213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2008/398

K. 2008/10878

T. 23.10.2008

yargıtay 2• VERGİ USUL YASASINA MUHALEFET ( Mal Alımının Bir Başka Mükellefin Faturasıyla Belgelendirilmesi Halinde Bunu Düzenleyip Verenle Gerçek Bir Alım-Satım İlişkisi Olmadığından Faturanın Sahte Olduğunun Kabulü Gerektiği )

• SAHTE FATURA KULLANMAK ( Sanık Tarafından Defterlerine İntikal Ettirilen ve Kurumlar Vergisi Beyanına Esas Alınan Suça Konu Faturaların Gerçek Mal ve Hizmet Hareketine Dayanmadan Komisyon Karşılığı Düzenlenmiş Sahte Fatura Oldukları )

• MAL ALIMININ BİR BAŞKA MÜKELLEFİN FATURASIYLA BELGELENDİRİLMESİ ( Bunu Düzenleyip Verenle Gerçek Bir Alım-Satım İlişkisi Olmadığından Faturanın Sahte Olduğunun Kabulü Gerektiği )

• GERÇEK ALIM SATIM İLİŞKİSİ ( Mal Alımının Bir Başka Mükellefin Faturasıyla Belgelendirilmesi Halinde Bunu Düzenleyip Verenle Gerçek Bir Alım-Satım İlişkisi Olmadığından Faturanın Sahte Olduğunun Kabulü Gerektiği )

213/m.359

ÖZET : Sanık hakkında sahte fatura kullanmak suçundan açılan kamu davasında; sanığın Antalya’da turizm taşımacılık işi yapan …Ltd. Şti.ne akaryakıt verip karşılığında aldığı çeklerin karşılıksız çıkması üzerine anılan şirketin kendilerine alacakları karşılığında motorin ve suça konu … Ltd. Şti.ne ait faturaları verdiğini savunması karşısında, mal alımının, bir başka mükellefin faturasıyla belgelendirilmesi halinde, bunu düzenleyip verenle gerçek bir alım-satım ilişkisi olmadığından faturanın sahte olduğunun kabulü gerektiği cihetle; sanık tarafından defterlerine intikal ettirilen ve kurumlar vergisi beyanına esas alınan suça konu faturaların gerçek mal ve hizmet hareketine dayanmadan komisyon karşılığı düzenlenmiş sahte fatura olduklarının sübuta erdiği ve tüm unsurları itibariyle oluşan suçtan sanığın mahkumiyetine karar verilmesi gerekir.

DAVA : 213 Sayılı Vergi Usul Yasasına muhalefet suçundan sanıklar Emin ve Erdal ‘ın yapılan yargılaması sonunda: defter ve belgeleri gizlemek suçundan sanık Erdal ve sahte fatura kullanmak suçundan Emin’in beraatlerine dair ANTALYA 1.Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 11.07.2007 gün ve 2005/62 Esas, 2007/269 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi katılan vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının bozma isteyen 14.01.2008 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : 1- Katılan vekilinin, “defter ve belgeleri gizlemek” suçundan sanık Erdal hakkında kurulan beraat hükmüne yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde:

Sonradan ibraz edilen envanter defterindeki bilgiler ile yevmiye defterinde mevcut olan bilgilerin uyumlu olması nedeniyle sanığın defter ve belgeleri gizleme kastı bulunmadığı anlaşıldığından tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

Yüklenen defter ve belgeleri ibraz etmemek suçunun yasal unsurları itibariyle oluşmadığı gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan katılan vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA,

2- Katılan vekilinin “sahte fatura kullanmak” suçundan sanık Emin hakkında kurulan beraat hükmüne yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine gelince:

Sanık hakkında sahte fatura kullanmak suçundan açılan kamu davasında; sanığın Antalya’da turizm taşımacılık işi yapan Emir Tur. Vip. Ltd. Şti.ne akaryakıt verip karşılığında aldığı çeklerin karşılıksız çıkması üzerine anılan şirketin kendilerine alacakları karşılığında motorin ve suça konu Milas Petrol Ltd. Şti.ne ait faturaları verdiğini savunması karşısında, mal alımının, bir başka mükellefin faturasıyla belgelendirilmesi halinde, bunu düzenleyip verenle gerçek bir alım-satım ilişkisi olmadığından faturanın sahte olduğunun kabulü gerektiği cihetle; sanık tarafından defterlerine intikal ettirilen ve kurumlar vergisi beyanına esas alınan suça konu faturaların gerçek mal ve hizmet hareketine dayanmadan komisyon karşılığı düzenlenmiş sahte fatura olduklarının sübuta erdiği ve tüm unsurları itibariyle oluşan suçtan sanığın mahkumiyetine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde beraatine karar verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı 5320 Sayılı Yasanın 8/1.maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK.nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 23.10.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: