Mülga 6762 sayılı TTK madde 324 İçtihat

T.C.

YARGITAY

23. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/3128

K. 2013/4282

T. 21.6.2013

• İFLAS ERTELEME DAVASI ( İflasın Ertelenmesi Davasında Erteleme Talebi Geri Alınmış Olduğu – Davaya İflasın Şartlarının Bulunup Bulunmadığının Tesbiti Noktasında Devam Etmek Gerektiği )

• İFLASIN ERTELENMESİ DAVASINDA ERTELEME TALEBİNİN GERİ ALINMASI ( Davaya İflasın Şartlarının Bulunup Bulunmadığının Tesbiti Noktasında Devam Edileceği )

• KAYYIM ÜCRETİ ( İflas Erteleme Davasında Erteleme Talebinin Geri Alındığı – Kayyımın Görevinin Devamına Gerek Bulunmadığından Ücretinin Yatırılması İçin Süre Verilmeyeceği/Ücretin Yatırılmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddilemeyeceği )

• BORCA BATIKLIK SEBEBİYLE İFLAS DAVASI ( Varlıkların Rayiç Değerlerinin Borçları Karşılamakta Yetersiz Kaldığının Tesbiti Gerektiği – Bilirkişi Raporlarında Varlıkların Rayiç Değerlerinin Tesbit Ettirilmesi Gerektiği )

• BİLİRKİŞİ RAPORU ( Borca Batıklık Sebebine Dayalı İflas Davası – Varlıkların Rayiç Değerlerinin Borçları Karşılamakta Yetersiz Kaldığının Tesbiti Gerektiği/Bilirkişi Raporlarında Varlıkların Rayiç Değerlerinin Tesbit Ettirilmesi Gerektiği )

• RE’SEN ARAŞTIRMA İLKESİ ( Borca Batıklık Sebebine Dayalı İflas Davası – Re’sen Araştırma İlkeleri Çerçevesinde Davacı Şirketin Borca Batıklığının Tesbitiyle Varılacak Sonuca Göre Karar Verileceği )

6100/m. 114/g, 448

6762/m. 324

2004/m. 179

ÖZET : Dava iflasın ertelenmesi istemiyle açılmış, yargılama aşamasında erteleme talebi geri alınmış olmakla, davaya iflasın şartlarının bulunup bulunmadığının tesbiti noktasında devam etmek gerekir; bu sebeple kayyımın görevinin devamına gerek bulunmadığından, kayyım ücretinin yatırılması için süre verilmesi de yasaya uygun değildir. Borca batıklık sebebine dayalı iflas davalarında varlıkların rayiç değerlerinin borçları karşılamakta yetersiz kaldığının tesbiti gerekir, yargılama aşamasında bilirkişi raporlarında ve beyanlarda varlıkların rayiç değerlerinin tesbit ettirilmesi gerektiği ısrarla vurgulanmıştır. Re’sen araştırma ilkeleri çerçevesinde davacı şirketin borca batıklığının tesbitiyle varılacak sonuca göre bir karar verilmek gerekir.

DAVA : Davacının açmış olduğu iflasın ertelenmesi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın dava şartı yokluğundan reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili müvekkili şirketin borca batık durumda bulunduğunu ileri sürerek iflasın ertelenmesine karar verilmesi için dava açmış, daha sonra şirketin iyileşme ümidinin bulunmadığını belirterek iflas kararı verilmesini istemiştir.

Mahkemece iflas avansının ve kayyım ücretinin verilen süre içerisinde davacı yanca yatırılmadığı, kayyımın istediği belgelerin teslim edilmediği gerekçesiyle 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 448. maddesinin yollamasıyla uygulanması gereken aynı Kanunun 114/g maddesi gereğince davanın, dava şartı yokluğundan reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava iflasın ertelenmesi istemiyle açılmış, yargılama aşamasında erteleme talebi geri alınmış olmakla, davaya iflasın şartlarının bulunup bulunmadığının tesbiti noktasında devam etmek gerekir; bu sebeple kayyımın görevinin devamına gerek bulunmadığından, kayyım ücretinin yatırılması için süre verilmesi de yasaya uygun değildir. Bu sebeple kayyım ücretinin yatırılmamış olması gerekçe gösterilerek davanın reddinde isabet görülmemiştir.

Öte yandan borca batıklık (6762 sayılı T.T.K. 324 ve İ.İ.K. 179) sebebine dayalı iflas davalarında varlıkların rayiç (satış) değerlerinin borçları karşılamakta yetersiz kaldığının tesbiti gerekir, yargılama aşamasında gerek alınan bilirkişi raporlarında ve gerek sunulan beyanlarda varlıkların rayiç değerlerinin tesbit ettirilmesi gerektiği ısrarla vurgulanmışken, mahkemece bu yön üzerinde durulmamış olması da doğru olmamıştır. Bu durumda mahkemece re’sen araştırma ilkeleri çerçevesinde davacı şirketin borca batıklığının açıklanan ilke çerçevesinde tesbitiyle varılacak sonuca göre bir karar verilmek gerekirken, eksik inceleme ve hatalı değerlendirmelerle yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenle, temyiz olunan hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: