213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2006/2065

K. 2006/7370

T. 20.9.2006

yargıtay 2• DELİLLERİN TOPLANMASI ( Resmi Belgede Sahtecilik – Mahkemece Söz Konusu Dava Dosyası Celp Edilerek Özeti Duruşma Tutanağına Geçirilmesi Gereği )

• SAHTE BELGE DÜZENLEMEK ( Bilirkişi Raporu ve Delillerin Onaylı Örneklerinin Dosyaya Aktarılması Dosya İçinde Bulunan İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliğinin Verdiği Raporla Karşılaştırılma Yapılması Gereği )

213/m.359

ÖZET : Sanık hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan dava açılmasına rağmen aynı eylemle ilgili olarak kaçakçılık suçundan da başka bir mahkemede dava açıldığı ve bu dosyada sanık hakkında beraat kararı verildiği, ancak bu kararın kesinleşmediği anlaşılmış olup mahkemece, söz konusu dava dosyası celp edilerek özeti duruşma tutanağına geçirilmelidir. Ayrıca bu davayı ilgilendiren bilirkişi raporu ve delillerin onaylı örneklerinin dosyaya aktarılması, dosya içinde bulunan İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği’nin verdiği raporla karşılaştırılması yapılıp, toplanan deliller bir bütün halinde değerlendirilerek sonucuna göre 213 sayılı Yasa’nın 359. maddesi de tartışılarak sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekir.

DAVA : Resmi belgede sahtecilik suçundan sanıklar Meriç Musa ve Serkan’ın yapılan yargılamaları sonunda: Beraatlerine dair ( Bakırköy Birinci Ağır Ceza Mahkemesi ( ‘nden verilen 12.11.2003 gün ve 2001/371 Esas, 2003/605 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi katılan vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının bozma isteyen 29.03.2005 tarihli tebliğnamesi ile Daireye gönderilmekle, incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : 1- Dosyada mevcut belgelerin onaysız oldukları gözetilmeden hükme esas alınması,

2- E… Ç… ve Aksesuar San. Tic. Ltd. Şti. yetkilisi olan sanık Meriç Musa’nın yurt dışına ihraç ettiği çantanın gerçek değerinden ®200 fazla bedelle satış faturası tanzim etmesi ve gümrük komisyoncusu olan diğer sanık Serkan’ın bu fatura doğrultusunda 22.02.2001 tarihli gümrük beyannamesi düzenlenmesi eyleminin sahtecilik suçunu oluşturduğundan bahisle kamu davası açıldığı, aynı eylemle ilgili kaçakçılık suçundan Bakırköy Birinci Asliye Ceza Mahkemesinin 14.07.2003 gün ve 941-658 sayılı dava dosyasında beraat kararı verildiği ve kesinleşmediğinin anlaşılması karşısında, söz konusu dava dosyasının celbiyle özetinin duruşma tutanağına geçirilmesi bu davayı ilgilendiren bilirkişi raporu ve delillerin onaylı örneklerinin dosyaya aktarılması, dosya içinde bulunan İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği’nin verdiği raporla karşılaştırılması yapılıp toplanan deliller bir bütün halinde değerlendirilerek sonucuna göre 213 sayılı Yasa’nın 359. maddesi de tartışılarak sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik inceleme ile beraat kararı verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca istem gibi ( BOZULMASINA ( , 20.09.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: