YARGILAMANIN YENİLENMESİ İLE BERAAT EDEN SANIĞA TAZMİNAT

yargıtay 2YARGITAY 12. Ceza Dairesi
Esas: 2013/10423
Karar: 2013/16633

YARGILAMANIN YENİLENMESİ İLE BERAAT EDEN SANIĞA TAZMİNAT
KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT

Davacının tazminat talebinin reddine ilişkin hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre; davacı vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Davacı hakkında …15. Asliye Ceza Mahkemesinin 2007/264 Esas- 2008/401 Karar sayılı 25.04.2008 tarihli hükmüyle karşılıksız çek keşide etmek suçu nedeniyle 14.500 TL adli para cezasına hükmedildiği, kararın kesinleşip infaz aşamasına geçildiği ve davacının bu mahkeme hükmüne istinaden 29.03.2009-30.04.2009 tarihleri arasında cezaevinde bulunduğu, davacı tarafından 30.03.2009 tarihinde önceki kesinleşmiş mahkumiyet hükmüne karşı yargılamanın yenilenmesine yoluna müracaat edildiği ve …15. Asliye Ceza Mahkemesinin 2009/261 Esas- 2009/1044 Karar sayılı kararıyla 21.12.2009 tarihinde önceki ceza hükmünün iptaline ve davacının beraatine karar verildiği, yine davacı hakkında …9. Asliye Ceza Mahkemesinin 2007/857 Esas- 2008/585 Karar sayılı hükmüyle karşılıksız çek keşide etmek suçu nedeniyle 14.500 TL adli para cezasına hükmedildiği, kararın kesinleşip infaz aşamasına geçildiği ve davacının bu mahkeme hükmüne istinaden 30.04.2009-07.05.2009 tarihleri arasında cezaevinde bulunduğu, davacı tarafından önceki kesinleşmiş mahkumiyet hükmüne karşı yargılamanın yenilenmesine yoluna müracaat edildiği ve nihayet …9. Asliye Ceza Mahkemesinin 2007/857 Esas- 2008/585 Karar sayılı 05.11.2010 karar tarihli ek kararıyla önceki ceza hükmünün iptaline ve davacının beraatine karar verildiği yargılamanın yenilenmesi sonucunda beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararının verilmesi halinde, önceki mahkûmiyet kararının tamamen veya kısmen infaz edilmesi dolayısıyla kişinin uğradığı maddî ve manevî zararlar Ceza Muhakemesi Kanunun 141 ilâ 144 üncü ve 323/3. maddeleri hükümlerine göre tazmin edilir şeklindeki düzenleme karşısında, davacının tazminat talebi konusunda bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi,

Kanuna aykırı olup, davacı vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince, isteme aykırı olarak, BOZULMASINA, 18.06.2013 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: