213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

E. 2006/14577

K. 2008/1694

T. 21.2.2008

yargıtay 2• VERGİ USUL KANUNU’NA MUHALEFET ( Her Takvim Yılındaki Eylemlerin Ayrı Suç Oluşturacağı Hususu Gözetilmeden Sanık Tarafından Sahte Fatura Düzenlenip Düzenlemediği Hususunun Araştırılması Gerektiği )

• HER TAKVİM YILINDAKİ EYLEMLER ( Ayrı Suç Oluşturacağı Hususu Gözetilmeden Sanık Tarafından Sahte Fatura Düzenlenip Düzenlemediği Hususunun Araştırılması Gerektiği )

• SAHTE FATURA KULLANILMASI ( 213 Sayılı Kanuna Muhalefet – Her Takvim Yılındaki Eylemlerin Ayrı Suç Oluşturacağı Hususu Gözetilmeden Sanık Tarafından Sahte Fatura Düzenlenip Düzenlemediği Hususunun Araştırılması Gerektiği )

213/m. 359

ÖZET : Her takvim yılındaki eylemlerin ayrı suç oluşturacağı hususu gözetilmeden sanık tarafından sahte fatura düzenlenip düzenlemediği hususu araştırılarak, varsa vergi tekniği ve vergi suçu raporları ile sanığa ait ticari defterler ve belgeler celbedilerek gerektiğinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak sonucuna göre hüküm tesisi gerekir.

DAVA : 213 sayılı kanuna muhalefetten sanıklar Şevket Ş. ve Remzi T. haklarında yapılan duruşma sonunda: Sanık Şevket Ş.’in beraatine, diğer sanığın hükümlülüğüne dair KAHRAMANMARAŞ 1.Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 12.6.2006 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi, müdahil vekili ve sanık Remzi T. vekili tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının onama ve bozma isteyen 12.10.2006 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra görüşülüp düşünüldü:

KARAR : A- Müdahil vekilinin sanık Şevket Ş.’e yönelik temyizi üzerine yapılan incelemede,

Yapılan duruşmaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, gösterilen gerekçeye ve takdire göre müdahil vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA,

B- Müdahil vekilinin sanık Remzi T.’a yönelik ve sanık Remzi T. vekilinin temyizi üzerine yapılan incelemede 1998 ve 1999 yıllarına ait eylemlerin suç tarihleri itibarıyla temyiz inceleme gününde 765 sayılı TCK.nun 102/4 ve 104/2 maddelerinde öngörülen zamanaşımı süresi geçmiş bulunduğundan hükmün BOZULMASINA, anılan maddeler uyarınca sanık hakkındaki kamu davasının zamanaşımı nedeniyle ORTADAN KALDIRILMASINA,

Suç tarihleri 2000, 2001, 2002 olan eylemler nedeniyle yapılan incelemede;

Her takvim yılındaki eylemlerin ayrı suç oluşturacağı hususu gözetilmeden 2000, 2001, 2002 yıllarında sanık tarafından sahte fatura düzenlenip düzenlemediği hususu araştırılarak, varsa vergi tekniği ve vergi suçu raporları ile sanığa ait ticari defterler ve belgeler celbedilerek gerektiğinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak sonucuna göre hüküm tesisi gerekirken eksik incelemeye dayanarak sanığın eylemlerini tek suç kabul ederek yazılı şekilde hüküm tesisi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, müdahil vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 21.02.2008 günü oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: