213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

E. 2005/5812

K. 2008/3755

T. 19.2.2008

yargıtay 2• VERGİ USUL KANUNU’NA MUHALEFET ( Sanığın İşi Terk Ettiği KDV Beyannamelerini Posta ile Gönderdiğini İleri Sürmesi – Suç Tarihi İtibarıyle Düzenlenen Fatura Var ise Bütün Dosya Kapsamıyla Birlikte Değerlendirilerek Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenmesi Gereği )

• VERGİ ZİYAI ( 213 Sayılı Kanuna Muhalefet – 01.01.1999 Tarihinden Sonra İşlenen Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Vergi Siyaı Koşulunun Aranmadığı )

• VERGİ KAÇAKÇILIĞI ( 213 Sayılı Kanuna Muhalefet – Vergi Ziyaı )

213/m. 359

ÖZET : 1.1.1999 tarihinden sonra işlenen vergi kaçakçılığı suçlarında vergi ziyaı koşulu aranmadığı hususu da gözetilmek suretiyle, tüm deliller birlikte değerlendirildikten sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : 213 sayılı kanuna muhalefetten sanık Süleyman Uçaner hakkında yapılan duruşma sonunda: Beraatine dair ESKİŞEHİR Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 3.2.2005 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi, müdahil vekili tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının onama isteyen 18.4.2005 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 10.3.2004 günlü ve 26-3 sayılı vergi tekniği raporunda, 28.2.2003 tarihinde orman ürünleri satışı işinden dolayı Battalgazi Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde mükellefiyet tesis ettiren ve Mart 2003 tarihi itibariyle işyerini boşaltmak suretiyle ayrılan ve 23.2.2004 tarihli dilekçesi ile işi terk ettiğini beyan eden sanığın Şubat-Mayıs-Eylül 2003 dönemlerine ilişkin KDV beyannamelerini taahhütlü posta ile gönderdiği belirtilmekle, vergi dairesinden sanığa ait tarh tahakkuk dosyası getirtilip, suç tarihi itibariyle düzenlenen fatura var ise bunlarla birlikte incelenerek, 1.1.1999 tarihinden sonra işlenen vergi kaçakçılığı suçlarında vergi ziyaı koşulu aranmadığı hususu da gözetilmek suretiyle, tüm deliller birlikte değerlendirildikten sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm tesisi,

SONUÇ : Bozmayı icabettirmiş, müdahil vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sanık hakkındaki hükmün 5320 sayılı yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 19.02.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: