213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2008/537

K. 2008/1252

T. 4.3.2008

yargıtay 2• VERGİ USUL KANUNU’NA MUHALEFET ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Takdir ve Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunduğu – Lehe Kanun Uygulaması )

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Takdir ve Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunduğunun Gözetilmesi Gerektiği/Lehe Kanun Uygulaması – Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet )

213/m. 359/b-1

5271/m. 231/5-14

5237/m. 7/2

ÖZET : 5728 sayılı Yasa’nın 562. maddesi ile değişik CMK’nın 231. maddesinin 5 ve 14. fıkraları uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının takdir ve değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması gözetilmelidir.

DAVA : 213 sayılı Vergi Usul Yasası’na muhalefet suçundan sanık Kadir’in yapılan yargılaması sonunda: 213 sayılı VUK’un 359/b-l, TCK’nın 59. maddeleri gereğince mahkumiyetine dair Eyüp 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nden verilen 07.06.2007 gün ve 2004/447 Esas, 2007/149 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının bozma isteyen 20.01.2008 tarihli tebliğnamesi ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, Mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve taktirine, incelenen dosya içeriğine göre sanık müdafiinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; ancak:

5237 sayılı TCK’nın 7/2 maddesi gözetilerek; 08.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5728 sayılı Yasa’nın 562. maddesi ile değişik CMK’nın 231. maddesinin 5 ve 14. fıkraları uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının takdir ve değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması.

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 04.03.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: