5237 Sayılı TCK Madde 157 Dolandırıcılık İçtihat

yargıtay 2T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2013/23468

K. 2014/151

T. 13.1.2014

• YAĞMA SUÇU (Sanığın Eyleminin Yağma Boyutuna Ulaşan Cebir ve Tehditle Gerçekleşmediği – Katılanın Sanığın Israrı Üzerine Zarar Gelebileceğini Düşünerek Babasına Ait İşyerinden Parayı Sanığa Verdiği/Cebir ve Şiddetin Yağma Boyutuna Ulaşmadığı)

• YAĞMA BOYUTUNA ULAŞAN CEBİR VE ŞİDDET BULUNMADIĞI (Katılanın Sanığı 3 Yıldır Tanıdığı – Sanığın Para Cezasını Yatırmak İçin Katılandan Para İstediği/Sanığın Israrı Üzerine Zarar Gelebileceğini Düşünerek Katılanın Parayı Sanığa Verdiği/Yağma)

• SANIĞIN PARA CEZASINI ÖDEYECEĞİNİ SÖYLEYEREK PARA İSTEMESİ (Sanığın Eyleminde Yağma Boyutuna Ulaşan Cebir ve Şiddet Bulunmadığı – Katılanın Sanığı 3 Yıldır Tanıdığı/Katılanın Babasına Ait Bulunan Dükkatı Babası Olmadığında İşlettiği)

• YAĞMAYA KALKIŞMA (Sanığın Katılanın İşyerine Gererek “Hadi Lan Daha Fazla Bekletme Parayı Şimdi İstiyorum Para Cezamı Yatıracağım” Dediği/Yağmaya Kalkışma – Sanığın Israrı Üzerine Zarar Gelebileceğini Düşünerek Katılanın Parayı Verdiği)

• CEBİR VE ŞİDDETİN NİTELİĞİ (Yağma Boyutuna Ulaşmadığı – Sanığın Beraatine Hükmedileceği/Sanığın Katılanın İşyerine Gererek “Hadi Lan Daha Fazla Bekletme Parayı Şimdi İstiyorum Para Cezamı Yatıracağım” Dediği/Yağmaya Kalkışma Niteliği)

5237/m. 157

ÖZET : Sanığın yağmaya kalmışma eyleminden yapılan yargılamada katılanın babasına ait bulunan köfteci dükkanını babası olmadığı zamanlarda işlettiği, iş yerine yemek için gelen sanığı yaklaşık 3 yıldır tanıdığı, sanığın öğlen vaktinde köfteci dükkanına gelerek katılana “benim sallama bıçağıma polisler el koydu, bana 60 TL para cezası verdiler, bu parayı sen vereceksin” dediği, aynı iş yerinde bulunan katılanın arkadaşı tanığın “biraz iş yeri çalışsın, istediğin parayı o zaman versin, çocuğu sıkıştırma” demesi üzerine adı geçen sanığın “hadi lan daha fazla bekletme, parayı şimdi istiyorum para cezamı yatıracağım” dediği, katılanın ise sanığın ısrarı üzerine, zarar verebileceğini düşünerek, iş yerinde parayı kendisine verdiği olayda, yağma boyutuna ulaşan cebir ve tehdit bulunmadığı gözetilmelidir.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : I-Sanık hakkında, 21.02.2003 günü katılan M. K.’ya yönelik yağmaya kalkışma eyleminden ve 6136 sayılı Kanuna aykırılık suçundan kurulan hükmün incelemesinde;

Sanığın adli sicil kaydına göre kasıtlı suçtan tekerrüre esas hükümlülüğü bulunduğu halde hakkında 5237 sayılı Yasanın 58/6-7.maddesi ile uygulama yapılmaması, karşı temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre; sanık G.C.A. savunmanının temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, eleştiri dışında sanık hakkındaki usul ve kanuna uygun bulunan hükmün isteme uygun olarak oybirliğiyle ONANMASINA,

II- Sanık hakkında, 19.02.2013 günü katılan M. K.’ya yönelik yağma eyleminden kurulan hükmün incelemesine gelince;

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Katılan M. K.’nın babasına ait bulunan Zilelioğlu pasajındaki köfteci dükkanını babası olmadığı zamanlarda işlettiği, iş yerine değişik zamanlarda yemek için gelen sanığı yaklaşık 3 yıldır tanıdığı, 19.02.2013 günü öğlen 13.00 sıraları köfteci dükkanına gelen sanık G. C. A’nin adı geçen katılana “benim sallama bıçağıma polisler el koydu, bana 60 TL para cezası verdiler, bu parayı sen vereceksin” dediği, aynı iş yerinde bulunan katılanın arkadaşı tanık Y.E.Y.’ın “biraz iş yeri çalışsın, istediğin parayı o zaman versin, çocuğu sıkıştırma” demesi üzerine adı geçen sanığın “hadi lan daha fazla bekletme, parayı şimdi istiyorum para cezamı yatıracağım” dediği, katılan Mehmet’in sanığın ısrar etmesi üzerine, zarar verebileceğini düşünerek, iş yerinde 60 TL parayı kendisine verdiği olayda, yağma boyutuna ulaşan cebir ve tehdit bulunmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine, yazılı biçimde yağma suçundan hüküm kurulması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık G. C. A. savunmanının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle BOZULMASINA, 13.01.2014 tarihinde oyçokluğu ve Üye Mehmet Kurt’un muhalefetiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: