2013 Kasım Ayı Yargıtay Kararları Özetleri

T.C.

YARGITAY

Ceza Genel Kurulu

 

E: 2012/13-1315

K: 2012/1871

T: 25.12.2012

 

  • Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
  • Objektif Şartlar
  • Yasa Bozması

Özet:   Objektif şartlardan birisinin gerçekleşmediği bir ahvalde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının uygulanıp uygulanmayacağının değerlendirilmesi amacıyla yerel mahkeme hükmünün bozulmasına gerek bulunmamaktadır.

(5271 s. CMK m. 231/5-14)

(5395 s. ÇKK m. 23)

T.C.

YARGITAY

Hukuk Genel Kurulu

 

E: 2012/17-1629

K: 2013/700

T: 15.05.2013

  • İstihkak Davası
  • Dosyanın İşlemden Kaldırılması
  • Davanın Açılmamış Sayılması
  • Yeni Yasa Uygulaması

 

Özet: 6100 sayılı HMK’da usulüne uygun şekilde davet edilmiş olan taraflar, duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceği, işlemden kaldırılmasına karar verilmiş ve sonradan yenilenmiş olan davanın ilk yenilenmeden sonra bir defadan fazla takipsiz bırakılamayacağı belirtilmiştir. Dava, mülga 1086 sayılı HUMK döneminde açılmış olup, HUMK’nın 409. maddesindeki düzenlemeler davacı tarafın lehine ise de, 6100 sayılı HMK’da tamamlanmış işlemleri etkilememek kaydıyla bu kanunun derhal uygulanacağı belirtildiğinden, davacının açtığı davasını ilk kez takipsiz bıraktıktan sonra ikinci kez takipsiz bırakması nedeniyle, davanın açılmamış sayılmasına karar verilmelidir.

(2004 s. İİK m. 96)

(1086 s. HUMK m. 409)

(6100 s. HMK m. 150, 320)

2013 Kasım Ayı Yargıtay Kararları Özetleri

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: