5237 Sayılı TCK Madde 149 Nitelikli Yağma İçtihat

yargıtay 2T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2011/9048

K. 2013/23509

T. 26.11.2013

• YAĞMA ( Motorsikletle Yakınanın Sağ Omzunda Asılı Olan Çantasını Almak İsterken Yakınanın Çantayı Vermemek İçin Çantayı Tuttuğu ve Çekiştirme Sırasında Bileğinin İncindiği ve Bırakmak Zorunda Kaldığı – Sanığın Eyleminin Yağmaya Dönüştüğü/Nitelikli Hırsızlıktan Hüküm Kurulamayacağı )

• MOTOSİKLETLE ÇANTAYI ÇALMAK ( Yakınanın Çantayı Vermemek İçin Çantayı Tuttuğu ve Çekiştirme Sırasında Çantanın Kolu Bileğinde Takılı Kaldığından Bileğinin İncindiği ve Bırakmak Zorunda Kaldığı – Eylemin Yağmaya Dönüştüğü/Nitelikli Yağmadan Hüküm Kurulacağı )

• KAPKAÇ ( Motorsikletle Yakınanın Sağ Omzunda Asılı Olan Çantasını Almak İsterken Yakınanın Çantayı Vermemek İçin Çantayı Tuttuğu ve Çekiştirme Sırasında Bileğinin İncindiği ve Bırakmak Zorunda Kaldığı – Sanığın Eyleminin Nitelikli Yağmaya Dönüştüğü )

5237/m. 149/1-c

ÖZET : Sanık ve yakalanamayan suç ortağının, motorsikletle yaklaştıkları yakınanın, sağ omuzunda asılı olan çantasını almak istedikleri, yakınanın çantasını vermemek için çantayı tutarak direndiği ve bu çekiştirme sırasında çantanın kolu bileğinde takılı kaldığından bileğinin incindiği ve bırakmak zorunda kaldığı olayda, sanığın eyleminin yağmaya dönüştüğü gözetilmelidir.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Sanık ve yakalanamayan suç ortağının, motorsikletle yaklaştıkları yakınanın, sağ omuzunda asılı olan çantasını almak istedikleri, yakınanın çantasını vermemek için çantayı tutarak direndiği ve bu çekiştirme sırasında çantanın kolu bileğinde takılı kaldığından bileğinin incindiği ve bırakmak zorunda kaldığı olayda, sanığın eylemi yağmaya dönüştüğü halde, yerinde olmayan gerekçeyle 5237 sayılı TCY’nın 149/1-c maddesi yerine yazılı biçimde aynı Yasanın 142/2-b maddesiyle hüküm kurulması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık Mehmet savunmanının temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenle istem gibi ( BOZULMASINA ), 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’nın 326 /son maddesine göre kazanılmış hakkının korunmasına, 26.11.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: