HAKARET SUÇUNDA ELEŞTİRİ VE SİTEM SINIRI

yargıtay 2Yargıtay 4. Ceza Dairesi
Esas: 2011/7299
Karar: 2013/18685

HAKARET SUÇUNDA ELEŞTİRİ VE SİTEM SINIRI
KÜÇÜLTÜCÜ VE SUÇLAYICI SÖZLER

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Read the rest of this entry »

ERKEN TAHLİYEYE BAĞLI YOKSUN KALINAN KİRA GELİRİ

yargıtay 2Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Esas: 2013/2864 Karar: 2013/14793 ERKEN TAHLİYEYE BAĞLI YOKSUN KALINAN KİRA GELİRİ DEKORASYON KATKI BEDELİ NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ

halli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tazminat davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, erken tahliyeye bağlı olarak yoksun kalınan kira geliri ve dekorasyon katkı bedeli nedeniyle tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş olup, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Read the rest of this entry »

KİRACININ KİRA BEDELİNİ ELDEN ÖDEDİĞİ İDDİASININ İSPAT ŞEKLİ

yargıtay 2Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Esas: 2013/11466 Karar: 2013/14907 TEMERRÜT NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ VE KİRA ALACAĞI KİRACININ KİRA BEDELİNİ ELDEN ÖDEDİĞİ İDDİASININ İSPAT ŞEKLİ

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye, alacak davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, temerrüt sebebiyle kiralananın tahliyesi ile 8.000. TL kira alacağının tahsiline ilişkindir. Mahkemece tahliye davasının kabulüne,8000. TL kira alacağının davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. Read the rest of this entry »

YARGILAMANIN YENİLENMESİ İLE BERAAT EDEN SANIĞA TAZMİNAT

yargıtay 2YARGITAY 12. Ceza Dairesi
Esas: 2013/10423
Karar: 2013/16633

YARGILAMANIN YENİLENMESİ İLE BERAAT EDEN SANIĞA TAZMİNAT
KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT

Davacının tazminat talebinin reddine ilişkin hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre; davacı vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak; Read the rest of this entry »

AVUKATLAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR YARGITAY KARARI

yargıtay 2T.C.

YARGITAY

Beşinci Ceza Dairesi

E:2012/11197

K: 2013/6909

T: 20.06.2013

 

MAHKEME MASRAFI VE VEKALET ALACAĞINDA HACZEDİLMEZLİK

yargıtay 2Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas: 2013/6424 Karar: 2013/23517 MAHKEME MASRAFI VE VEKALET ALACAĞINDA HACZEDİLMEZLİK KAMULAŞTIRMA KANUNU UYGULAMASINDA HACZEDİLMEZLİK KURALI

 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü : Read the rest of this entry »

ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE HACZİNİN USUL VE ŞARTLARI

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas: 2013/16016 Karar: 2013/23512 ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE HACZİNİN USUL VE ŞARTLARI

yargıtay 2Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de; 

Borçlu icra mahkemesine yaptığı başvuruda; 3.kişi ….. Dış Tic. AŞ.’de bulunan hisse haczinin usule uygun yapılmadığını bu nedenle geçersiz haciz işlemine dayanarak kıymet takdiri yapılması, bilanço ve ticari defterlerin ibrazı yönünde 3.şahıs ……. San ve Dış. Tic. AŞ’ne muhtıra gönderilmesinin usulsüz olduğunu belirterek şikayette bulunduğu anlaşılmıştır.  Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: