213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2008/1348

K. 2008/12690

T. 3.12.2008

yargıtay 2• ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Faturaları Gerçek Bir Mal ve Hizmet Alımı Olmaksızın Gerçeğe Aykırı Olarak Düzenlemek – Vergi Usul Kanununun 359/B-1 Md. Temas Eden “Sahte Fatura Düzenlemek” Suçunu Oluşturacağı )

• SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Sanıkların Katılanın Yetkisi Olduğu A.Ş’nin Faturalarını Gerçek Bir Mal ve Hizmet Alımı Olmaksızın Gerçeğe Aykırı Olarak Düzenlemesinde Suçun Oluştuğu )

• FATURALARI GERÇEK BİR MAL VE HİZMET ALIMI OLMAKSIZIN GERÇEĞE AYKIRI OLARAK DÜZENLEMEK ( Vergi Usul Kanununun 359/B-1 Md. Temas Eden “Sahte Fatura Düzenlemek” Suçunu Oluşturacağı )

213/m.359/b-1,367

ÖZET : Sanıkların, katılanın yetkisi olduğu “P. Sağlık Hiz. A.Ş. nin” faturalarını gerçek bir mal ve hizmet alımı olmaksızın gerçeğe aykırı olarak düzenlemek şeklinde iddia ve kabul edilen eylemlerinin, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 359/b-1 maddesine mümas “sahte fatura düzenlemek” suçunu oluşturacağı gözetilerek, aynı Kanunun 367. maddesi uyarınca mütalaa alınarak sanıkların hukuki durumlarının buna göre takdiri gerekirken şikayetçinin suç ihbarı üzerine “özel belgede sahtecilik” suçundan açılan kamu davasına devamla hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

DAVA : Özel belgede sahtecilik suçundan sanıklar Mehmet ve Mahmut’un yapılan yargılamaları sonunda: 765 Sayılı TCK.nun 345, 59, 647 Sayılı Kanunun 4-6. maddeleri gereğince mahkumiyetlerine dair ANKARA 14. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 31.10.2007 gün ve 2006/338 Esas, 2007/833 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık Mehmet Ali Altıntaş müdafii ve sanık Mahmut tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığının bozma isteyen 06.02.2008 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : 1- Sanıkların, katılanın yetkisi olduğu “… Sağlık Hiz. A.Ş. nin” faturalarını gerçek bir mal ve hizmet alımı olmaksızın gerçeğe aykırı olarak düzenlemek şeklinde iddia ve kabul edilen eylemlerinin, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 359/b-1 maddesine mümas “sahte fatura düzenlemek” suçunu oluşturacağı gözetilerek, aynı Kanunun 367. maddesi uyarınca mütalaa alınarak sanıkların hukuki durumlarının buna göre takdiri gerekirken şikayetçinin suç ihbarı üzerine “özel belgede sahtecilik” suçundan açılan kamu davasına devamla yazılı şekilde hüküm kurulması yasaya aykırı,

2- Kabule göre; 5237 sayılı TCK.nun 7/2. maddesi gözetilerek;08.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5728 sayılı Yasanın 562. maddesi ile değişik CMK.nun 231. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının takdir ve değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık Mehmet müdafii ve sanık Mahmut’un temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ceza yönünden kazanılmış hak saklı tutulmak üzere, 03.12.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: