5237 sayılı TCK madde 1 İçtihat

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

E. 2013/4011

K. 2014/340

T. 15.1.2014

• EŞYANIN GÜMRÜK KAPILARI DIŞINDAN ÜLKEYE SOKULMASI ( Petrol Kaçakçılığı/İran Sınırından Atlarla Yurda Kaçak Mazot Getirilmesi – Sınırdan Yurda Sokulmak İstenirken Ya Da Hemen Sonrasında veya Eylemlerin Kesintiye Uğramadan Devamı Sırasında Yakalanması – Kaçak Mazotu Taşıyan Atların Sanığa Ait Olması ve Mazotu Sınırda İranlılardan Alması/ Petrol Piyasası Kanununa Muhalefetten Hüküm Kurulamayacağı )

• KAÇAKÇILIK SUÇU ( Eşyanın Gümrük Kapıları Dışından Ülkeye Sokulması Şeklinde İşlendiği/İran Sınırından Atlarla Yurda Kaçak Mazot Getirilmesi – Sınırdan Yurda Sokulmak İstenirken Ya Da Hemen Sonrasında veya Eylemlerin Kesintiye Uğramadan Devamı Sırasında Yakalanması/Kaçak Mazotu Taşıyan Atların Sanığa Ait Olması ve Mazotu Sınırda İranlılardan Alması – Petrol Piyasası Kanununa Muhalefetten Hüküm Kurulamayacağı )

• ENERJİ PİYASASI KANUNU’NA MUHALEFET ( İran Sınırından Atlarla Yurda Kaçak Mazot Getirilmesi/Kaçak Mazotu Taşıyan Atların Sanığa Ait Olması ve Mazotu Sınırda İranlılardan Alması – Petrol Piyasası Kanununa Muhalefetten Hüküm Kurulamayacağı/ Eşyanın Gümrük Kapıları Dışından Ülkeye Sokulması Halinde İşlenen Kaçakçılık Suçu Kapsamında Olduğu )

• ENERJİ PİYASASI DÜZENLERME KURUMUNUN DAVAYA KATILAMAMASI ( Kaçakçılık Suçu/Petrol Piyasası Kanununa Muhalefetten Hüküm Kurulamayacağı – Kurumun Davaya Katılamayacağından Lehine Dilekçe Yazım Ücretine Hükmedilemeyeceği )

5237/m. 53/1, 5607/3/1, 5015

ÖZET : Dava, petrol kaçakçılığına ilişkindir.

İran sınırından yasal olmayan yollardan yurda giriş yapmakta olan bir grup atlı, 62 adet at ve dört jelikan içinde kaçak akaryakıt taşımıştır.

Kaçağa konu eşyanın sınırdan yurda sokulmak istenirken ya da hemen sonrasında veya bu eylemlerin kesintiye uğramadan devamı sırasında yakalanması halinde, eylem eşyanın gümrük kapıları dışından ülkeye sokulması halinde işlenen kaçakçılık suçu kapsamında kalmaktadır. Sanığın dilekçede ele geçirilen atların kendisine ait olduğunu belirtmesi, savunmalarında mazotu sınırda İranlılardan aldığını belirtmesi de suçun bu kapsamda kaldığının göstergesidir.

Kaçakçılık suçunun işlenmesi durumunda Petrol Piyasası Kanununa muhalefetten hüküm kurulması bozma sebebidir.

Davaya katılma hakkı bulunmayan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun katılan olarak kabulü hukuken geçersiz olup, lehine dilekçe yazım ücretine hükmolunması hukuka aykırıdır.

DAVA : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- ) Olay yeri tespit tutanağında, olay günü İran sınırından yasal olmayan yollardan yurda giriş yapmakta olan bir grup atlının görüldüğü, şahısların dur ihtarına uymayarak kaçtıkları, 62 adet at ve dört jelikan içinde kaçak akaryakıt bulunduğunun yazılı olması karşısında, kaçağa konu eşyanın sınırdan yurda sokulmak istenirken ya da hemen sonrasında veya bu eylemlerin kesintiye uğramadan devamı sırasında yakalanması halinde, eylemin 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/1.maddesinin 2. cümlesi kapsamında kalacağı ve sanığın 20.05.2008 tarihli dilekçesinde ele geçirilen atların kendisine ait olduğunu belirtip iadesini istemesi, aşamalardaki savunmalarında ise mazotu sınırda İranlılardan aldığını belirtmesi karşısında, sanığın eyleminin anılan madde kapsamında kaldığı gözetilmeden yazılı şekilde 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununa muhalefetten hüküm kurulması;

Kabule göre de;

2- )Davaya katılma hakkı bulunmayan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun katılan olarak kabulü hukuken geçersiz olup, lehine dilekçe yazım ücretine hükmolunması,

3- )5237 Sayılı TCK.nun 53/1. maddesi uyarınca hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak belli hakları kullanmaktan yoksun bırakmaya karar verilirken, anılan yasa maddesinin 2. fıkrasının “Kişi, işlemiş bulunduğu suç dolayısıyla mahkum olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar bu hakları kullanamaz.” amir hükmü dikkate alınarak bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde denetim süresi boyunca yoksun bırakılmasına karar verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi uyarınca 1412 Sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 15.01.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: