TANIĞA ŞAHİTLİK YAPMAMASI İÇİN RİCA VE TELKİNDE BULUNMAK…

Yargıtay 4. Ceza Dairesi
Esas: 2011/16323
Karar : 2012/15784

yargıtay 2TANIĞA ŞAHİTLİK YAPMAMASI İÇİN RİCA VE TELKİNDE BULUNMAK
ADİL YARGILAMAYI ETKİLEMEYE TEŞEBBÜS

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Sanıkların, devam eden bir soruşturma nedeniyle tanık olarak dinlenen S…’e, tanıklık yapmaması için rica ve telkinde bulunmaktan ibaret eylemlerinin, TCK’nın 288/1. maddesinde düzenlenen adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçunun “alenen sözlü ya da yazılı beyanda bulunma” ögesini taşımadığı gözetilmeden, yasal olmayan gerekçe ile hükümlülük kararı verilmesi,

Yasaya aykırı ve sanıklar E… ve H… müdafiinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 27.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: