213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2008/18017

K. 2009/8773

T. 8.7.2009

yargıtay 2• VERGİ KAÇAKÇILIĞI ( Vergi Teknik Raporunda Satın Almanın Bir Başka Mükellefin Faturasıyla Belgelendirilmesinde Gerçek Bir Alım-Satım Olmadığından Faturaların Sahte Olacağına Yönelik Beyan Bulunduğu – Faturaları Düzenleyenin Yeterli Mal Üretimi Olup Olmadığının Araştırılacağı )

• YANILTICI BELGE KULLANMAK ( Yeterliliği Olan Şirket Banka Hesapları ve Kasa Mevcuduyla Uyumlu Geçerli Belgelerin ve Faturaları Düzenleyenin Yeterli Mal Üretimi Olup Olmadığının Araştırılacağı )

213/m. 359

ÖZET : Vergi Teknik Raporunda Belgesiz yapılan satın almanın bir başka mükellefin faturasıyla belgelendirilmesi halinde, bu faturaları düzenleyip verenle gerçek bir alım-satım olmadığından faturaların sahte olduğunun kabulü gerektiğinden bahsedilmiştir. Faturaların gerçek alım-satım karşılığı olup olmadığının belirlenmesi yönünden mal ve para akışını gösteren sevk ve taşıma irsaliyeleri, teslim ve tesellüm belgeleri, bedelinin ödendiğine dair ticari teamüle uygun, kanıtlama yeterliliği olan şirket banka hesapları ve kasa mevcuduyla uyumlu geçerli belgeler ve faturaları düzenleyenin yeterli mal girişi veya üretimi olup olmadığı da araştırılması gerekir.

DAVA : Belgesiz yapılan satın almanın bir başka mükellefin faturasıyla belgelendirilmesi halinde, bu faturaları düzenleyip verenle gerçek bir alım-satım olmadığından faturaların sahte olduğunun kabulü gerektiğinden sanığın kullandığı ve sahte olduğu iddia olunan faturaları düzenleyen şirketin yetkilileri hakkında sahte fatura düzenlemek eyleminden dolayı tanzim edilen Vergi Teknik Raporu içeriği karşısında, hakkında kamu davası açılıp açılmadığı sorulup, açıldığının anlaşılması halinde dava dosyasının getirtilerek bu davayı ilgilendiren delillerin onaylı örneklerinin dosyaya intikal ettirilmesi, sanık tarafından ibraz edilen tahsilat makbuzlarının bulunduğu da anlaşılmakla, faturaların gerçek alım-satım karşılığı olup olmadığının belirlenmesi yönünden mal ve para akışını gösteren sevk ve taşıma irsaliyeleri, teslim ve tesellüm belgeleri, bedelinin ödendiğine dair ticari teamüle uygun, kanıtlama yeterliliği olan şirket banka hesapları ve kasa mevcuduyla uyumlu geçerli belgeler ve faturaları düzenleyenin yeterli mal girişi veya üretimi olup olmadığı da araştırılarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik inceleme sonucu yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 08.07.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: