Müdafiinin Azli

yargıtay 2T.C.

YARGITAY

Birinci Ceza Dairesi

E: 2013/3477

K: 2013/5073

T: 23.09.2013

•             Müdafiinin Azli

•             Zorunlu Müdafii Tayini

•             Savunma Hakkı

•             Başka Yer Cezaevinde Tutuklu Sanığın Getirtilmesi

Özet: Alt sınırı 5 yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren suçtan başka yer cezaevinde tutuklu bulunan sanığın, bozma ilamına karşı diyeceklerinin sorulduğu oturumda müdafiini azledip kendisine yeniden müdafii tayin edilmesini sağlayarak son savunmasını yapma talebinde bulunduğu ancak başka yer cezaevinde sadece bu suçtan tutuklu bulunduğu halde duruşmaya getirilemediği gibi kendisine tayin edilen müdafii ile görüşme imkanı sağlanmadan, araç ve personel yetersizliği gerekçe gösterilerek hazır bulundurulmadan müdafiinin beyanı ile yetinilmesi suretiyle hükmün tefhim edilmesi durumunda,

CMK’nın 193 ve 196 maddelerine aykırı davranılarak savunma hakkının kısıtlanmış olacağı gözetilmelidir.

(5271 s. CMK m. 151/1, 193, 196)

Temyiz edenlerin sıfatı ve istemlerinin kapsamına göre; sanık Caner hakkında mağdur Selami’yi tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, mağdur Aslan’ı kasten öldürmeye teşebbüs ve 6136 sayılı Kanuna aykırılık, sanık Erdal hakkında mağdur Selami’yi tasarlayarak öldürmeye teşebbüs ve bu suça azmettirme suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerine hasren yapılan temyiz incelemesinde;

Alt sınırı 5 yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren mağdur Selami’yi tasarlayarak öldürmeye teşebbüs ve mağdur Aslan’ı kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından Alanya Ceza ve Tevkif Evi’nde tutuklu bulunan sanık Caner’in, 26.06.2012 tarihli Dairemizin bozma ilamına karşı diyeceklerinin sorulduğu oturumda, müdafiinin savunmasını yapmakta zaafiyet gösterdiğini gerekçe göstererek müdafiinin görevden çekilmesini istemesi üzerine müdafinin

görevinden çekilip, aynı tarihli oturumda CMK’nın 151/1 maddesi uyarınca sanığa Kırşehir Barosu tarafından müdafii tayin edilmesine karar verilerek 10.07.2012 tarihinde sanığın bizzat hazır edilmediği oturumda K… Barosu avukatlarından Avukat E…’nin sanık müdafii olarak duruşmalara kabulü ile onun huzurunda hükmün tefhim edildiği anlaşılmakla;

Sanığın, kendisine yeniden müdafii tayin edilmesini sağlayarak buna göre son savunmasını yapma talebinde bulunduğu ancak başka yer cezaevinde sadece bu suçtan tutuklu bulunması nedeniyle duruşmaya getirilemediği gibi kendisine tayin edilen müdafii ile de görüşme imkanının bulunmadığı gözetilerek; araç ve personel yetersizliği gerekçe gösterilmek suretiyle sanık hazır edilmeksizin müdafiinin beyanı ile yetinilmesi suretiyle CMK.nın 193 ve 196 maddelerine aykırı davranılarak savunma hakkının kısıtlanması;

Bozmayı gerektirmiş olup, sanıklar Erdal ve Caner müdafiilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, diğer yönleri incelenmeyen hükümlerin bu nedenle sanık Caner hakkında 6136 sayılı Kanuna aykırılık ve sanık Erdal hakkında tasarlayarak insan öldürmeye teşebbüs ve bu suça azmettirme suçlarından kurulan hükümlerin de bağlantı nedeniyle tebliğnamedeki düşünce gibi (BOZULMASINA), sanıklar hakkında hükmonulan ceza miktarları ile tutuklulukta geçirdikleri süreler ve bozma nedeni dikkate alınarak sanık ve müdafiilerinin tahliye istemlerinin ayrı ayrı reddine; 23.09.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: