İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNE İSTİNADEN SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ

T.C.

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/5280

K. 2013/14607

T. 28.6.2013

yargıtay 2• SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİNİN VE YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ ( Davacının 27 Yıldan Fazla Sigortalılığı Bulunduğundan 506 S. Kanunun Geç. 81. Md. A Fıkrası Kapsamında Bulunduğu Nazara Alınarak Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıp Kazanmadığının Belirlenmesi Gerektiği )

 

• YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ ( Sigorta Başlangıç Tarihinin Tespiti – Davacının 27 Yıldan Fazla Sigortalılığı Bulunduğundan 506 S. Kanunun Geç. 81. Md. A Fıkrası Kapsamında Bulunduğu Nazara Alınarak Hak Kazanıp Kazanmadığının Belirleneceği )

 

• İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNE İSTİNADEN SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ ( Davacının 506 S. Kanunun Geç. 81. Md. A Fıkrası Kapsamında Bulunduğu Nazara Alınarak Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıp Kazanmadığının Belirlenmesi Gerektiği ) Read the rest of this entry »

SİGORTALILIK SÜRESİ

T.C.

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/181

K. 2013/3027

T. 22.2.2013

yargıtay 2• YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI ( Davacının 20 Yılı Geçen Sigortalılık Süresi Bulunduğu/5451 Gün Prim Ödediği- Tahsis Talebinde Bulunduğu Tarihte 44 Yaşında Olduğu/Yaşlılık Aylığı Şartlarının Gerçekleştiğinin Kabul Edileceği )

 

• AYLIK TAHSİSİ ( Yaşlılık Aylığı Talebi/Davacının 20 Yılı Geçen Sigortalılık Süresi Bulunduğu – 5451 Gün Prim Ödediği/Tahsis Talebinde Bulunduğu Tarihte 44 Yaşında Olduğu/Yaşlılık Aylığı Şartlarının Gerçekleştiğinin Gözetileceği )

 

• SİGORTALILIK SÜRESİ ( Davacının 20 Yılı Geçen Sigortalılık Süresi Bulunduğu/5451 Gün Prim Ödediği – Tahsis Talebinde Bulunduğu Tarihte 44 Yaşında Olduğu/Yaşlılık Aylığı Şartlarının Gerçekleştiğinin Kabul Edileceği )

 

• HİZMET SÖZLEŞMESİNE DAYALI ÇALIŞMALAR NEDENİYLE YAŞLILIK AYLIĞI ( Davacının 20 Yılı Geçen Sigortalılık Süresi Bulunduğu/5451 Gün Prim Ödediği – Tahsis Talebinde Bulunduğu Tarihte 44 Yaşında Olduğu/Yaşlılık Aylığı Şartlarının Gerçekleştiğinin Kabul Edileceği ) Read the rest of this entry »

HİZMET SÜRELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ

T.C.

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/919

K. 2013/2440

T. 18.2.2013

yargıtay 2• YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ DAVASI ( Hizmet Süreleri Toplamının Tek Başına Aylık Bağlanmasına Yeterli Olduğu – Sigortalının İradesi Bulunmak Şartıyla Diğer Kurumlardaki Hizmetlerin Birleştirilmesinde Zorunluluk Olmadığı )

 

• YAŞLILIK AYLIĞI TAHSİS ŞARTLARININ OLUŞTUĞU ( Taraflar Arasında İhtilaf Konusu Olmayan Sigortalılık Süreleri Toplamının Nazara Alınacağı – Tahsis Talep Tarihi İtibariyle Davacı Yönününden Yaşlılık Aylığı Tahsis Şartlarının Gerçekleştiği )

 

• HİZMET SÜRELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Bazı Sosyal Güvenlik Kurumlarında Geçen Hizmet Süreleri Toplamının Tek Başına Aylık Bağlanmasına Yeterli Olduğu Durumda Hak Sahibinin İradesi Bulunmak Şartıyla Diğer Kurumlarda Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesinde Zorunluluk Olmadığı ) Read the rest of this entry »

KURUM KAYITLARI

T.C.

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/21592

K. 2013/266

T. 17.1.2013

yargıtay 2• YAŞLILIK AYLIĞI ( Davacıya Aidiyetine Karar Verilen Kurum Kayıtlarındaki Sigorta Sicil Numaralı Dosya Üzerinden Kurum Kayıtlarına İntikal Eden Davacıya Ait Tahsis Talebinin Varlığı Karşısında Anılan Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Yaşlılık Aylığı Tahsisi Şartları İrdelenerek Karar Verileceği )

 

• TAHSİS TALEBİ ( Yaşlılık Aylığı – Aidiyetine Karar Verilen Kurum Kayıtlarındaki Sigorta Sicil Numaralı Dosya Üzerinden Kurum Kayıtlarına İntikal Eden Davacıya Ait Tahsis Talebinin Varlığı Karşısında Anılan Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Yaşlılık Aylığı Tahsisi Şartları İrdelenerek Karar Verileceği )

 

• KURUM KAYITLARI ( Sigorta Sicil Numaralı Dosya Üzerinden Kurum Kayıtlarına İntikal Eden Davacıya Ait Tahsis Talebinin Varlığı Karşısında Anılan Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Yaşlılık Aylığı Tahsisi Şartları İrdelenerek Karar Verileceği ) Read the rest of this entry »

USULİ KAZANILMIŞ HAK

T.C.

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/7671

K. 2012/11610

T. 18.6.2012

yargıtay 2• TESPİT DAVASI ( Davacının Sigortalı Olarak Çalışmaya Başlama Tarihinin Tespiti ve Yaşlılık Aylığı Almaya Hak Kazandığının Tespiti – Bozma Kararının Maddi Hataya Dayalı Olduğu ve Kamu Düzenini İlgilendiren Bu Davada Davalı Yararına Usulü Kazanılmış Hak Yaratmayacağı Anlaşılmakla Mahkemece Değerlendirme Yapılarak Sonuca Varmak Gerektiği )

 

• USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Bozma Kararına Uymanın Doğuracağı/Ortadan Kaldıran Yeni Bir İçtihadi Birleştirme Kararının Çıkması Geçmişe Etkili Yeni Bir Kanunun Yürürlüğe Girmesi Usulü Kazanılmış Hak Gereğince Uygulanması Gereken Yasa Hükmünün Anayasa Mahkemesi Tarafından İptali Maddi Hataya Dayalı Bir Bozma Kararına Uyma Gibi Durumlar Usulü Kazanılmış Hakkın Gerçekleşmesine Engel Olacağı – Tespit Davası )

 

• MADDİ HATA ( Somut Olayda Davacının Yaşlılık Aylığı Şartlarına Uygulanacak Hükümlerin Yanlış Belirlendiği/Bozma Kararının Maddi Hataya Dayalı Olduğu ve Kamu Düzenini İlgilendiren Bu Davada Davalı Yararına Usulü Kazanılmış Hak Yaratmayacağı – Tespit Davası ) Read the rest of this entry »

YURT DIŞINDAKİ SİGORTALILIĞIN TESBİTİ TALEBİ

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2012/10-27

K. 2012/254

T. 28.3.2012

yargıtay 2• TEMYİZE İLİŞKİN DİLEKÇENİN GEÇ VERİLMESİNİN KALEMİN İŞLEMİNDEN KAYNAKLANMASI ( Yurtdışındaki Sigortalılığın Tespiti Davası – Temyiz Başvursunun Süresinde Olduğunun Kabul Edileceği )

 

• ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERİN GEÇERLİLİĞİ ( Yurtdışındaki Sigortalılığın Tespiti Davası – Anayasanın Sözleşmelerin Bir Kuralını İç Hukuk Açısından Yasa Gücünde Olduğu/30 Nisan 1964 tarihli Türk Alman Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Öncelikli Olarak Uygulanacağı )

 

• YURT DIŞINDAKİ SİGORTALILIĞIN TESBİTİ TALEBİ ( Anayasanın Sözleşmelerin Bir Kuralını İç Hukuk Açısından Yasa Gücünde Olduğu – 30 Nisan 1964 tarihli Türk Alman Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Öncelikli Olarak Uygulanacağı )

 

• YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANMA ( Davacının Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıp Kazanmadığının 506 S.K. Geçici 81. Maddesindeki Koşullara Göre Belirlenmesi Gereği ) Read the rest of this entry »

HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2011/21-882

K. 2011/767

T. 14.12.2011

yargıtay 2• HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI ( Tarafların Duruşmaya Çağrılmadan Hüküm Verilmesinin Adil Yargılanma Hakkını İhlal Edeceği – Hizmet Süresinin Tespitine İlişkin Davada Dava Dilekçesi Karar ve Bozma İlamının Yöntemince Tebliğ Edileceği )

 

• HİZMET SÜRESİNİN TESPİTİ TALEBİ ( Davalı Anonim Şirket Hakkında Açıldığı Beyan Edilen İflas Talebine İlişkin Dava Dosyasının Celbi İle Ticaret Memurluğundan da Sorularak Şirketin Hükmi Şahsiyetinin Devam Edilip Edilmediğinin Tespit Edileceği )

 

• ANONİM ŞİRKETİN HÜKMİ ŞAHSİYETİNİN DEVAM EDİP ETMEDİĞİNİN ARAŞTIRILACAĞI ( Hizmet Süresinin Tespiti Talebi/Hükmi Şahsiyetinin Devam Edip Etmediğinin Tespiti – Taraf Teşkili Sağlacağı )

 

• TEBLİGAT MAZBATASI ( Hizmet Süresinin Tespiti Davasında Anonim Şirkete Usulüne Uygun Tebligat Yapılmadığı/Taraf Teşkili Sağlanmadan Hüküm Verilemeyeceği – Dava Dilekçesi Karar ve Bozma İlamının Yöntemince Tebliğ Edileceği ) Read the rest of this entry »

SOSYAL SİGORTA GİRİŞ TARİHİ

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2011/10-684

K. 2011/742

T. 7.12.2011

yargıtay 2• YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANILDIĞI VE AYLIK BAĞLANMASI GEREKTİĞİNİN TESPİTİ TALEBİ ( Davacının Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıp Kazanmadığının 506 S.K Geçici 81. Maddesindeki Koşullara Göre Belirleneceği )

 

• YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRE ( Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıldığı ve Aylık Bağlanması Gerektiğinin Tespiti Talebi – Davacı Sigortalının Almanya’da İlk Defa Sosyal Sigorta Giriş Tarihinin 506 S.K. Md. 108’e Koşut Olarak Türk Sosyal Sigortalarına Giriş Tarihi Olarak Kabul Edileceği )

 

• SOSYAL SİGORTA GİRİŞ TARİHİ ( Türk Alman Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanma Önceliğine Sahip Olduğu – Davacı Sigortalının Almanya’da İlk Defa Sosyal Sigorta Giriş Tarihinin 506 S.K. Md. 108’e Koşut Olarak Türk Sosyal Sigortalarına Giriş Tarihi Olarak Kabul Edileceği )

 

• YAŞLILIK AYLIĞINA ESAS SİGORTALILIK SÜRESİNİN HESABI ( Hak Kazanıp Kazanmadığının 506 S.K Geçici 81. Maddesindeki Koşullara Göre Belirleneceği ) Read the rest of this entry »

TAHSİS TALEBİ

T.C.

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/12830

K. 2011/8096

T. 17.10.2011

yargıtay 2 • YAŞLILIK AYLIĞI ( 506 Sayılı Yasanın Geçici 81. Maddesine Göre Koşulların Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Belirlenmesi Gerektiği )

• TAHSİS TALEBİ ( Yaşlılık Aylığı – 506 Sayılı Yasanın Geçici 81. Maddesine Göre Koşulların Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Belirleneceği )

 

• YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRE ( Almanya’da Geçen Çalışmalardan 5000 Günü Kuruma Borçlanarak 30 Yıldan Fazla Sigortalılık Süresiyle 5000 Gün Prim Ödemesi Bulunduğu – 506 Sayılı Yasanın Geçici 81. Maddesine Göre Koşulların Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Belirleneceği )

 

• MADDİ HATA ( Bozma Kararının Maddi Hataya Dayalı Olduğu ve Kamu Düzenini İlgilendiren Davalarda Davalı Yararına Usuli Kazanılmış Hak Yaratmayacağı )

 

• USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Bozma Kararının Maddi Hataya Dayalı Olduğu ve Kamu Düzenini İlgilendiren Davalarda Davalı Yararına Usuli Kazanılmış Hak Yaratmayacağı ) Read the rest of this entry »

İLK KARARDA DİRENME

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2011/10-521

K. 2011/619

T. 12.10.2011

yargıtay 2• YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANILDIĞININ TESPİTİ (Davacının Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıp Kazanmadığının 506 S. Kanunun Geç. 81. Md.sindeki Koşullara Göre Belirlemesi ve Bu Değerlendirme İle İlk Kararda Direnmesinin Usul ve Yasaya Uygun Olduğu)

 

• YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANILIP KAZANILMADIĞI (506 S. Kanunun Geç. 81. Md.sindeki Koşullara Göre Belirlemesi ve Bu Değerlendirme İle İlk Kararda Direnmesinin Usul ve Yasaya Uygun Olduğu)

 

• İLK KARARDA DİRENME (Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıldığının Tespiti – Davacının Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıp Kazanmadığının 506 S. Kanunun Geç. 81. Md.sindeki Koşullara Göre Belirlemesi ve Bu Değerlendirme İle İlk Kararda Direnmesinin Usul ve Yasaya Uygun Olduğu) Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: