5237 Sayılı TCK Madde 157 Dolandırıcılık İçtihat

yargıtay 2T.C.

YARGITAY

15. CEZA DAİRESİ

E. 2012/9534

K. 2014/4151

T. 6.3.2014

• DOLANDIRICILIK ( Sanığın Çalıştığı Şirketin Kapıdan Satış Yetkisi İptal Edildiği Halde Katılanlara Bono İmzalatarak Fatura Vermeksizin Satış Yaptığı – Her Bir Katılana Karşı Ayrı Dolandırıcılık Suçu Oluşacağı )

• HEDİYE KARŞILIĞI YETKİSİ OLMADIĞI HALDE KAPIDAN SATIŞ YAPMAK ( Sanığın Çalıştığı Şirketin Kapıdan Satış Yetkisi İptal Edildiği Halde Katılanlara Bono İmzalatarak Fatura Vermeksizin Satış Yaptığı – Her Bir Katılana Karşı Ayrı Dolandırıcılık Suçu Oluştuğu )

• KAPIDAN SATIŞ YETKİSİ OLMAYAN SANIĞIN HEDİYE KARŞILIĞI SATIŞ YAPMASI ( Her Bir Katılana Karşı Ayrı Dolandırıcılık Suçu Oluşacağı )

• ADLİ PARA CEZASI ( Hapis Cezaları Alt Sınırdan Tayin Edildiği Halde Adli Para Cezaları Belirlenirken Yeterli ve Yasal Gerekçe Gösterilmeksizin Aynı Gerekçeyle Asgari Hadden Uzaklaşılamayacağı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 157 Dolandırıcılık İçtihat

yargıtay 2T.C.

YARGITAY

15. CEZA DAİRESİ

E. 2012/7031

K. 2014/1061

T. 23.1.2014

• GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ( Sanığın DVD Sattığını Söyleyerek Şikayetçilerden Para ve Cep Telefonunu Aldığı Daha Sonra Sanığın DVD’yi Getirmediği Gibi Cep Telefonunu da İade Etmediği – Dolandırıcılık ve Güveni Kötüye Kullanma Suçlarının Oluşacağı )

• SATICI GİBİ GÖZÜKEREK GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA ( Sanığın Şikayetçiye DVD Sattığını Söylediği ve Diğer Şikayetçiden İse Görüşme Yapacağını Belirterek Cep Telefonunu İstediği/Şikayetçilerden Para ve Cep Telefonunu Alan Sanığın DVD’yi Getirmediği Gibi Cep Telefonunu da İade Etmediği – Dolandırıcılık ve Güveni Kötüye Kullanma Suçlarının Oluşacağı )

• DOLANDIRICILIK SUÇU ( Sanığın DVD Sattığını Söyleyerek Şikayetçilerden Para ve Cep Telefonunu Aldığı Daha Sonra Sanığın DVD’yi Getirmediği Gibi Cep Telefonunu da İade Etmediği Olayda Güveni Kötüye Kullanma Suçu ve Dolandırıcılık Suçlarının Oluşacağı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 157 Dolandırıcılık İçtihat

yargıtay 2T.C.

YARGITAY

15. CEZA DAİRESİ

E. 2012/4955

K. 2014/361

T. 15.1.2014

• DOLANDIRICILIK ( Sanığın Gazeteye Satış İlanı Vererek Kendisini Telefonla Arayan Katılandan Kapora Adı Altında Banka Hesabına Havale Yaptırmaktan İbaret Eyleminde Bankanın Sadece Ödeme Aracı Olduğu/Katılanın Aldatılmasında Etkisinin Bulunmadığı – Suçun Temel Şeklinin Oluştuğunun Kabulü Gerektiği )

• TANIK DİNLENİLMESİ ( Sanığın Yaptığı Savunmada Kimliğinin Ağabeyinin Damadı Tarafından Taklit Edilerek Kendisiymiş Gibi Adına Açtığı Banka Hesabı Üzerinden Başka Şahısların Dolandırdığını Belirttiği – Anılan Şahsın Tanık Olarak Beyanına Başvurulması Gerektiği )

• İMZA İNCELEMESİ ( Suça Konu Kapora Parasının Gönderildiği Hesabın Sanık Tarafından Mı Yoksa Sanığın Kendi Kimliğini Kopyalayarak Adına İşlem Yaptığını İddia Ettiği Şahıs Tarafından Mı Açıldığının Tespiti Bakımından Her İkisinden de İmza Örnekleri İle Hesap Sözleşmesindeki İmzanın Karşılaştırılması ve Uzman Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği – Dolandırıcılık )

• BANKA ARACI KILINMAK SURETİYLE DOLANDIRICILIK ( Sanığın Eyleminde Bankanın Sadece Ödeme Aracı Olduğu/Katılanın Aldatılmasında Etkisinin Bulunmadığı – Eylemin 5237 S. TCK’nun 157/1. Md. Hükmünde Tarif Edilen Dolandırıcılık Suçunun Oluştuğu )

• BİLİŞİM SİSTEMİ VASITASIYLA DOLANDIRICILIK ( Ancak Bu Sistemin Araç Olarak Kullanılarak Bir İnsanın Aldatılması Yani Dolandırılması Halinde 5237 S. TCK’nun Md. 158/1/f Hükmünün Uygulanacağı – Sanığın Eyleminde Bankanın Sadece Ödeme Aracı Olduğu ve Katılanın Aldatılmasında Etkisinin Bulunmadığı Gözönüne Alındığında Anılan Hükmün Uygulanamayacağı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 157 Dolandırıcılık İçtihat

yargıtay 2T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2013/23468

K. 2014/151

T. 13.1.2014

• YAĞMA SUÇU (Sanığın Eyleminin Yağma Boyutuna Ulaşan Cebir ve Tehditle Gerçekleşmediği – Katılanın Sanığın Israrı Üzerine Zarar Gelebileceğini Düşünerek Babasına Ait İşyerinden Parayı Sanığa Verdiği/Cebir ve Şiddetin Yağma Boyutuna Ulaşmadığı)

• YAĞMA BOYUTUNA ULAŞAN CEBİR VE ŞİDDET BULUNMADIĞI (Katılanın Sanığı 3 Yıldır Tanıdığı – Sanığın Para Cezasını Yatırmak İçin Katılandan Para İstediği/Sanığın Israrı Üzerine Zarar Gelebileceğini Düşünerek Katılanın Parayı Sanığa Verdiği/Yağma)

• SANIĞIN PARA CEZASINI ÖDEYECEĞİNİ SÖYLEYEREK PARA İSTEMESİ (Sanığın Eyleminde Yağma Boyutuna Ulaşan Cebir ve Şiddet Bulunmadığı – Katılanın Sanığı 3 Yıldır Tanıdığı/Katılanın Babasına Ait Bulunan Dükkatı Babası Olmadığında İşlettiği)

• YAĞMAYA KALKIŞMA (Sanığın Katılanın İşyerine Gererek “Hadi Lan Daha Fazla Bekletme Parayı Şimdi İstiyorum Para Cezamı Yatıracağım” Dediği/Yağmaya Kalkışma – Sanığın Israrı Üzerine Zarar Gelebileceğini Düşünerek Katılanın Parayı Verdiği)

• CEBİR VE ŞİDDETİN NİTELİĞİ (Yağma Boyutuna Ulaşmadığı – Sanığın Beraatine Hükmedileceği/Sanığın Katılanın İşyerine Gererek “Hadi Lan Daha Fazla Bekletme Parayı Şimdi İstiyorum Para Cezamı Yatıracağım” Dediği/Yağmaya Kalkışma Niteliği)

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 227 Fuhuş İçtihat

yargıtay 2T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2013/9170

K. 2013/12053

T. 25.11.2013

• FUHUŞ SUÇU ( Mağdure Sayısınca Oluşacağı ve Her Bir Mağdureye Yönelik Bir Çok Kez Yer Temin Edilmesi Nedeniyle Cezalarının 43. Md. İle de Arttırılması Gerektiği )

• MAĞDURE SAYISI ( Fuhuş Suçunun Mağdure Sayısınca Oluşacağı ve Her Bir Mağdureye Yönelik Bir Çok Kez Yer Temin Edilmesi Nedeniyle Cezalarının Arttırılacağı )

• YER TEMİN EDİLMESİ ( Fuhuş Suçunun Mağdure Sayısınca Oluşacağı ve Her Bir Mağdureye Yönelik Bir Çok Kez Edilmesi – Cezalarının 43. Md. İle de Arttırılması Gerektiği )

• ZİNCİRLEME SUÇ ( Fuhuş Suçunun Mağdure Sayısınca Oluşacağı ve Her Bir Mağdureye Yönelik Bir Çok Kez Yer Temin Edilmesi Nedeniyle Cezalarının Arttırılacağı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 227 Fuhuş İçtihat

yargıtay 2T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2013/567

K. 2013/6970

T. 3.6.2013

• FUHUŞ ( Mağdurelerin Birlikte Oldukları Şahıslarla Kaldıkları Otelden Kaçarak Emniyete Müracaat Ettiği – Sanıklara Ait Evde Yapılan Aramada Ele Geçirilen Defter Kayıtları Gözetildiğinde Suçun Oluştuğunun Kabulü Gereği )

• MAĞDURELERİN EMNİYETE MÜRACAAT ETMESİ ( Fuhuş – Mağdurenin Birlikte Oldukları Şahıslarla Kaldıkları Otelden Kaçarak Emniyete Müracaat Ettiği/Sanıklara Ait Evde Yapılan Aramada Ele Geçirilen Defter Kayıtları Gözetildiğinde Suçun Oluştuğu )

5237/m.227

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 227 Fuhuş İçtihat

yargıtay 2T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2012/14-1392

K. 2013/274

T. 28.5.2013

• FUHUŞ ( Sanığın Sahibi Olduğu Otelde Mağdurlara Fuhuş İçin Yer Temin Ettiği – Mağdur Sayısınca Suç Oluşacağı )

• ZİNCİRLEME SUÇ ( Sanığın Sahibi Olduğu Otelde Mağdurlara Fuhuş İçin Yer Temin Ettiği – Mağdur Sayısınca Suç Oluşacağı )

• MAĞDUR SAYISINCA SUÇ OLUŞMASI ( Sanığın Sahibi Olduğu Otelde Mağdurlara Fuhuş İçin Yer Temin Ettiği – Mağdur Sayısınca Suç Oluştuğunun Gözetileceği )

• FUHUŞ İÇİN YER TEMİN ETMEK ( Sanığın Sahibi Olduğu Otelde Mağdurlara Fuhuş İçin Yer Temin Ettiği – Mağdur Sayısınca Suç Oluştuğunun Gözetileceği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 204 Resmi Belgede Sahtecilik İçtihat

yargıtay 2T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2013/20094

K. 2014/4097

T. 24.2.2014

• SAHTE KREDİ KARTI ÜRETMEK KULLANMAK ( Sanığın Farklı İki Gerçek Kişi Adına Düzenlenmiş Sahte Nüfus Cüzdanı ve Maaş Bordroları İle Bankalara Müracaat Ederek Sözleşme İmzalayıp Kredi Kartı Alması – Mağdur Banka Sayısınca TCK md. 245/2’de Tanımlı Olan Suçu Oluşturduğu )

• KREDİ KARTININ SAHTE NÜFUS CÜZDANI İLE ALINIP KULLANILMASI ( Temin Ettiği Bu Kartları Değişik Zamanlarda Kullanması Fiillerinin Mağdur Banka Sayısınca TCK’nın 245/3 md.sinde Yazılı Suçu Oluşturduğu )

• RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Başka Bir Kişi Adına Sahte Belgelerle 5237 S. TCK.nın Yürürlüğe Girmesinden Önce Bankalardan Kredi Kartı Alması Eylemleri – 765 S. TCK’nın 342/1 Md.sine Uygun Olduğu/Lehe Yasa Değerlendirmesi Yapılması Gerektiği )

• BANKACA TAHSİS EDİLMEMESİ GEREKEN BİR KREDİNİN AÇILMASINI SAĞLAMAK ( Sahte Belgelerle Bir Bankadan Başkası Adına İhtiyaç Kredisi Ayrı Bir Finansman Kuruluşundan İse Farklı Bir Kişi Adına Araç Kredisi Çekilmesi Eylemleri Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğu )

• KREDİ VE GSM HATTI ALMAK İÇİN SAHTE RESMİ BELGELER SUNULMASI ( TCK.nın 212/1 Md. Gözetilerek Aynı Yasanın 204/1 Md. ve Fıkrasında Yazılı Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )

• SAHTE NÜFUS CÜZDANI İLE KREDİ KARTI ÇIKARMAK ( Sanığın Farklı İki Gerçek Kişi Adına Düzenlenmiş Sahte Nüfus Cüzdanı ve Maaş Bordroları İle Bankalara Müracaat Ederek Sözleşme İmzalayıp Kredi Kartı Alması – Mağdur Banka Sayısınca TCK md. 245/2’de Tanımlı Olan Suçu Oluşturduğu )

• LEHE KANUN UYGULAMASI ( Resmi Belgede Sahtecilik – Başka Bir Kişi Adına Sahte Belgelerle 5237 S. TCK.nın Yürürlüğe Girmesinden Önce Bankalardan Kredi Kartı Alması Eylemleri – 765 S. TCK’nın 342/1 Md.sine Uygun Olduğu/Lehe Yasa Değerlendirmesi Yapılması Gerektiği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 204 Resmi Belgede Sahtecilik İçtihat

yargıtay 2T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2012/11-1356

K. 2014/70

T. 18.2.2014

• RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU ( Sanığın Sahte Hüviyet Cüzdanı Düzenlettirdiği ve Yakalandığında Kimliği Polis Memuruna Gösterdiği Ancak Tutanak Tanzim Edilmeden Gerçek Kimliğini Açıkladığı – Zincirleme Şekilde Bu Suçun Oluştuğu )

• HAPİS CEZASINDAN KURTULMAK İÇİN SAHTE NÜFUS CÜZDANI DÜZENLETTİRMEK ( Yakalandığında Polis Memuruna Gösterdiği Ancak Tutanak Tanzim Edilmeden Gerçek Kimliğini Açıkladığı – Zincirleme Şekilde Resmi Belgede Sahtecilik Suçu )

• ZİNCİRLEME ŞEKİLDE RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU ( Sanığın Sahte Hüviyet Cüzdanı Düzenlettirdiği – Yakalandığında Polis Memuruna Gösterdiği Ancak Tutanak Tanzim Edilmeden Gerçek Kimliğini Açıkladığı )

• RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN SUÇU ( Zincirleme Şekilde Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Oluştuğu – Ayrıca Bu Suçtan Mahkumiyet Hükmü Kurulamayacağı )

• KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI ( Böyle Bir Hüküm Çeşidi Olmadığı – Özel Dairenin Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Suçuna İlişkin Karar Verilmesine Yer Olmadığı Kararının İsabetsiz Olduğu )

• RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK/RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN SUÇU ( Yargıtay Özel Dairesince Aynı Eylem Nedeniyle Hem Mahkûmiyet Hem Karar Verilmesine Yer Olmadığına Hükmolunamayacağı – Eylemin Zincirleme Biçimde Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 204 Resmi Belgede Sahtecilik İçtihat

yargıtay 2T.C.

YARGITAY

15. CEZA DAİRESİ

E. 2012/20340

K. 2013/18825

T. 2.12.2013

• SAHTECİLİK ( Aldatma Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığının Takdir ve Tayininin Hakime Ait Olduğu – Söz Konusu Çekin Mahkeme Heyeti Tarafından İncelenipAldatma Kabiliyeti Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gerektiği )

• ALDATMA KABİLİYETİ ( Mahkeme Heyeti Tarafından İncelenipAldatma Kabiliyeti Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gerektiği – Sahtecilik Suçuna Konu Teşkil Eden Çekin Aslının Dosyaya Getirtileceği )

• ÇEK ASLI ( Sahtecilik Suçuna Konu Teşkil Eden Çekin Aslının Dosyaya Getirtileceği – Aldatma Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığının Takdir ve Tayininin Hakime Ait Olduğu )

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Karar Verilmesinde Mahkemece Kanaat Verici Basit Bir Araştırma İle Belirlenecek Maddi Zararların Esas Alınması ve Manevi Zararların Bu Kapsama Dahil Edilmemesi Gerektiği )

• SABIKASIZ OLAN SANIK ( “Kişilik Özellikleri İle Duruşmadaki Tutum ve Davranışları Göz Önünde Bulundurularak Yeniden Suç İşlemeyeceği Hususunda Kanaate Varılması” Koşulunun Oluşup Oluşmadığı Hususunun Değerlendirilmesi Gerektiği – Sahtecilik )

• SANIĞIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ( “Duruşmadaki Tutum ve Davranışları Göz Önünde Bulundurularak Yeniden Suç İşlemeyeceği Hususunda Kanaate Varılması” Koşulunun Oluşup Oluşmadığı Hususunun Değerlendirileceği – Mağdurun Sahtecilik Suçundan Doğan Herhangi Bir Maddi Zararının Bulunmadığının da Gözetileceği )

Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: