gece 23.00 sıralarında suça konu markete gelerek üzerinde taşıdığı tabancayı katılana doğrultup “Biz pkk.dan geliyoruz, 2 arkadaşım dışarıda, ani bir hareketinle burayı tarayacaklar, kasayı boşalt” demek suretiyle katılanı tehdit edip iş yerinden sigarayı alıp kaçtığı olayda silahla yağma suçunun gece, iş yerinde ve var olan suç örgütünün korkutucu gücünden yararlanılarak işlendiği kabul edilmelidir.

Kovuşturma sırasında sanığın bir yakınının işyerine gelerek zararı karşılamak için para teklif ettiğini ancak kendisinin çalınanların bedelinin ödenerek zararın giderilmesini istemediğini belirtmiş olması karşısında sanık hakkında etkin pişmanlık hükmünün uygulama koşullarının tartışmasız bırakılması,

Tekerrür sebebiyle koşullu salıverme süresine eklenecek miktarın, tekerrüre esas alınan cezanın en ağırından fazla olamayacağının anlaşılması karşısında; kararın hüküm kısmında sanık hakkında, tekerrür hükümlerinin uygulamasına esas alınmak üzere, birden fazla mahkeme hükmüne yer verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler kurulunun takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- )Oluşa ve kabule göre, sanığın gece 23.00 sıralarında suça konu markete gelerek üzerinde taşıdığı tabancayı katılana doğrultup “Biz pkk.dan geliyoruz, 2 arkadaşım dışarıda, ani bir hareketinle burayı tarayacaklar, kasayı boşalt” demek suretiyle katılan M. C.’ı tehdit edip iş yerinden 100 TL parayla toplam 60 TL değerinde sigarayı alıp kaçtığı olayda silahla yağma suçunun gece, iş yerinde ve var olan suç örgütünün korkutucu gücünden yararlanılarak işlendiğinin anlaşılması karşısında; sanık hakkında 5237 Sayılı T.C.K.nın 149/1. maddesinin ( a ), ( d ), ( h ) bendiyle birlikte ( f ) bendinin de uygulanması gerektiğinin düşünülmemesi,

2- ) Katılanın 22.5.2012 tarihli oturumda, işyerinden 100 TL para ve 60 TL değerinde sigara yağmalandığını, kovuşturma sırasında sanığın bir yakınının işyerine gelerek zararı karşılamak için para teklif ettiğini ancak kendisinin çalınanların bedelinin ödenerek zararın giderilmesini istemediğini belirtmiş olması karşısında sanık hakkında 5237 Sayılı T.C.K.nın 168/2. maddesinde tanımlanan etkin pişmanlık hükmünün uygulama koşullarının tartışmasız bırakılması,

3- )5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 108/2. maddesi uyarınca tekerrür sebebiyle koşullu salıverme süresine eklenecek miktarın, tekerrüre esas alınan cezanın en ağırından fazla olamayacağının anlaşılması karşısında; kararın hüküm kısmında sanık hakkında, tekerrür hükümlerinin uygulamasına esas alınmak üzere, birden fazla mahkeme hükmüne yer verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık V. Ö. ve savunmanının temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan sebeplerle isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi aracılığıyla 1412 Sayılı C.M.U.K.nun 326 /son maddesi uyarınca kazanılmış hakkın korunmasına, 24.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: