TEHDİT

T.C. YARGITAY 4. Ceza Dairesi

 

yargıtay 2Tarih:2013

Esas No:2011/6627
Karar No:2013/4328
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:106/1
İlgili Kavramlar:TEHDİT
T.C. BOZMA
YARGITAY
4. Ceza Dairesi

TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas No : 2011/6627
Karar No : 2013/4328
Tebliğname No : 4 – 2009/89248

İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ : Seferihisar Sulh Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 13/10/2008
NUMARASI : 2008/209 (E) ve 2008/314 (K)
SANIK : Kenan EKŞİ
SUÇ : Tehdit
SUÇ TARİHİ : 01.08.2007
HÜKÜM :Düşme
TEMYİZ EDEN : O Yer Cumhuriyet Savcısı
TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Sanığın müştekiye yönelik “seni dağa kaldırırım, karını dağa kaldırırım” şeklindeki sözlerinin TCK’nın 106/1-1. cümlede düzenlenen suça uyduğu, soruşturulması ve kovuşturulmasının şikayete bağlı olmadığı gözetilmeksizin, şikayetten vazgeçme nedeniyle yazılı şekilde hüküm kurulması,
Kanuna aykırı ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 18.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan
S. E. YAĞCI
Üye
R. ÖZKEPİR
Üye
H. T. GÖKCAN
Üye
M. K. SEMERCİOĞLU
Üye
A. KİRİŞ

YA T.C. BOZMA YARGITAY 4. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2011/6627 Karar No : 2013/4328 Tebliğname No : 4 – 2009/89248 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Seferihisar Sulh Ceza Mahkemesi TARİHİ : 13/10/2008 NUMARASI : 2008/209 (E) ve 2008/314 (K) SANIK : Kenan EKŞİ SUÇ : Tehdit SUÇ TARİHİ : 01.08.2007 HÜKÜM :Düşme TEMYİZ EDEN : O Yer Cumhuriyet Savcısı TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak; Sanığın müştekiye yönelik “seni dağa kaldırırım, karını dağa kaldırırım” şeklindeki sözlerinin TCK’nın 106/1-1. cümlede düzenlenen suça uyduğu, soruşturulması ve kovuşturulmasının şikayete bağlı olmadığı gözetilmeksizin, şikayetten vazgeçme nedeniyle yazılı şekilde hüküm kurulması, Kanuna aykırı ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 18.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Başkan S. E. YAĞCI Üye R. ÖZKEPİR Üye H. T. GÖKCAN Üye M. K. SEMERCİOĞLU Üye A. KİRİŞ YA

Posted in Genel. Tags: . Leave a Comment »

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: