RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK

yargıtay 2YARGITAY

11. Ceza Dairesi 2011/4113 E., 2011/3029 K.

LEHE KANUN UYGULANMASI

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK

TESELSÜL

 

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre hükümlü müdafiinin sair temyiz İtirazlarının reddine; ancak: Read the rest of this entry »

İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN İHLALİ SUÇU

yargıtay 2YARGITAY 4. Ceza Dairesi Esas: 2010/28583 Karar: 2013/6398 İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN İHLALİ SUÇU YARALAMA VE SİLAHLA TEHDİT SUÇLARI

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Read the rest of this entry »

KEFİLİN VERDİĞİ ÖDEME TAAHÜDÜNÜN HUKUKEN GEÇERSİZ OLDUĞU

yargıtay 2YARGITAY 11. Ceza Dairesi Esas: 2013/6745 Karar: 2013/6145 KEFİLİN VERDİĞİ ÖDEME TAAHÜDÜNÜN HUKUKEN GEÇERSİZ OLDUĞU ÖDEME ŞARTINI İHLAL SUÇU

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 11/02/2013 gün ve 2012/2392/9794 sayılı kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 05/03/2013 gün ve KYB. 2013/49523 sayılı ihbarnamesiyle;

Ödeme şartını ihlâl suçundan sanık F…’ın 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair …İcra Ceza Mahkemesinin 19/04/2012 tarihli ve 2011/414 esas, 2012/615 sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin …2. Asliye Ceza Mahkemesinin 08/06/2012 tarihli ve 2012/187 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosyanın incelenmesinde; Read the rest of this entry »

BORÇ BİLGİLERİ YAZILI TAAHHÜDÜN SONRADAN DOLDURULMASI

yargıtay 2YARGITAY 11. Ceza Dairesi Esas: 2013/16783 Karar: 2013/13801 ÖDEME ŞARTINI İHLAL BORÇ BİLGİLERİ YAZILI TAAHHÜDÜN SONRADAN DOLDURULMASI

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 20/05/2013 gün ve 2013/8037/32581 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 14/06/2013 gün ve KYB.2013/180948 sayılı ihbarnamesi ile; Ödeme şartını ihlâl suçundan sanık U…’ın, 2004 sayılı İcra ve iflâs Kanunu’nun 340. maddesi uyarınca 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair …1. İcra Ceza Mahkemesinin 19/12/2012 tarihli ve 2012/976-1596 sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin Kayseri 2. İcra Ceza Mahkemesinin 05/02/2013 tarihli ve 2013/21 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosyanın incelenmesinde; Read the rest of this entry »

İCRA KEFİLİNİN TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇUNDA CEZAİ SORUMLULUĞU

yargıtay 2YARGITAY 11. Ceza Dairesi Esas: 2013/24685 Karar: 2014/1337 BORÇLUNUN HAMİLE OLMASI, TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU, MAZERET ÖDEME ŞARTINI İHLAL İCRA KEFİLİNİN TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇUNDA CEZAİ SORUMLULUĞU

 

 

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 02.10.2013 gün ve 2013/15072/60691 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 06.11.2013 gün ve KYB 2013/344859 sayılı ihbarnamesi ile; Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: