KİRA ALACAĞI NEDENİYLE TAPILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZ

yargıtay 2YARGITAY 6. Hukuk Dairesi Esas : 2013/15790 Karar: 2013/16663 KİRA ALACAĞI NEDENİYLE TAPILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZ YENİ HMK’DA GÖREVLİ MAHKEME

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, kira alacağı nedeniyle yapılan icra takibine itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, HMK.nun 4. maddesi gereği Asliye Hukuk Mahkemesi’nin görevli olduğundan bahisle dava dilekçesinin görev yönünden reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.  Read the rest of this entry »

TEMYİZ SÜRESİ

yargıtay 2T.C. YARGITAY
CEZA GENEL KURULU
E. 2012/11-1312
K. 2013/99
T. 26.3.2013
• RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Temyiz Süresinin Tebliğle İşlemeye Başlayacağı – Bildirimde Ayrıca Sürenin Başlangıcına Yer Verilmemesinin Kanun Yolu Süresinin Tebliğ İle İşlemeye Başlayacağı Gerçeğini Değiştirmeyeceği )
• KANUN YOLU BİLDİRİMİ ( Resmi Belgede Sahtecilik – Temyiz Süresinin Tebliğle Başlayacağı/Bildirimde Ayrıca Sürenin Başlangıcına Yer Verilmemesinin Sürenin Tebliğ İle İşlemeye Başlayacağı Gerçeğini Değiştirmeyeceği )
• TEMYİZ SÜRESİ ( Resmi Belgede Sahtecilik – Temyiz Süresinin Tebliğle Başlayacağı/Bildirimde Ayrıca Sürenin Başlangıcına Yer Verilmemesinin Sürenin Tebliğ İle İşlemeye Başlayacağı Gerçeğini Değiştirmeyeceği )
• TEMYİZİN SÜRESİNDE YAPILIP YAPILMADIĞI ( Temyiz Süresinin Tebliğle Başlayacağı/Bildirimde Ayrıca Sürenin Başlangıcına Yer Verilmemesinin Sürenin Sonucu Değiştirmeyeceği – Resmi Belgede Sahtecilik ) 5271/m.310 5237/m.204 Read the rest of this entry »

TEHDİT

T.C. YARGITAY 4. Ceza Dairesi

 

yargıtay 2Tarih:2013

Esas No:2011/6627
Karar No:2013/4328
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:106/1
İlgili Kavramlar:TEHDİT
T.C. BOZMA
YARGITAY
4. Ceza Dairesi

TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas No : 2011/6627
Karar No : 2013/4328
Tebliğname No : 4 – 2009/89248

İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ : Seferihisar Sulh Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 13/10/2008
NUMARASI : 2008/209 (E) ve 2008/314 (K)
SANIK : Kenan EKŞİ
SUÇ : Tehdit
SUÇ TARİHİ : 01.08.2007
HÜKÜM :Düşme
TEMYİZ EDEN : O Yer Cumhuriyet Savcısı
TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Read the rest of this entry »

Posted in Genel. Tags: . Leave a Comment »

İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA-MÜCAVİR ALAN

yargıtay 2Yargıtay 4. Ceza Dairesi

Tarih:2011

Esas No:2011/6773
Karar No:2011/8408
Kaynak:
İlgili Maddeler:TCK 184
İlgili Kavramlar:İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA-MÜCAVİR ALAN
İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA
MÜCAVİR ALAN
ÖZEL İMAR REJİMİNE TABİ YER
TÜRK CEZA KANUNU (5237) Madde 184
GECEKONDU KANUNU (775) Madde 37

“İçtihat Metni”Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir. Read the rest of this entry »

HAGB, maddi zarar ,tehdit

Yargıtay 4. Ceza Dairesi

yargıtay 2Tarih:2013
Esas No:2011/18364
Karar No:2013/11315
Kaynak:Arşiv
İlgili Maddeler:CMK 231
İlgili Kavramlar:HAGB, maddi zarar ,tehdit
T.C. BOZMA
YARGITAY
4. Ceza Dairesi

TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas No : 2011/18364
Karar No : 2013/11315
Tebliğname No : 4 – 2009/195566

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: