SANIĞIN AKIL HASTASI OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ ZORUNLULUĞU

yargıtay 2YARGITAY 12. Ceza Dairesi 

Esas: 2012/25864
Karar: 2013/18786
 
SANIĞIN AKIL HASTASI OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ ZORUNLULUĞU
TAKSİRLE YARALAMA

 

Taksirle yaralama suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hükme yönelik temyiz isteminin reddine ilişkin karar, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

 

Sanığın atipik psikoz rahatsızlığı nedeni ile …2.Sulh Hukuk Mahkemesinin 24.12.2009 tarihli kararıyla eşi Ü…’ün sanığa vasi olarak atandığı, gerekçeli kararın sanığın vasisi olan eşine yapılmaması nedeniyle tebliğatın geçerli olmadığı ve bu nedenle temyizin süresinde yapıldığı kabul edilerek yapılan incelemede;

 

Dosya kapsamında bulunan 03.12.2009 tarihli …Devlet Hastanesinin Sağlık Kurulu Raporunda, sanığın atipik psikoz ve karışık madde kötüye kullanımı rahatsızlığının olduğu ve kendi işlerini görememesi nedeni ile kendisine vasi atanmasının uygun olduğunun belirtildiği, bu nedenle suç tarihinde işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığı, bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi gerekirken, sanığın cezai ehliyetinin olduğu tespit edilmeden eksik soruşturma ile yazılı şekilde karar verilmesi,

 

Kanuna aykırı olup, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebepden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme uygun olarak BOZULMASINA, 09.07.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

kararara.com

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: