İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN İHLALİ SUÇU

yargıtay 2YARGITAY 4. Ceza Dairesi Esas: 2010/28583 Karar: 2013/6398 İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN İHLALİ SUÇU YARALAMA VE SİLAHLA TEHDİT SUÇLARI

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Sanığın, çalışma hürriyetini ihlal amacıyla iki katılanı silahla tehdit edip basit tıbbi müdahaleyi gerektirir şekilde yaralaması eyleminde, yaralamanın maddede öngörülen suçun cebir unsuru olması karşısında, TCK’nın 119/2. maddesi yollamasıyla 117/1, 43. maddeleri gereğince ceza tayini gerekirken, ayrıca yaralama suçundan da hüküm kurulması,

 

2- Kabule göre de;

Sanığın yaralama eylemini iki katılana karşı gerçekleştirdiği halde iki ayrı ceza tayini yerine tek suçtan ceza verilmesi,

Kanuna aykırı ve sanık A…’in temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce kısmen yerinde görüldüğünden, 1412 sayılı CMUK’nın 326/son maddesi saklı kaymak kaydıyla HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 07.03.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kararara.com

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: