213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2009/2245

K. 2009/7050

T. 8.6.2009

yargıtay 2• VERGİ USUL KANUNU’NA MUHALEFET ( Sahte Olarak Basılan Ödeme Kaydedici Cihaz Fişlerinin Komisyon Karşılığında Vergi İadesinde Kullanılmak Üzere Piyasaya Sürme – Vergi Usul Kanununa Aykırılık Oluşturan Eylem Nedeniyle Açılan Kamu Davasında Sanıkların Durumunun Dava Şartı Olan Mütalaa Alındıktan Sonra Tayini Gereği )

• DAVA ŞARTI ( Vergi Usul Kanunun 359/1-b Maddesine Aykırılık – Açılan Kamu Davasında Sanıkların Hukuki Durumlarının Mütalaa Alındıktan Sonra Tayini Gereği )

• ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ FİŞLERİNİ SAHTE OLARAK BASMA VE PİYASAYA SÜRME ( 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 359/1-b Maddesine Aykırılık Oluşturduğu – Sanıkların Hukuki Durumunun Tayini İçin Mütalaa Alınmasının Yasa Gereği Olduğu )

213/m. 359/b-1, 367

ÖZET : Sahte olarak basılan ödeme kaydedici cihaz fişlerini komisyon karşılığında vergi iadesinde kullanılmak üzere piyasaya süren sanıkların eylemlerinin Vergi Usul Yasasının 359/b-1 maddesindeki suçu oluşturduğu gözetilerek, anılan yasanın 367. maddesi gereğince dava şartı olan “mütalaa”nın da alınmasından sonra hukuki durumlarının takdir ve tayini gerekir.

DAVA : Sanık M… K… ve sanık A… Ş…’nin yapılan yargılaması sonunda: verilen hükmün süresi içinde sanıklar müdafileri tarafından Yargıtay’ca incelenmesi istenilmiş olduğundan dava evrakı daireye gönderilmekle, incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanık M… K… müdafileri ile sanık A… Ş…’in yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Sübutu kabul olunan sahte olarak basılan ödeme kaydedici cihaz fişlerini % 1,5 ve % 2 komisyon karşılığında vergi iadesinde kullanılmak üzere piyasaya süren sanıkların eylemlerinin 213 Sayılı Vergi Usul Yasasının 359/b-1 maddesindeki suçu oluşturduğu gözetilerek, anılan yasanın 367. maddesi gereğince dava şartı olan “mütalaa”nın da alınmasından sonra hukuki durumlarının takdir ve tayini gerekirken, suç vasfındaki yanılgı sonucu özel belgede sahtecilik suçundan mahkumiyetlerine hükmolunması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık M… K… müdafileri ile sanık A… Ş…’in temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanıkların sonuç ceza miktarı itibariyle kazanılmış haklarının saklı tutulmasına, 08.06.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: