5237 Sayılı TCK Madde 22 İçtihat

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E. 2014/8620

K. 2014/16069

T. 27.6.2014

• VAN DEPREMİNDE YIKILAN OTEL NEDENİYLE AÇILAN TAKSİRLE ÖLDÜRME DAVASI ( Sanığın Otel Binasının Evveliyatını Bilen ve Uzun Süredir Oteli İşleten Tecrübeli Tacir Olduğu/Sanığın İlk Depremden Sonra Israrla Oteli İşletmeye Devam Ettiği – İkinci Depremde Otelin Çökmesi Nedeniyle 24 Kişinin Öldüğü/Bilinçli Taksirin Oluştuğu )

• BAYRAM OTEL DAVASI ( Sanığın Van’da Yer Alan Otel Binasının Evveliyatını Bilen ve Uzun Süredir Oteli İşleten Tecrübeli Tacir Olduğu/Sanığın İlk Depremden Sonra Israrla Oteli İşletmeye Devam Ettiği – İkinci Depremde Otelin Çökmesi Nedeniyle 24 Kişinin Öldüğü/Bilinçli Taksirin Oluştuğu )

• BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLDÜRME ( Sanığın Van’da Yer Alan Otel Binasının Evveliyatını Bilen ve Uzun Süredir Oteli İşleten Tecrübeli Tacir Olduğu/Sanığın İlk Depremden Sonra Israrla Oteli İşletmeye Devam Ettiği – İkinci Depremde Otelin Çökmesi Nedeniyle 24 Kişinin Öldüğü/Bilinçli Taksirin Oluştuğunun Kabul Edileceği )

• CEZANIN BELİRLENMESİ ( Van Depreminde Yıkılan Bayram Otelde Ölenler Nedeniyle Açılan Taksirle Öldürme Davası/Sanığın Yetkisi ve Olanağı Bulunmasına Rağmen Binayı Güçlendirmediği – Otele Bir Milyon Liralık Harcama Yaptığı Ancak Bunların Dizayna İlişkin Olduğu/Cezanın Azami Hadde Yakın Olarak Belirlenmesi Gereği )

• ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Taksirle Öldürme/Katılan Vekilinin Şikayetten Vazgeçtiği – Katılmanın Hükümsüz Kaldığı/Katılan Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilemeyeceği )

• KATILMANIN HÜKÜMSÜZ KALMASI ( Taksirle Öldürme/Katılan Vekilinin Şikayetten Vazgeçtiği – Katılmanın Hükümsüz Kaldığı/Katılan Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmemesi Gereği )

• VEKALET ÜCRETİ ( Taksirle Öldürme/Katılan Vekilinin Şikayetten Vazgeçtiği – Katılmanın Hükümsüz Kaldığı/Katılan Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmemesi Gereği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 21 İçtihat

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2014/1-314

K. 2014/389

T. 23.9.2014

• ÖLDÜRME EYLEMİNİN KASTEN/OLASI KASTLA/BİLİÇLİ TAKSİRLE Mİ İŞLENDİĞİNİN TESPİTİ ( Sanığın Doldurduğunu Unuttuğu Av Tüfeğini Maktulün ve Tanığın Dolu Olabileceği Uyarılarına Aldırmadan Maktulün Bacağına Doğrultup Ateş Ettiği – Sanığın Muhtemel Neticeyi İstememekle Birlikte Göze Alıp Kabullendiği/Eyleminin “Olası Kastla Öldürme” Suçunu Oluşturacağı )

• OLASI KASTLA ÖLDÜRME ( Sanığın Olay Yerine Gelmeden Önce Doldurduğunu Unuttuğunu Söylediği Av Tüfeğini Maktulün ve Tanığın Dolu Olabileceği Uyarılarına Aldırmadan Maktulün Bacağına Doğrultup Ateş Ettiği – Sanığın Ölümün Mümkün ve Muhtemel Olduğunu Bilmesine Rağmen Ateş Etmek Suretiyle Öngördüğü Muhtemel Neticeyi İstememekle Birlikte Göze Alıp Kabullendiği/Sanığın Olası Kastla Öldürme Suçundan Cezalandırılacağı )

• DOLDURDUĞUNU UNUTTUĞU AV TÜFEĞİ İLE MAKTULÜN VE TANIĞIN DOLU OLABİLECEĞİ UYARISINA RAĞMEN MAKTULÜN BACAĞINA ATEŞ ETME ( Sanığın Ölümün Mümkün ve Muhtemel Olduğunu Bilmesine Rağmen Ateş Etmek Suretiyle Öngördüğü Muhtemel Neticeyi İstememekle Birlikte Göze Alıp Kabullendiği – Eyleminin “Olası Kastla Öldürme” Suçunu Oluşturacağının Kabul Edileceği )

• AV TÜFEĞİ İLE MAKTULÜN BACAĞINA ATEŞ ETME ( Sanığın Doldurduğunu Unuttuğunu Söylediği Av Tüfeğini Maktulün ve Tanığın Dolu Olabileceği Uyarılarına Aldırmadan Maktulün Bacağına Doğrultup Ateş Ettiği – Sanığın Muhtemel Neticeyi İstememekle Birlikte Göze Alıp Kabullendiği/Olası Kastla Adam Öldürme Suçundan Kurulan Hükmün Onanacağı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 21 İçtihat

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2014/1-191

K. 2014/363

T. 11.7.2014

• KASTEN ÖLDÜRME SUÇU ( Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi – Sanığın Kızı Olan Maktuleyi Öldürmek İstediğine İlişkin Herhangi Bir Delilin Dosya İçerisinde Bulunmaması Sanığın Kastının Öldürmeye Yönelik Olduğu Hususunun Şüphede Kalması ve Bu Şüphenin de Sanık Lehine Değerlendirilmesi Gerektiği )

• TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU ( Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi – Sanığın Kızına Karşı Gerçekleştirilmiş Olduğu Eyleme Yönelik Olarak Sanığın Eyleminin Taksirle Öldürme Suçunu Oluşturduğu Gözetilmeden Nitelikli Kasten Öldürme Suçundan Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )

• ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ ( Kasten Öldürme Suçu – Sanığın Kızı Olan Maktuleyi Öldürmek İstediğine İlişkin Herhangi Bir Delilin Dosya İçerisinde Bulunmaması Sanığın Kastının Öldürmeye Yönelik Olduğu Hususunun Şüphede Kalması ve Bu Şüphenin de Sanık Lehine Değerlendirilmesi Gerektiğinden Sanığın Eyleminin Taksirle Öldürme Suçunu Oluşturduğu )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 21 İçtihat

T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2014/2282

K. 2014/3541

T. 17.6.2014

• SAHTE OLARAK ÜRETİLEN İÇKİNİN SATIŞI SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET ( Sahte Rakı Üretilmesi/İnsan Sağlığına Zararlı Olduğundan Kişi Ya da Kişilerin Ölebileceğinin Açıkça Öngörülebildiği – Sanığın Olası Kastla Öldürme Suçundan Cezalandırılması Gerektiği/Olası Kast )

• SAHTE RAKI NEDENİYLE KİŞİ VE KİŞİLERİN ÖLEBİLECEĞİNİN ÖNGÖRÜLEBİLDİĞİ ( Olası Kastla Öldürme Suçunun Gerçekleştiğinin Kabulü )

• OLASI KASTLA ÖLÜM ( Sanığın Sahte Olarak Üretilen İçkiyi İşyerinde Satışa Sunduğu – Sanığın Beraatine Karar Verilemeyeceği )

• SAHTE RAKI SATIŞI ( İnsan Sağlığı Açısından Zararlı Bir Durum Oluşturduğundan Sanık Tarafından Kişi ya da Kişilerin Ölebileceğinin Önceden Öngördüğünün Kabulü Gerektiği – Sanığın Olası Kastla Ölüme Sebebiyet Verme Suçundan Cezalandırılacağı )

• İNSAN SAĞLIĞI İÇİN TEHLİKELİ DURUM ( Ölümlere Yolaçabilen Sahte Rakının İşyerinde Satışı Nedeniyle Sanık Hakkında Olası Kastla Öldürme Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği – Sahte Olarak Üretilen İçkinin Satışı Sonucu Ölüme Sebebiyet/Kişi ya da Kişilerin Ölebileceğinin Sanık Tarafından Öngörüldüğü )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 20 İçtihat

T.C.

YARGITAY

13. CEZA DAİRESİ

E. 2013/20133

K. 2013/25444

T. 19.9.2013

• APARTMAN YÖNETİMİNİN ELEKTRİK HIRSIZLIĞINDAN SORUMLULUĞU ( Tüzel Kişilerin Suçun Faili Olamayacağı – Kovuşturma Şartının Gerçekleşmemesi Nedeniyle Düşme Kararı Verilmesi Gerektiği )

• ELEKTRİK HIRSIZLIĞI ( Apartman Yöneticiliğinin Sanık Olarak Gösterildiği – Tüzel Kişilerin Suçun Faili Olamayacağı/Düşme Kararı Verileceği )

• MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Apartman Yöneticiliğinin Sanık Olarak Gösterildiği – Tüzel Kişilerin Suçun Faili Olamayacağı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 18 İçtihat

T.C.

YARGITAY

15. CEZA DAİRESİ

E. 2014/8192

K. 2014/11278

T. 5.6.2014

• DOLANDIRICILIK VE BİLGİSAYAR KORSANLIĞI SUÇLARI ( ABD Vermont Bölge Mahkemesi Tarafından Çıkarılan Tutuklama Müzekkeresine İstinaden İran Devleti Vatandaşının İadesinin İstendiği – Geri Verme Talebinin Kabul Edileceği )

• GERİ VERME ( Dolandırıcılık ve Bilgisayar Korsanlığı Suçlarından ABD Vermont Bölge Mahkemesi Tarafından Çıkarılan Tutuklama Müzekkeresine İstinaden İran Devleti Vatandaşının İadesinin İstendiği – Geri Verme Talebinin Kabul Edilmesi Gerektiği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 18 İçtihat

T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2013/28108

K. 2014/2775

T. 24.2.2014

• NİTELİKLİ YAĞMA ( Sanıkların Markete Gelerek Tabancayı Katılana Doğrultup “Biz Pkk’dan Geliyoruz 2 Arkadaşım Dışarıda Ani Bir Hareketinle Burayı Tarayacaklar Kasayı Boşalt” Dedikleri – Suçun Örgütün Korkutucu Gücünden Yararlanılarak İşlendiğinin Gözetileceği )

• ÖRGÜTÜN KORKUTUCU GÜCÜNDEN YARARLANARAK YAĞMA ( Sanıkların Markete Gelerek Tabancayı Katılana Doğrultup “Biz Pkk’dan Geliyoruz 2 Arkadaşım Dışarıda Ani Bir Hareketinle Burayı Tarayacaklar Kasayı Boşalt” Dedikleri – Suçun Oluşacağı )

• ETKİN PİŞMANLIK ( Nitelikli Yağma – Kovuşturma Sırasında Sanığın Bir Yakınının İş Yerine Gelerek Zararı Karşılamak İçin Para Teklif Ettiği Ancak Katılanın Kabul Etmediği – Etkin Pişmanlığın Tartışılacağı )

• TEKERRÜR ( Tekerrür Sebebiyle Koşullu Salıverme Süresine Eklenecek Miktarın Tekerrüre Esas Alınan Cezanın En Ağırından Fazla Olamayacağı – Tekerrüre Esas Alınmak Üzdere Birden Fazla Mahkeme Hükmüne Yer Verilemeyeceği )

• HÜKÜMDE TEKERRÜR UYGULAMASI İÇİN BİRDEN FAZLA MAHKEME KARARINA YER VERİLMESİ ( Tekerrür Sebebiyle Koşullu Salıverme Süresine Eklenecek Miktarın Tekerrüre Esas Alınan Cezanın En Ağırından Fazla Olamayacağı – Hukuka Aykırı Olduğu )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 18 İçtihat

T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2012/20757

K. 2013/2156

T. 13.2.2013

• SUÇLULARIN İADESİ ( Uyuşturucu Madde Temin Etme/Nitelikli Yağma – Türk Vatandaşı Olmayan Şahsın Geçici Olarak Tutuklanmasına Karar Verildiği/İade Talebinin Kabul Edileceği )

• UYUŞTURUCU MADDE TEMİNİ ( Türk Vatandaşı Olmayan Şahıs – Mahkumiyet Hükmünün İnfazından Kalan Sürenin Yerine Getirilmesi İçin Ülkesine Geri Verme Talebinin Kabul Edilebileceği )

• GEÇİCİ OLARAK TUTUKLAMA ( Uyuşturucu Madde Temini ve Nitelikli Yağma/Türk Vatandaşı Olmayan Şahıs – Şahsın Geçici Olarak Tutuklanmasına Karar Verildiği/İade Talebinin Kabul Edileceği )

• TÜRK VATANDAŞI OLMAYAN SUÇLU ( Uyuşturucu Madde Temini ve Nitelikli Yağma – Mahkumiyet Hükmünün İnfazından Kalan Sürenin Yerine Getirilmesi İçin Ülkesine Geri Verme Talebinin Kabul Edilebileceği )

• YAĞMA ( Türk Vatandaşı Olmayan Şahıs – Mahkumiyet Hükmünün İnfazından Kalan Sürenin Yerine Getirilmesi İçin Ülkesine Geri Verme Talebinin Kabul Edilebileceği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 16 İçtihat

T.C.

YARGITAY

9. CEZA DAİRESİ

E. 2014/47

K. 2014/4747

T. 17.4.2014

• CEZADAN MAHSUP ( Yabancı Ülke Mahkemeleri Tarafından Verilen Cezanın Tamamının Mahsubuna Karar Verilemeyeceği – Gözaltında Gözlem Altında Tutuklulukta Veya Hükümlülükte Geçen Sürelerin Mahsup Edilmesi Gerektiği )

• YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİ TARAFINDAN VERİLEN CEZA ( Tamamının Mahsubuna Karar Verilemeyeceği – Gözaltında Gözlem Altında

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 15 İçtihat

T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2012/21228

K. 2013/13840

T. 11.6.2013

• HIRSIZLIK ( Sanıklara Ait Nüfus Kayıtlarının İnterpol Aracılığıyla Getirtilerek Okunduğu/Diyeceklerinin Sorulacağı – Onaysız Pasaport Fotokopilerine Dayanılarak Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )

• İFTİRA ( Hırsızlık/Savcılığın Yazısında Sanığın Gerçek Kimliğinin Tespit Edildiği – Sanık Hakkında İftira Suçundan da Dava Açıldığı/Sanığın Gerçek Kimliğiyle Yargılama Yapılacağı )

• KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL ( Adı Geçenin Katılanın Evinde Çalıştığı/Şüpheli Hareketleri Gözetildiğinde Sanıklarla Birlikte Hareket Etme İhtimali Olduğu – Hırsızlık Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçları Gözetilmeden Yağma Suçundan Hüküm Kurulamayacağı )

• MALA ZARAR VERME ( Adı Geçenin Katılanın Evinde Çalıştığı/Şüpheli Hareketleri Gözetildiğinde Sanıklarla Birlikte Hareket Etme İhtimali Olduğu – Hırsızlık Mala Zarar Verme Suçları Gözetilmeden Yağma Suçundan Hüküm Kurulmaması Gereği )

• YAĞMA ( Adı Geçenin Katılanın Evinde Çalıştığı/Şüpheli Hareketleri Gözetildiğinde Sanıklarla Birlikte Hareket Etme İhtimali Olduğu – Konut Dokunulmazlığının İhlali Hırsızlık Mala Zarar Verme Suçları Gözetilmeden Yağma Suçundan Hüküm Kurulmaması Gereği )

Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: