213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2008/458

K. 2008/13886

T. 29.12.2008

yargıtay 2• VERGİ USUL KANUNU’NA AYKIRILIK ( Kamu Davasının “Sahte Fatura Kullanmak” Suçundan Açıldığı – Kaçakçılık Suçu İle Vergi İnceleme Raporlarına Uygun Ancak Dava Konusu Yapılmayan “Sahte Fatura Düzenlemek” Suçundan Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )

• KAÇAKÇILIK ( Suçu ile Vergi İnceleme Raporlarına Uygun Ancak Dava Konusu Yapılmayan “Sahte Fatura Düzenlemek” Suçundan Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )

• SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Kamu Davasının “Sahte Fatura Kullanmak” Suçundan Açıldığı – Kaçakçılık Suçu İle Vergi İnceleme Raporlarına Uygun Ancak Dava Konusu Yapılmayan “Sahte Fatura Düzenlemek” Suçundan Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )

213/m.359

5271/m.225,309

ÖZET : Sahte fatura düzenlemek ve sahte fatura kullanmak suçları birbirinden ayrı ve bağımsız suçlardır. Hükmün konusu iddianamede gösterilen eylemden ibarettir. Kamu davasının “sahte fatura kullanmak” suçundan açıldığı gözetilmeden, kaçakçılık suçu ile vergi inceleme raporlarına uygun, ancak dava konusu yapılmayan “sahte fatura düzenlemek” suçundan mahkumiyetine karar verilmesi, yasaya aykırıdır.

DAVA : 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na aykırılıktan sanık Ü.Denizin, anılan Kanun’un 359/b-l, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun SS. maddeleri gereğince 15 ay ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına dair, ( Adana Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi )’nin 22.10.2002 tarihli ve 2000/261 esas, 2002/400 sayılı kararın sanık Ü.Deniz ile Oktay hakkında 1998, 1999, 2000 yıllarında sahte fatura kullanmak suretiyle vergi kaçakçılığı suçunu işlediğinden bahisle açılan kamu davasında;

Sanık Ü.Deniz için Defterdarlık tarafından verilen mütalaada, defter ve belgeleri ibraz etmemek ve muhteviyatı itibariyle sahte belge düzenleme suçuna ilişkin görüşün bulunmadığı ve bu konuda kamu davası açılmamasına rağmen, sahte belge kullanmak suçundan Defterdarlık mütalaası verilmiş olduğu gözetilmeden, sanık Ü.Denizin mütalaa olmayan sahte belge düzenlemek suçundan mahkum edilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 07.12.2007 gün ve B.03.0.cİG.0.00.00.04-130-7419-2007/62890 sayılı kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay c.Başsavcılığı’nın 15.01.2008 gün ve KYB.2007289761 sayılı ihbarnamesiyle Daireye ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla incelenip gereği görüşüldü:

KARAR : İncelenen dosya içeriğine göre; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 367. maddesi uyarınca Adana Gelirler Bölge Müdürlüğü 20.07.2000 tarih ve 7406 sayı ile hükümlü Ü.Deniz hakkında 1998, 1999 ve 2000 takvim yıllarında “sahte fatura düzenlemek” ve “yasal defter ve belgeleri incelemeye ibraz etmemek” eylemlerinden dolayı vergi suçu raporuna atıfta usulüne uygun şekilde mütalaa vermiş ise de;

4369 sayılı Kanun ile değişik 213 sayılı Kanun’un 359/b-l bendinde yaptırıma bağlanan “sahte fatura düzenlemek” ve “sahte fatura kullanmak” suçlarının birbirinden ayrı ve bağımsız suçlar olduğu, 1412 sayılı CMUK’nın 257. ( 5271 sayılı CMK’nın 225. ) maddesi uyarınca hükmün konusu, duruşmanın neticesine göre iddianamede gösterilen fiilden ibaret olup, kamu davasının “sahte fatura kullanmak” suçundan açıldığı gözetilmeden, kaçakçılık suçu ile vergi inceleme raporlarına uygun, ancak dava konusu yapılmayan “sahte fatura düzenlemek” suçundan mahkumiyetine karar verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı olup, kanun yararına bozmaya atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, Adana Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin 22.10.2002 gün ve 2000/261 Esas, 2002/400 sayılı kararının CMK’nın 309. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), cezanın çektirilmemesine, dosyanın Yargıtay C.Başsavcılığı’na İADESİNE, 29.12.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: