213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

E. 2006/5081

K. 2006/17002

T. 8.11.2006

yargıtay 2• VERGİ USUL KANUNU’NA MUHALEFET ( Sanığın Kullandığı ve Sahte Olduğu İddia Olunan Faturaları Düzenlemiş Görünen Şirket Yetkilileri Hakkında Açılmış Dava Dosyası Getirtilip İncelenip Bir Kısım Belgelerin Dava Dosyasına Konulması – Yeterli Olmadığı Şireket İlgililerinin Dinlenilmesi ve Yapılması Gerekenler )

• SAHTE FATURA KULLANMAK ( Faturaları Düzenlemiş Görünen Şirket Yetkililerinin Dinlenilmesi Faturaları Verdiklerini Kabul Ettikleri Takdirde Ticari Defter ve Belgelerin Bilirkişiye İncelettirilmesi Bedelinin Ödendiğine Dair Ticari Teamüle Uygun Kanıtlama Yeterliliği Olan Şirket Banka Hesapları Araştırılıp Sanığın Hukuki Durumunun Tayini Gereği )

• CEZALARIN İÇTİMAI ( 5237 S.K.’da Öngörülmediği – Hükmolunan Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Toplanmasına Karar Verilerek Suç Tarihinde Yürürlükte Olan Lehe Hükümler Taşıyan 647 S.K. Md. 6 Uyarınca Erteleme Konusunda Değerlendirme Yapılması Olanağının Ortadan Kaldırılamayacağı )

213/m. 359

647/m. 6

ÖZET : 1- Sanığın kullandığı ve sahte olduğu iddia olunan faturaları düzenlemiş görünen Şirket yetkilileri hakkında Vergi Tekniği raporuna göre açılmış dava dosyası getirtilip incelenmiş ve bir kısım belgeleri alınarak dava dosyasına konulmuş ise de; anılan firmayı suç tarihlerinde temsile yetkili olan kişilerin dinlenilmesi ve faturaları verdiklerini kabul ettikleri takdirde ticari defter ve belgelerin konusunda uzman bilirkişiye incelettirilip, faturaların dip koçanlarına uygun ve ticari defter ve belgelerine kayıtlı olup olmadığının saptanması, gerektiğinde faturaların gerçek mal alımı ve hizmet karşılığı olup olmadığının belirlenmesi yönünden mal ve para akışını gösteren sevk ve taşıma irsaliyeleri, teslim ve tesellüm belgeleri, bedelinin ödendiğine dair ticari teamüle uygun, kanıtlama yeterliliği olan şirket banka hesapları ve kasa mevcuduyla uyumlu geçerli belgeleri olup olmadığı da araştırılıp sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayini gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

2- Hüküm tarihinde yürürlükte bulunan 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda hükmolunan cezaların içtima ettirilmesi öngörülmediği halde, hükmolunan hürriyeti bağlayıcı cezaların toplanmasına karar verilmesi suretiyle, suç tarihinde yürürlükte olan ve sonuçları itibariyle sanık lehine hükümleri taşıyan 647 sayılı yasanın 6. maddesi uyarınca erteleme konusunda değerlendirme yapılması olanağının ortadan kaldırılması, Yasaya aykırıdır.

DAVA : 213 sayılı kanuna muhalefetten sanık Hüseyin Akdoğan hakkında yapılan duruşma sonunda:

Hükümlülüğüne dair İZMİR 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nden verilen 10.10.2005 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii tarafından süresinde ve duruşmalı inceleme isteğinde bulunulan dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının bozma isteyen 3.4.2006 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle, sanık hakkında tayin olunan cezanın miktar ve niteliği itibariyle temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasına oybirliğiyle karar verildikten Yargıtay Cumhuriyet Savcısının düşüncesi alındıktan ve sanık ve sanık müdafileri Av.Celal Demirtürk ve Av.Metin İnan savunmalarını yaptıktan sonra dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü.

KARAR : 1- Sanığın kullandığı ve sahte olduğu iddia olunan faturaları düzenlemiş görünen Başak İnşaat Hafriyat Orman Ür. San. Ltd. Şirketi yetkilileri hakkında 09.02.2004 gün ve 37/271-5 sayılı Vergi Tekniği raporuna göre açılmış dava dosyası getirtilip incelenmiş ve bir kısım belgeleri alınarak dava dosyasına konulmuş ise de; anılan firmayı suç tarihlerinde temsile yetkili olan kişilerin dinlenilmesi ve faturaları verdiklerini kabul ettikleri takdirde ticari defter ve belgelerin konusunda uzman bilirkişiye incelettirilip, faturaların dip koçanlarına uygun ve ticari defter ve belgelerine kayıtlı olup olmadığının saptanması, gerektiğinde faturaların gerçek mal alımı ve hizmet karşılığı olup olmadığının belirlenmesi yönünden mal ve para akışını gösteren sevk ve taşıma irsaliyeleri, teslim ve tesellüm belgeleri, bedelinin ödendiğine dair ticari teamüle uygun, kanıtlama yeterliliği olan şirket banka hesapları ve kasa mevcuduyla uyumlu geçerli belgeleri olup olmadığı da araştırılıp sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayini gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kabul ve uygulamaya göre de;

2- Hüküm tarihinde yürürlükte bulunan 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda hükmolunan cezaların içtima ettirilmesi öngörülmediği halde, hükmolunan hürriyeti bağlayıcı cezaların toplanmasına karar verilmesi suretiyle, suç tarihinde yürürlükte olan ve sonuçları itibariyle sanık lehine hükümleri taşıyan 647 sayılı yasanın 6. maddesi uyarınca erteleme konusunda değerlendirme yapılması olanağının ortadan kaldırılması,

3- 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 4667 sayılı yasayla değişik 164. maddesinin son fıkrasına yanlış anlam verilerek, tayin olunan vekalet ücretinin katılan idare yerine vekile verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz dilekçesinde ve duruşmalı inceleme sırasında ileri sürdüğü temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün isteme uygun olarak BOZULMASINA, 08.11.2006 günü oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: