213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2007/7235

K. 2010/732

T. 10.2.2010

yargıtay 2• SAHTE FATURA KULLANMAK ( Suçundan Verilmiş Mütalaa veya Açılmış Bir Dava Bulunmadığı Gözetilmeden Yargılamaya Devamla “Sahte Fatura Düzenlemek” Suçundan Ayrı Ayrı Mahkumiyet Hükmü Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )

• MÜTALAA VEYA AÇILMIŞ BİR DAVANIN BULUNMAMASI ( Sahte Fatura Kullanmak Suçundan – Yargılamaya Devamla “Sahte Fatura Düzenlemek” Suçundan Ayrı Ayrı Mahkumiyet Hükmü Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )

• DEFTER VE BELGELERİ GİZLEMEK ( Suçunun Oluşabilmesi İçin Varlığı Noter Tasdik Kayıtları veya Sair Suretlerle Sabit Olan Defter ve Belgelerin Saklama Zorunluluğu Olan 5 Yıllık Süre İçerisinde Usulüne Uygun Olarak Yapılan Tebligata Rağmen Vergi İncelemesi İçin Yetkili Memura İbraz Edilmemesi Gerektiği )

• DEFTER VE BELGELERİN SAKLAMA ZORUNLULUĞU ( Defter ve Belgeleri Gizlemek Suçunun Oluşabilmesi İçin Varlığı Noter Tasdik Kayıtları veya Sair Suretlerle Sabit Olan Belgelerin 5 Yıllık Süre İçerisinde Usulüne Uygun Olarak Yapılan Tebligata Rağmen Vergi İncelemesi İçin Yetkili Memura İbraz Edilmemesi Gerektiği )

213/m. 359/b-1

5271/m.225

ÖZET : 1- Sanık hakkındaki Vergi Suçu Raporu ve Defterdarlık Mütalaasının “213 sayılı V.U.K.nun 359/b-1.maddesi kapsamında “2001 ve 2002 takvim yıllarında sahte fatura düzenlemek” suçuna ilişkin olmasına rağmen, iddianamede suçun “sahte fatura kullanmak” şeklinde nitelenip, bu suçtan dava açıldığının anlaşılmasına göre, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 225.maddesi uyarınca hükmün konusunun iddianamede gösterilen fiil olduğu da dikate alınarak ve “sahte fatura kullanmak” suçundan verilmiş mütalaa veya “2001 ve 2002 takvim yıllarında sahte fatura düzenlemek” sucundan açılmış bir dava bulunmadığı gözetilmeden yargılamaya devamla yazılı şekilde “sahte fatura düzenlemek” suçundan ayrı ayrı mahkumiyet hükmü kurulması, yasaya aykırıdır.

2- Defter ve belgeleri gizlemek suçunun oluşabilmesi için, “…varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit…” olan defter ve belgelerin, saklama zorunluluğu olan 5 yıllık süre içerisinde usulüne uygun olarak yapılan tebligata rağmen vergi incelemesi için yetkili memura ibraz edilmemesinin gerekir.

DAVA : 1 ) Sanık hakkındaki Vergi Suçu Raporu ve Defterdarlık Mütalaasının “213 sayılı V.U.K.nun 359/b-1.maddesi kapsamında “2001 ve 2002 takvim yıllarında sahte fatura düzenlemek” suçuna ilişkin olmasına rağmen, iddianamede suçun “sahte fatura kullanmak” şeklinde nitelenip, bu suçtan dava açıldığının anlaşılmasına göre, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 225.maddesi uyarınca hükmün konusunun iddianamede gösterilen fiil olduğu da dikate alınarak ve “sahte fatura kullanmak” suçundan verilmiş mütalaa veya “2001 ve 2002 takvim yıllarında sahte fatura düzenlemek” sucundan açılmış bir dava bulunmadığı gözetilmeden yargılamaya devamla yazılı şekilde “sahte fatura düzenlemek” suçundan ayrı ayrı mahkumiyet hükmü kurulması,

2 ) Defter ve belgeleri gizlemek suçunun oluşabilmesi için, “…varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit…” olan defter ve belgelerin, saklama zorunluluğu olan 5 yıllık süre içerisinde usulüne uygun olarak yapılan tebligata rağmen vergi incelemesi için yetkili memura ibraz edilmemesinin gerektiği, dava dosyası içerisinde bulunan vergi tekniği raporu, tarh dosyası ile Düden Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün cevabi yazısından, mükellef sanığın 1999 yılı Ocak ayı itibariyle faaliyetini terk ettiğini, faaliyeti olmadığı için 2001 ve 2002 yıllarına ait defter ve belgeleri tasdik ettirmediğini beyan etmesi, inceleme sonucunda da, 2001 ve 2002 yıllarında beyanname vermediği gibi 2001 ve 2002 takvim yıllarına ait defter ve belgelerinin de tasdik edilmediğinin anlaşılması, fatura ve irsaliyelerin ise 12.12.1994 yılında bastırılarak teslim alınmasına rağmen, defter ve belge istem yazısının 30/09/2004 tarihinde tebliğ edildiğinin ve aynı tarihli tutanak içeriğinde de, sanık tarafından, 1999 yılı itibariyle faaliyete son verildiğinin belirtilmiş olması karşısında sanığa yüklenen defter ve belgeleri gizlemek suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden yazılı şekilde mahkumiyetine hükmolunması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1 maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK.nın 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 10.02.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: