213 SAYILI V.U.K MADDE 359

213 Sayılı V.U.K madde 359

KAÇAKÇILIK SUÇLARI VE CEZALARI

MADDE 359 – (Değişik: 4369 – 22.7.1998) a) Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan;

1. Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler, Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2005/2456

K. 2006/362

T. 30.1.2006

yargıtay 2• SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Yargılama Şartı Olan Defterdarlık Mütalaası Alındıktan Sonra Sanıkların Hukuki Durumlarının Takdir ve Değerlendirilmesi Gereği )

• YARGILAMA ŞARTI ( Defterdarlık Mütalaası Alındıktan Sonra Sanıkların Hukuki Durumlarının Takdir ve Değerlendirilmesi Gereği – Sahte Fatura Düzenlemek )

• ÖZEL EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sahte Fatura Düzenlemek Suçundan Yargılama Şartı Olan Defterdarlık Mütalaası Alındıktan Sonra Sanıkların Hukuki Durumlarının Değerlendirileceği )

• GÖREVLİ MAHKEME ( Özel Evrakta Sahtecilik – Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu ) Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2004/5906

K. 2006/815

T. 13.2.2006

yargıtay 2• VERGİ USUL YASASINA MUHALEFET SUÇU ( Aynı Eylem Nedeniyle Sanık Hakkında Açılan Mükerrer Davanın Yargılamanın Yenilenmesi Talebi Üzerine Açılan Duruşmada Red Edilmesinin Gerekmesi )

• YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİ ( Sonradan Ortaya Çıkan Yeni Olaylara Dayanılarak Cumhuriyet Savcısının Talebi Üzerine İstenebilmesi )

• MÜKERRER DAVA ( Aynı Suçtan Dolayı Mükerrer Kamu Davası Açıldığı Anlaşılmakla Davanın Reddinin Gerekmesi ) Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2003/11839

K. 2006/938

T. 15.2.2006

yargıtay 2• VERGİ USUL YASASINA MUHALEFET ( Sahte Fatura Kullanmak – Yüklenen Suçun Niteliği ve İşlendiği Tarih İtibariyle 4811 S. Vergi Barışı Yasasının 14. Maddesi Gereğince Yeniden Takdir ve Değerlendirme Yapılması Gereği )

• VERGİ BARIŞI YASASI ( Yüklenen Suçun Niteliği ve İşlendiği Tarih İtibariyle 4811 S. Vergi Barışı Yasasının 14. Maddesi Gereğince Yeniden Takdir ve Değerlendirme Yapılması Gereği – Sahte Fatura Kullanmak )

• SAHTE FATURA KULLANMAK ( Yüklenen Suçun Niteliği ve İşlendiği Tarih İtibariyle 4811 S. Vergi Barışı Yasasının 14. Maddesi Gereğince Yeniden Takdir ve Değerlendirme Yapılması Gereği ) Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2003/8846

K. 2006/1007

T. 20.2.2006

yargıtay 2• VERGİ USUL KANUNU’NA MUHALEFET SUÇU ( Vergi Kanunları Uyarınca Düzenlenmesi Gereken Belgelerin Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Olarak Düzenlenmesinin Suçun Oluşumu için Yeterli Olması )

• GERÇEĞE AYKIRI BELGE DÜZENLEMEK ( Yasa Gereğince Düzenlenmesi Gereken Belgelerin Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Olarak Düzenlenmesinin Suçun Oluşumu için Yeterli Olup Bu Belgelerin Kullanılması ve Vergi Ziyaı Doğması Suçun Unsuru Olmaktan Çıkarılmış Olması ) Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2004/1621

K. 2006/1265

T. 27.2.2006

yargıtay 2• PARA CEZALARININ HESABI ( Ceza Tayini Sırasında Bir YTL’nin Altında Kalan Tutarların Atılması Gerektiği-5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 7 inci ve 5252 Sayılı Yasanın 9 uncu Maddeleri Gereğince Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Tayin ve Takdirinin Gerekmesi )

• KANUNUN UYGULAMA MADDESİ ( Tayin Olunan Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 16 Yaşından Büyükler için öngörülen Asgari Ücretin 1 Aylık Tutarının Yarısı Yerine Hüküm Tarihinde Yürürlükte Bulunan Asgari Ücretin Yarısı Esas Alınarak Paraya Çevrilmesi Suretiyle Fazla Ağır Ceza Parasına Hükmolunmasının Yasaya Aykırı Olması ) Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

E. 2005/11934

K. 2006/5013

T. 19.4.2006

yargıtay 2• VERGİ USUL KANUNU’NA AYKIRI DAVRANMAK ( Defter ve Belgelerin Yandığı Savunmasının Yargılama Sırasında İleri Sürülüp Bu Hususta Delil Takdir Edilerek Karar Verildiği – Delil Takdirine Dayanan Sebeplerle İlgili Yazılı Emir Yoluna Gidilemeyeceği )

• DEFTER VE BELGELERİN YANDIĞI SAVUNMASI ( Yargılama Sırasında İleri Sürülüp Bu Hususta Delil Takdir Edilerek Karar Verildiği – Delil Takdirine Dayanan Sebeplerle İlgili Yazılı Emir Yoluna Gidilemeyeceği )

• YAZILI EMİR ( Defter ve Belgelerin Yandığı Savunmasının Yargılama Sırasında İleri Sürülüp Bu Hususta Delil Takdir Edilerek Karar Verildiği – Delil Takdirine Dayanan Sebeplerle İlgili Yazılı Emir Yoluna Gidilemeyeceği )

• DELİL TAKDİRİ ( Dayanan Sebeplerle İlgili Yazılı Emir Yoluna Gidilemeyeceği – 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na Aykırı Davranmak ) Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

E. 2006/2847

K. 2006/12540

T. 21.6.2006

yargıtay 2• DEFTER VE BELGELERİN İBRAZ EDİLEMEMESİ ( Ulaşılamayan Kişilerde Olduğunun İleri Sürülerek İbrazından Kaçınılması Halinde Usulüne Uygun Tebligatın Aranmayacağı )

• USULÜNE UYGUN TEBLİGAT ( Defter ve Belgelerin Bulunamaması Ulaşılamayan Kişilerden Olduğunun İleri Sürülerek İbrazından Kaçınılması Halinde Usulüne Uygun Tebligatın Aranmayacağı )

• VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET ( Defter ve Belgelerin Bulunamaması Ulaşılamayan Kişilerden Olduğunun İleri Sürülerek İbrazından Kaçınılması Halinde Usulüne Uygun Tebligatın Aranmayacağı ) Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

E. 2006/2847

K. 2006/12540

T. 21.6.2006

yargıtay 2• DEFTER VE BELGELERİN İBRAZ EDİLEMEMESİ ( Ulaşılamayan Kişilerde Olduğunun İleri Sürülerek İbrazından Kaçınılması Halinde Usulüne Uygun Tebligatın Aranmayacağı )

• USULÜNE UYGUN TEBLİGAT ( Defter ve Belgelerin Bulunamaması Ulaşılamayan Kişilerden Olduğunun İleri Sürülerek İbrazından Kaçınılması Halinde Usulüne Uygun Tebligatın Aranmayacağı )

• VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET ( Defter ve Belgelerin Bulunamaması Ulaşılamayan Kişilerden Olduğunun İleri Sürülerek İbrazından Kaçınılması Halinde Usulüne Uygun Tebligatın Aranmayacağı ) Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

E. 2006/1281

K. 2006/14978

T. 25.7.2006

yargıtay 2• VERGİ USUL KANUNU’NA MUHALEFET ( Sanığın Ticari Defter ve Belgeleri Üzerinde Karşılaştırmalı Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Sonucuna Göre Deliller Bütün Halinde Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği )

• SANIĞIN TİCARİ DEFTER VE BELGELERİ ( Üzerinde Karşılaştırmalı Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Sonucuna Göre Deliller Bütün Halinde Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği – 213 Sayılı Kanuna Muhalefet )

• ASGARİ HADDEN AYRILARAK CEZA TAYİN EDİLMESİ ( Edilirken Suçun Unsuru Sayılan Nedenlere ve Yasada Yer Almayan Gerekçelere Dayanılmasının İsabetsiz Olduğu )

• CEZALARIN BİREYSELLEŞTİRİLMESİ ( Formül Haline Getirilen Gerekçelere Yer Verilmesi Suretiyle Cezaların Bireyselleştirilmesine Dair Yasa Hükümlerine Muhalefet Edilmesinin İsabetsiz Olduğu ) Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: