213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

E. 2007/11930

K. 2008/3756

T. 19.2.2008

yargıtay 2• VERGİ USUL KANUNU’NA MUHALEFET ( Sahte Faturaları Kullandığı Anlaşılan Sanık Temin Edilerek Faturaları Aldığı Kişinin Tespiti ile Yazı ve İmzasını İncelemesi – Sanık Ortağı Hakkında Açılmış Kamu Davası ile Bu Davanın Birleştirilerek Delillerin Takdir ve Değerlendirilmesi Gereği )

• SAHTE FATURA KULLANMAK ( Faturadaki Yazı ve İmzanın Kime Ait Olduğu Tespit Edilerek Davanın Sanığın Ortağı Hakkında Açılmış Kamu Davasında Birleştirilmesi Gereği )

213/m. 359

ÖZET : Sanığın ortağı olduğu anlaşılan kişi temin edilip, dava konusu faturaları kimden ve ne şekilde aldığı sorularak, gerektiğinde faturaların kimin tarafından düzenlendiği yönünde imza ve yazı karşılaştırması da yaptırılıp, tarh ve tahakkuk belgeleri de getirtildikten sonra, aynı faturalar nedeniyle sanığın ortağı hakkında açılmış bulunan kamu davası ile incelemeye konu işbu dava dosyası da birleştirilerek delillerin birlikte takdir ve değerlendirilmesi gerekir.

DAVA : 213 sayılı kanuna muhalefetten sanık Bülent E. hakkında yapılan duruşma sonunda: Beraatine dair ANKARA 7. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 21.4.2005 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi müdahil vekili tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının bozma isteyen 11.7.2007 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Sanık, aşamalardaki savunmalarında, 1997 yılında iflas nedeniyle işyerini kapattığını ve vergi dairesine teslim edemediği 5 cilt faturayı iş ortağı olan Savaş Ünver’e bıraktığını, sahte olarak düzenlendiği iddia edilen dava konusu 08.02.2001-15.08.2001 tarihli ve 43023-43024 sayılı faturaları kendisinin düzenlemediğini açıklamış olup, suça konu faturaları kullanan Nezih Bozdağ hakkında da 213 sayılı Yasaya aykırılıktan Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldığının anlaşıldığı cihetle, sanığın ortağı olduğu Taşkesenler Limited Şirketine ait sahte faturaları kullandığı anlaşılan Nezih Bozdağ temin edilip, dava konusu faturaları kimden ve ne şekilde aldığı sorularak, gerektiğinde faturaların kimin tarafından düzenlendiği yönünde imza ve yazı karşılaştırması da yaptırılıp, tarh ve tahakkuk belgeleri de getirtildikten sonra, aynı faturalar nedeniyle Nezih Bozdağ hakkında açılmış bulunan kamu davası ile incelemeye konu işbu dava dosyası da birleştirilerek delillerin birlikte takdir ve değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm tesisi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, müdahil vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sanık hakkındaki hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 19.02.2008 günü oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: