5237 Sayılı TCK Madde 16 İçtihat

T.C.

YARGITAY

9. CEZA DAİRESİ

E. 2014/47

K. 2014/4747

T. 17.4.2014

• CEZADAN MAHSUP ( Yabancı Ülke Mahkemeleri Tarafından Verilen Cezanın Tamamının Mahsubuna Karar Verilemeyeceği – Gözaltında Gözlem Altında Tutuklulukta Veya Hükümlülükte Geçen Sürelerin Mahsup Edilmesi Gerektiği )

• YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİ TARAFINDAN VERİLEN CEZA ( Tamamının Mahsubuna Karar Verilemeyeceği – Gözaltında Gözlem Altında

* TCK.nu 16 ve 63Cezadan Mahsup

5237/m. 16, 63

ÖZET : Hükmolunan cezadan, yabancı ülkede gözaltında, gözlem altında, tutuklulukta veya hükümlülükte geçen sürelerin mahsup edilmesi gerektiği gözetilmelidir. Yabancı ülke mahkemeleri tarafından verilen cezanın tamamının mahsubuna karar verilemez.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanığın yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Hükmolunan cezadan TCK’nın 16. maddesi uyarınca yabancı ülkede gözaltında, gözlem altında, tutuklulukta veya hükümlülükte geçen sürelerin mahsup edilmesi gerektiği gözetilmeden TCK’nın 16 ve 63. maddeleri gereğince Yunanistan mahkemeleri tarafından verilen cezanın tamamının mahsubuna karar verilmesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı olup hükmün bu nedenle BOZULMASINA, bu hususun yeniden yargılama yapılmaksızın CMUK’nın 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, mahsuba dair bölüm hükümden çıkarılarak, yerine “TCK’nın 16. maddesi uyarınca yabancı ülkede gözaltında, gözlem altında, tutuklulukta veya hükümlülükte geçen sürelerin cezadan mahsubuna” ifadesinin eklenmesi suretiyle diğer yönleri usul ve kanuna uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 17.04.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: