213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

E. 2005/14962

K. 2008/14302

T. 27.5.2008

yargıtay 2• VERGİ USUL KANUNU’NA MUHALEFET ( Sanığın Yetkilisi Bulunduğu Şirket Tarafından Düzenlenen ve Herhangi Bir Mal veya Hizmet Alımına Dayanmayan Sahte Faturaların Düzenlenmesi Fiilinden Cezalandırılması Gerektiği )

• MAL VEYA HİZMET ALIMINA DAYANMAMA ( Sahte Faturaların Düzenlenmesi Fiilinden Sanığın Cezalandırılması Gerektiği – Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet )

• SAHTE FATURA DÜZENLEME ( Sanığın Yetkilisi Bulunduğu Şirket Tarafından Düzenlenen ve Herhangi Bir Mal veya Hizmet Alımına Dayanmayan Sahte Faturaların Düzenlenmesi Fiilinden Cezalandırılması Gerektiği )

• ŞİRKET YETKİLİSİ ( Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet – Şirket Tarafından Düzenlenen ve Herhangi Bir Mal veya Hizmet Alımına Dayanmayan Sahte Faturaların Düzenlenmesi Fiilinden Sanığın Cezalandırılması Gerektiği )

213/m.359

ÖZET : Sanığın Elektronik İnşaat Taahhüt Nakliyat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketinin 200 olan toplam hissesinden 140 hissesine sahip kurucu ortağı olduğu gibi şirketin kuruluşundan itibaren ilk on yıl için temsil ve ilzama yetkili temsilcisi de olduğu anlaşıldığı cihetle, sanığın yetkilisi bulunduğu şirket tarafından düzenlenen ve herhangi bir mal veya hizmet alımına dayanmayan sahte faturaların düzenlenmesi fiilinden cezalandırılması yerine yazılı şekilde hüküm tesisi, yasaya aykırıdır.

DAVA : 213 sayılı yasaya muhalefetten sanık Ziya Salcan hakkında yapılan duruşma sonunda; Beraatine dair ANKARA 9.Ağır Ceza Mahkemesi`nden verilen 21.7.2005 tarihli hükmün Yargıtay`ca incelenmesi müdahil vekili tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığı`nın bozma isteyen 28.10.2005 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dosya içerisinde mevcut şirket ana sözleşmesi ile Ankara Ticaret Sicil Memurluğunun 9.10.2001 tarihli yazısı kapsamından sanığın Elektronik İnşaat Taahhüt Nakliyat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketinin 200 olan toplam hissesinden 140 hissesine sahip kurucu ortağı olduğu gibi şirketin kuruluşundan itibaren ilk on yıl için temsil ve ilzama yetkili temsilcisi de olduğu anlaşıldığı cihetle, sanığın yetkilisi bulunduğu şirket tarafından düzenlenen ve herhangi bir mal veya hizmet alımına dayanmayan sahte faturaların düzenlenmesi fiilinden cezalandırılması yerine yazılı şekilde hüküm tesisi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, müdahil vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 27.05.2008 günü oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: