Anayasa Mahkemesi’nden denetimli serbestlik kararı

Anayasa Mahkemesi, açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin cezasının üst sınırı 7 yıldan az olmayan bir başka suçtan soruşturulması veya böyle bir suçtan tutuksuz yargılaması devam edenlerin kapalı ceza infaz kurumlarına geri gönderilmelerine ilişkin hükmü iptal etti. Yüksek Mahkeme, düzenlemenin açık ceza infaz kurumlarından beklenen kamusal yararı ortadan kaldırdığını belirtti. 23.05.2014 10:47

TAMAMINI OKUMAK İÇİN…

NAKDİ TAZMİNATIN HAKSIZ EYLEMDE BULUNAN KİŞİYE RÜCU EDİLMESİ

yargıtay 2YARGITAY 4. Hukuk Dairesi ESAS: 2013/5353 KARAR: 2014/2009

Davacı İçişleri Bakanlığı vekili Avukat …tarafından, davalı Ç… aleyhine 24/12/2010 gününde verilen dilekçe ile rücuen tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen 23/03/2011 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Read the rest of this entry »

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARININ DELİL NİTELİĞİ

yargıtay 2YARGITAY 13. Hukuk Dairesi ESAS: 2014/1032 KARAR: 2014/2839

Taraflar arasındaki tüketici hakem kurulu kararına itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

Read the rest of this entry »

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARININ BAĞLAYICILIĞI

yargıtay 2YARGITAY 13. Hukuk Dairesi ESAS: 2013/12357 KARAR: 2013/13328

Taraflar arasındaki tüketicinin açtığı tüketici kredisinden kaynaklanan davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

Read the rest of this entry »

BANKACA KESİLEN HESAP İŞLETİM ÜCRETİ İADESİ, GÖREVLİ MAHKEME

yargıtay 2Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ESAS: 2013/17905 KARAR: 2014/165

Taraflar arasında görülen davada A… Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 5/12/2012 tarih ve 2012/501-2012/537 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi kanun yararına bozma isteminde bulunan davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Zeliha Çubuk tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: 
Read the rest of this entry »

TRAFİK KAZALARINDA TEDAVİ MASRAFLARININ SGK’CA KARŞILANMASI

yargıtay 2Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Esas: 2014/5225 Karar: 2014/6200

Dava, Trafik kazası sonucu yaralanan sigortalıya yapılan tedavi giderleri ile ödenene geçici iş göremezlik ödeneğinin 5510 sayılı Yasanın 21/4 ve 76. maddeleri uyarınca tahsili istemine ilişkindir. 

Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davalı … Sigorta A.Ş. hakkındaki davanın yasa değişikliği sebebiyle konusuz kaldığı anlaşılmakla karar verilmesine yer olmadığına, davalı Y… hakkındaki davanın kabulüne karar verilmiştir.

Read the rest of this entry »

ELEKTRİKTE KAYIP KAÇAK VE SAYAÇ OKUMA BEDELLERİNİN İADESİ

yargıtay 2Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Esas: 2013/20196 Karar: 2014/4330

Taraflar arasında görülen Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının iptali davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz edilmiştir.

 

YARGITAY KARARI

Read the rest of this entry »

GRİZU PATLAMASI, İŞÇİ YAKINLARINA BAĞLANAN GELİR, RÜCU

yargıtay 2Yargıtay 10.Hukuk Dairesi

Esas: 2011/16036

Karar: 2013/1182

 

Dava, iş kazası sonucu vefat eden sigortalının hak sahiplerine bağlanan gelirler nedeniyle uğranılan Kurum zararının rücuan tahsili istemine ilişkindir. Read the rest of this entry »

KÖMÜR OCAĞINDA İŞ KAZASINA SEBEBİYET, TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU

yargıtay 2Yargıtay 12. Ceza Dairesi

Esas: 2012/7568

Karar: 2012/9354

 

Taksirle patlama sonucu ölüme ve yaralamaya neden olma suçundan sanıklar M… ve Me…’ın mahkumiyetine; sanık G…’in beraatine ilişkin hükümler Sanık M… ve müdafii, sanık Me… müdafii, katılan A… tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Read the rest of this entry »

KÖMÜR OCAĞINDA MEYDANA GELEN İŞ KAZASINDA KUSURUN TESPİTİ

yargıtay 2Yargıtay 10.Hukuk Dairesi

Esas: 2009/13440

Karar: 2009/18970

 

İşkazası sonucu ölen sigortalının haksahiplerine bağlanan peşin sermaye değerli gelirler ile yapılan ödemenin 506 sayılı Yasanın 26. maddesi uyarınca tazmini davasının yapılan yargılaması sonucunda; ilamda yazılı nedenlerle, Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: