213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

E. 2006/9505

K. 2008/779

T. 6.2.2008

yargıtay 2• SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Kaçakçılık Suçu Raporuyla Cumhuriyet Başsavcılığına Suç Duyurusunda Bulunulanın Celbiyle Sanıkların Suça Katılımlarının Olup Olmadığına İlişkin Dinlenmesi Hakkında Dava Açılmışsa Dava Dosyası Celp Edilip İncelenerek Özetinin Duruşma Tutanağına Geçirilmesi Gerektiği )

• KAÇAKÇILIK RAPORU ( Cumhuriyet Başsavcılığına Suç Duyurusunda Bulunulanın Celbiyle Sanıkların Suça Katılımlarının Olup Olmadığına İlişkin Dinlenmesi Hakkında Dava Açılmışsa Dava Dosyası Celp Edilip İncelenerek Özetinin Duruşma Tutanağına Geçirilmesi Gerektiği )

213/m.359

ÖZET : Sahte fatura düzenlemek suçundan hakkında kaçakçılık suçu raporuyla Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulan S.’nin celbiyle sanıkların suça katılımlarının olup olmadığına ilişkin dinlenmesi, hakkında dava açılmışsa dava dosyası celp edilip incelenerek özetinin duruşma tutanağına geçirilmesi, bu davayı ilgilendiren delillerin onaylı örneklerinin dava dosyasına aktarılarak delillerin birlikte değerlendirilmesi gerekmesine rağmen sadece iddianame, birleştirme kararı ve Yargıtay 5.Ceza Dairesinin mercii tayinine ilişkin kararının fotokopileri eklenerek eksik soruşturma sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması, yasaya aykırıdır.

DAVA : 213 sayılı kanuna muhalefetten sanık Seyfi Ersoy hakkında yapılan duruşma sonunda; Sanığın hükümlülüğüne dair BURSA Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 06.12.2005 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık müdafii tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının bozma isteyen 16.06.2006 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Sanıklardan Seyfi Ersoy müdafiinin temyizine hasren yapılan incelemede;

Yargıtay 11.Ceza Dairesinin 02.12.2004 gün ve 2003/12301 esas, 2004/9010 karar sayılı ilamıyla sahte fatura düzenlemek suçundan hakkında 13.02.2002 gün ve 2002/3 sayılı kaçakçılık suçu raporuyla Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulan Salih Ersiz’in celbiyle sanıkların suça katılımlarının olup olmadığına ilişkin dinlenmesi, hakkında dava açılmışsa dava dosyası celp edilip incelenerek özetinin duruşma tutanağına geçirilmesi, bu davayı ilgilendiren delillerin onaylı örneklerinin dava dosyasına aktarılarak delillerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin bozma ilamına rağmen, bozma ilamında adı geçen Salih Ersiz dinlenmeden ve Salih Ersiz hakkında Bursa 1.Ağır Ceza Mahkemesinin 2002/94 esas sayılı dosyasında bulunan vergi inceleme raporu ile duruşma tutanaklarının ve varsa diğer delillerin onaylı fotokopileri dosyaya eklenmeden ve böylece bozma ilamının gereğinin yerine getirilmeden, sadece iddianame, birleştirme kararı ve Yargıtay 5.Ceza Dairesinin mercii tayinine ilişkin kararının fotokopileri eklenerek eksik soruşturma sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 06.02.2008 günü oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: