KURUM KAYITLARI

T.C.

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/21592

K. 2013/266

T. 17.1.2013

yargıtay 2• YAŞLILIK AYLIĞI ( Davacıya Aidiyetine Karar Verilen Kurum Kayıtlarındaki Sigorta Sicil Numaralı Dosya Üzerinden Kurum Kayıtlarına İntikal Eden Davacıya Ait Tahsis Talebinin Varlığı Karşısında Anılan Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Yaşlılık Aylığı Tahsisi Şartları İrdelenerek Karar Verileceği )

 

• TAHSİS TALEBİ ( Yaşlılık Aylığı – Aidiyetine Karar Verilen Kurum Kayıtlarındaki Sigorta Sicil Numaralı Dosya Üzerinden Kurum Kayıtlarına İntikal Eden Davacıya Ait Tahsis Talebinin Varlığı Karşısında Anılan Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Yaşlılık Aylığı Tahsisi Şartları İrdelenerek Karar Verileceği )

 

• KURUM KAYITLARI ( Sigorta Sicil Numaralı Dosya Üzerinden Kurum Kayıtlarına İntikal Eden Davacıya Ait Tahsis Talebinin Varlığı Karşısında Anılan Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Yaşlılık Aylığı Tahsisi Şartları İrdelenerek Karar Verileceği )

 

506/m.59,Geç.81

 

ÖZET : Davanın yasal dayanağı 506 Sayılı Kanunun 59 ve devamı maddeleriyle geçici 81. maddesidir. Anılan Kanunun yaşlılık aylığından yararlanma şartlarını düzenleyen 60. maddesinin ( H ) bendinde “Bu maddede belirtilen yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için, sigortalının çalıştığı işten ayrılması ve yazılı istekte bulunması şarttır.” hükmüne yer verilmiştir. Davacıya aidiyetine karar verilen Kurum kayıtlarındaki sigorta sicil numaralı dosya üzerinden Kurum kayıtlarına intikal eden davacıya ait tahsis talebinin varlığı karşısında, mahkemece, yukarda anılan yasal düzenlemeler çerçevesinde yaşlılık aylığı tahsisi şartları irdelenerek, varılacak sonuca göre karar verilmesi gerekir.

 

DAVA : Davacı, 7578… sigorta sicil nosundaki çalışmaların kendisine ait olduğunun tespitiyle yaşlılık aylığının tahsisine karar verilmesini istemiştir. Mahkemece, ilamında belirtilen gerekçelerle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

 

Hükmün, davacı vekiliyle davalı Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlatıldıktan ve Tetkik Hakimi H. Özcan tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra, isin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:

 

KARAR : 1- ) Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre, davalı Kurum vekilinin temyiz itirazlarının reddi gerekir.

 

2- ) Davanın yasal dayanağı 506 Sayılı Kanunun 59 ve devamı maddeleriyle geçici 81. maddesidir. Anılan Kanunun yaşlılık aylığından yararlanma şartlarını düzenleyen 60. maddesinin ( H ) bendinde “Bu maddede belirtilen yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için, sigortalının çalıştığı işten ayrılması ve yazılı istekte bulunması şarttır.” hükmüne yer verilmiştir. Davacıya aidiyetine karar verilen Kurum kayıtlarındaki 7578756 sigorta sicil numaralı dosya üzerinden 27.12.2010 tarihinde Kurum kayıtlarına intikal eden davacıya ait tahsis talebinin varlığı karşısında, mahkemece, yukarda anılan yasal düzenlemeler çerçevesinde yaşlılık aylığı tahsisi şartları irdelenerek, varılacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, hatalı değerlendirme sonucu, tahsis talebinin bulunmadığı gerekçesi ile, yazılı şekilde hüküm kurulması, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

 

O halde, davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

 

SONUÇ :  Temyiz edilen hükmün yukarda açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde davacıya iadesine, 17.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: