213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2007/9015

K. 2008/1515

T. 13.3.2008

yargıtay 2• VERGİ KAÇAKÇILIĞI ( 01.01.1999 Tarihinden İtibaren Vergi Ziayının Vergi Kaçakçılığının Unsuru Olmadığı – Suçun Oluşması İçin Faturanın Yasal Şekline Uygun Düzenlenmiş Olmasının Yeterli Olduğu )

• VERGİ ZİYAI ( Vergi Kaçakçılığı Suçunun Unsuru Olmaktan Çıkarıldığı – 01.01.199 Tarihi İtibariyle Vergi Kaçakçılığı Suçunun Oluşması İçin Faturanın Yasal Şekle Uygun Olmasının Yeterli Olduğu )

213/m. 359

ÖZET : 01.01.1999 tarihinden itibaren işlenen vergi kaçakçılığı suçlarında, vergi ziyaının unsur olmadığı, bu hususun 213 Sayılı Kanunun 359. maddesinde 4369 Sayılı Kanunla yapılan değişiklik gerekçesinde açıkça vurgulandığı gibi madde metninde de vergi ziyaına yer verilmediği, sahte faturayı düzenleyen yönünden faturanın yasal şekline uygun olarak düzenlenmesiyle suçun tamamlandığının kabulü gerekir.

DAVA VE KARAR : 01.01.1999 tarihinden itibaren işlenen vergi kaçakçılığı suçlarında, vergi ziyaının unsur olmadığı, bu hususun 213 Sayılı Kanunun 359. maddesinde 4369 Sayılı Kanunla yapılan değişiklik gerekçesinde açıkça vurgulandığı gibi madde metninde de vergi ziyaına yer verilmediği, sahte faturayı düzenleyen yönünden faturanın yasal şekline uygun olarak düzenlenmesiyle suçun tamamlandığının kabulü gerekeceği; somut olayda “… İstanbul Nakliyat Gümrük Hiz. Teks.Tur.Tic.Ltd.” Şirketinin ortağı olan sanık …’ın şirkete ait boş fatura koçanlarını imzalı ve kaşeli olarak diğer sanık …’a vererek bu sanık tarafından, aynı işyerinde çalıştığı kişilerin özel gider indiriminden faydalanmalarını sağlamak için sahte olarak 17 adet fatura düzenleyip verdiğinin anlaşılması karşısında, sanıkların suçlarının tüm unsurlarıyla oluştuğu ve mahkumiyetlerine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, faturaların özel gider indiriminde kullanılmadığı ve idarenin herhangi bir zararının doğmadığından bahisle beraatlerine karar verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebepden dolayı, 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 13.03.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: