5237 Sayılı TCK Madde 149 Nitelikli Yağma İçtihat

yargıtay 2T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2013/34471

K. 2014/6546

T. 8.4.2014

• NİTELİKLİ YAĞMA ( Yağma Eylemlerinin Sanık İle Katılanın Birlikte Kaldıkları Cezaevi Koğuşunda İşlendiği/Nitelikli Yağma Hükümlerinin Uygulanacağı – Sanığın Yağma Kastını Gereksinimi Olan Bir Para Miktarına Özgülemediği/Daha Az Cezayı Gerektiren Hal Hükümlerinin Uygulanamayacağı )

• SANIK İLE KATILANIN AYNI CEZAEVİ KOĞUŞUNDA KALMASI ( Nitelikli Yağma Hükümlerinin Uygulanacağı – Sanığın Yağma Kastını Gereksinimi Olan Bir Para Miktarına Özgülemediği/Daha Az Cezayı Gerektiren Hal Hükümlerinin Uygulanmaması Gerektiği )

• CEZAEVİNDE YAĞMA ( Yağma Eylemlerinin Sanık İle Katılanın Birlikte Kaldıkları Cezaevi Koğuşunda İşlendiği – Nitelikli Yağma Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği )

• YAĞMA KASTINI SANIĞIN GEREKSİNİMİ OLAN BİR PARA MİKTARINA ÖZGÜLEMEDİĞİ ( Daha Az Cezayı Gerektiren Hal Hükümlerinin Uygulama Koşullarının Oluşmayacağı – Cezadan İndirim Yapılmaması Gerektiği )

• DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN HAL ( Sanığın Yağma Kastını Gereksinimi Olan Bir Para Miktarına Özgülemediği – Daha Az Cezayı Gerektiren Hal Hükümlerinin Uygulama Koşullarının Oluşmayacağı/Cezadan İndirim Yapılmayacağı )

5237/m. 105/2, 149/1-d, 150/2

ÖZET : Yağma eylemlerinin sanık ile katılanın birlikte kaldıkları cezaevi koğuşunda işlendiğinin anlaşılması karşısında; hakkında nitelikli yağma hükümlerinin uygulanması gerekir.

Sanığın yağma kastını gereksinimi kadar olan bir para miktarına özgülemediği ve bu nedenle daha az cezayı gerektiren hal hükümlerinin uygulama koşullarının oluşmadığı gözetilmeden, cezalarından indirim yapılması yasaya aykırıdır.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : I- O yer Cumhuriyet Savcısının sanık hakkında, katılan O. T’e yönelik 07.11.2011 günlü yağma eyleminden ve katılan R. E’e yönelik 18.10.2011 günlü yağma eyleminden kurulan beraat hükümlerine yönelik temyiz talepleri ile sanık hakkında katılanlar R. E. ve O. T’e yönelik yağma suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerinin incelenmesinde:

Yağma eylemlerinin sanık ile katılanların birlikte kaldıkları cezaevi koğuşunda işlendiğinin anlaşılması karşısında; 5237 sayılı TCK’nın 149/1-d maddesi uyarınca uygulama yapılmaması, karşı temyiz olmadığından, bozma nedeni yapılmamıştır.

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre; O yer Cumhuriyet Savcısı ile sanık M. B. savunmanının temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, usul ve yasaya uygun bulunan hükmün istem gibi ONANMASINA,

II- Sanık hakkında katılan Y. M.’ye yönelik yağma suçlarından kurulan hükümlerin incelenmesine gelince;

Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre; suçların sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-Yağma eylemlerinin sanık ile katılanın birlikte kaldıkları cezaevi koğuşunda işlendiğinin anlaşılması karşısında; hakkında 5237 sayılı TCK’nın 149/1-d maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,

2- Oluş ve dosya içeriğine göre, olay tarihinde sanık ile katılanın ceza evinde aynı koğuşta kaldıkları, sanığın koğuş temsilcisi olduğu, ceza evinde mahkumların haftalık olarak 200 TL kantinden harcama yapma yetkilerinin bulunduğu, sanığın mahkumlar üzerinde kurduğu baskı neticesi boncuklardan el işi hediyelik eşya yaptırıp elde edilen ürünlerin değerlerinin çok üstünde tehdit ile koğuşta kalan mahkumlara zorla satışını yaptığı, hatta süs eşyalarını emeği ile ortaya çıkaranların kendi yaptıkları ürünleri ellerinden zorla alıp tekrar aynı kişilere tehdit ile sattığı, katılan Y. M.’ye sattığı el işi süslemelerinden sattığı fiyata almadığı takdirde, tahliye olsa bile dışarıda bulunan adamları aracılığıyla şişletip öldüreceğini ve iş yerini bombalatacağı tehdidi ile 25.10.2011 ve 27.10.2011 günü 100 TL, 28.11.2011 günü 75 TL, 21.12.2011 günü 75 TL, 01.02.2012 gün 60 TL’yi cezaevi hesabına katılanın yakınları aracılığıyla tehdit ile yatırttırması şeklinde gelişen eylemler de, sanığın yağma kastını “gereksinimi kadar olan bir para miktarına” özgülemediği ve bu nedenle 5237 sayılı TCK’nın 150/2. maddesinin uygulama koşullarının oluşmadığı gözetilmeden, yerinde olmayan gerekçe ile yazılı Yasa maddesi ile cezalarından indirim yapılması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, O yer Cumhuriyet Savcısı ile sanık M. B. savunmanının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle istem gibi BOZULMASINA, 08.04.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: