213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2007/1339

K. 2007/3688

T. 28.5.2007

yargıtay 2• VERGİ USUL KANUNU’NA MUHALEFET ( 765 S.K.’nun Lehe Olduğu Kabul Edilip Sahte Fatura Kullanmak Suçuna Ait Cezanın Üst Sınırı Gözetilerek Zamanaşımına İlişkin Süreler Esas Alınıp Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği )

• LEHE KANUNA GÖRE ZAMANAŞIMININ GERÇEKLEŞMESİ ( Sahte Fatura Kullanmak/Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği – Karma Uygulama Yapılamayacağı )

• KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİNE KARAR VERİLEMEMESİ ( 765 S.K.’nun Lehe Olduğu Kabul Edilip Sahte Fatura Kullanmak Suçuna Ait Cezanın Üst Sınırı Gözetilerek Zamanaşımına İlişkin Süreler Esas Alınarak – Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği )

5320/m. 8/1

765/m. 102/4, 104/2

213/m. 359/b-1

ÖZET : Suç tarihinde yürürlükte bulunan yasa ile sonradan yürürlüğe giren yasanın olaya ilişkin tüm hükümleri uygulanarak sonuçların birbiriyle karşılaştırılması suretiyle bulunan lehe yasanın bir bütün halinde tüm hükümlerinin uygulanması gerektiği gözetilmeden, 765 sayılı Yasanın lehe olduğunun kabul edilip sahte fatura kullanmak suçuna ait 359/b-1 maddesindeki cezanın üst sınırı gözetilerek anılan yasanın zamanaşımına ilişkin 102/4 ve 104/2. maddelerindeki süreler esas alınıp kamu davasının düşürülmesine karar verilmek suretiyle karma uygulama yapılması, Yasaya aykırıdır.

DAVA : 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçtan sanıklar Macit ve Behiye’nin yapılan yargılamaları sonucunda: 765 sayılı TCK.nun 102/4 ve 104/2. maddeleri gereğince kamu davasının zamanaşımı nedeniyle düşürülmesine dair BAKIRKÖY 7. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 20.10.2006 gün ve 2004/8 Esas, 2006/263 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi katılan vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının onama isteyen 05.02.2007 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : 23.02.1938 gün, 23/9 sayılı Yargıtay İçtihadı birleştirme kararı, 5252 sayılı Yasanın 9/3. maddesi, Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve Özel Daire kararlarında açıkça belirtildiği üzere suç tarihinde yürürlükte bulunan yasa ile sonradan yürürlüğe giren yasanın olaya ilişkin tüm hükümleri uygulanarak sonuçların birbiriyle karşılaştırılması suretiyle bulunan lehe yasanın bir bütün halinde tüm hükümlerinin uygulanması gerektiği gözetilmeden, 765 sayılı Yasanın lehe olduğunun kabul edilip sahte fatura kullanmak suçuna ait 359/b-1 maddesindeki cezanın üst sınırı gözetilerek anılan yasanın zamanaşımına ilişkin 102/4 ve 104/2. maddelerindeki süreler esas alınıp kamu davasının düşürülmesine karar verilmek suretiyle karma uygulama yapılması,

SONUÇ : Yasaya aykırı ise de; yeniden duruşma yapılmasını gerektirmeyen bu hususun 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK.nun 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hüküm fıkrasında “kamu davasının düşürülmesine” cümlesi çıkartılarak “kamu davasının ortadan kaldırılmasına” cümlesi yazılmak suretiyle diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 28.05.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: