5237 Sayılı TCK Madde 149 Nitelikli Yağma İçtihat

yargıtay 2T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2013/27469

K. 2014/1805

T. 11.2.2014

• YAĞMA ( Yakınanın Görüp Uyarmasına Rağmen Tadilat Halindeki Evinin Balkonunda Sökük Halde Duran İki Adet Balkon Demirini Alarak Araçlarının Kasasına Yükleyip Giden Sanıklar – Yağma Suçunun Tamamlandığı )

• SUÇA TEŞEBBÜS ( Yakınanın Görüp Uyarmasına Rağmen Tadilat Halindeki Evinin Balkonunda Sökük Halde Duran İki Adet Balkon Demirini Alarak Araçlarının Kasasına Yükleyip Gittikleri – Yakınanın Durdurduğu Sanığın Kapıyı Açıp Silahtan Sayılan Tahrayı Gösterip Yakınanı Korkuttuğu Olayda Yağma Suçunun Tamamlandığı )

• SUÇUN TAMAMLANMASI ( Yakınanın Görüp Uyarmasına Rağmen Tadilat Halindeki Evinin Balkonunda Sökük Halde Duran İki Adet Balkon Demirini Alarak Araçlarının Kasasına Yükleyip Giden Sanıklar – Yağma Suçunun Tamamlandığı )

5237/m.35/2, 148, 149/1-a-c

ÖZET : Yakınanın görüp uyarmasına rağmen tadilat halindeki evinin balkonunda sökük halde duran iki adet balkon demirini alarak araçlarının kasasına yükleyip giden sanıkların, yakınanın aracıyla ısrarlı takibi sonucu araçlarını durdurdukları, yakınan yanlarına geldiğinde ise şoför mahallinde oturan sanığın kapıyı açıp silahtan sayılan tahrayı gösterip korkuttuğu yakınanın aracına geri dönmesini sağlayarak kaçtıkları olayda; yağma suçunun tamamlandığı gözetilmelidir.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Oluşa ve dosya kapsamına göre; olay günü gündüz sayılan saat 06:40 sıralarında yakınanın görüp uyarmasına rağmen tadilat halindeki evinin balkonunda sökük halde duran iki adet balkon demirini alarak araçlarının kasasına yükleyip giden sanıkların, yakınanın aracıyla ısrarlı takibi sonucu araçlarını durdurdukları, yakınan yanlarına geldiğinde ise şoför mahallinde oturan sanık Hasan’ın kapıyı açıp silahtan sayılan tahrayı gösterip korkuttuğu, yakınanın aracına geri dönmesini sağlayarak sanıkların kaçtığı olayda; suçun tamamlandığı gözetilmeden kalkışma aşamasında kaldığının kabulü ile sanıklar hakkında eksik ceza tayini, karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

SONUÇ : Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulu’nun takdirine göre; sanıklar Hasan, Kader ve Ayşe savunmanları ile sanık Hasan’ın temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, eleştiri dışında usul ve yasaya uygun bulunan hükmün kısmen istem gibi ONANMASINA, 11.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: