TRAFİK CEZA TUTANAĞINDA İMZA İNCELEMESİ

yargıtay 2YARGITAY 9. Ceza Dairesi 
Esas: 2013/2898
Karar: 2013/7064
 
RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN
BAŞKASININ KİMLİK BİLGİLERİNİ KULLANMA
TRAFİK CEZA TUTANAĞINDA İMZA İNCELEMESİ

 

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

 

Sanığın müştekiyi tanımadığını, olay yerinde hiç bulunmadığını belirtmek suretiyle tüm iddiaları reddetmesi karşısında, olayın etraflıca aydınlatılması ve maddi gerçeğin her türlü şüpheden uzak ortaya çıkarılması bakımından 06.09.2006 tarihinde E…’te yapılan yol uygulamasında alkollü araç kullandığı tespit edilerek trafik ekiplerince düzenlendiği anlaşılan trafik ceza tutanağı, tebliğ tebellüğ belgesi ve sürücü belgesi geri alma tutanağı altındaki imzaların sanığa ait olup olmadığı hususunda bilirkişi incelemesi yaptırılarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik soruşturma sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması,

 

Kabule göre de;

 

TCK’nın 268. maddesinde düzenlenen suçun oluşabilmesi için failin işlediği suç nedeniyle kendisi hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılmasını engellemek amacıyla başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanması gerektiği; somut olayda trafik ekiplerince yapılan yol uygulamasında durdurulan sanığın alkollü araç kullanması nedeniyle hakkında trafik ceza tutanağı ile ehliyetin 6 ay süre ile geri alınması şeklinde idari yaptırım uygulanması sırasında E…’e ait sürücü belgesini ibraz etmesi şeklindeki eyleminin TCK’nın 206. maddesinde düzenlenen resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunma suçunu oluşturacağı hukuki durumunun buna göre takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması,

 

Kanuna aykırı, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 06.05.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

kararara.com

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: