MENKULLERİN SATIŞA ÇIKARILMA SÜRESİ

yargıtay 2YARGITAY 9. Ceza Dairesi 

Esas: 2012/11592
Karar: 2013/3073
 
KAMU ALACAĞI NEDENİYLE HACİZ
MUHAFAZA GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA
MENKULLERİN SATIŞA ÇIKARILMA SÜRESİ
Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
6183 sayılı Kanunun 84/1. maddesi uyarınca menkul malların haciz yapıldığı tarihin üçüncü gününden itibaren üç ay içinde satışa çıkarılmasının zorunlu olduğu, anılan zorunluluğa uyulmadan süresinden sonra satışa çıkarılması nedeniyle haciz ve muhafaza görevi ile görevlendirme işleminin sona erdiği, bu itibarla atılı suç unsurları itibari ile oluşmadığından, beraat kararı verilmesi gerekirken delil yetersizliğinden beraat kararı verilmesi sonucu itibariyle doğru olduğundan katılan vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 27.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
kararara.com

 

 

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: