213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2007/7847

K. 2010/4817

T. 27.4.2010

yargıtay 2• DEFTER VE BELGELERİ GİZLEMEK SUÇU ( Sanığın Ayaklarının Kırıldığı İşyerini Kapattığı ve Bir Yıla Yakın Yürüyemediğine İlişkin Savunmasının Saklama ve İbraz Etme Zorunluluğunu Ortadan Kaldırmadığı – 5 Yıllık Muhafaza Süresi de Dolmadığından Suçun Oluşacağı )

• VERGİ USUL KANUNU’NA MUHALEFET ( Defter ve Belgeleri İbraz Etmemek – Sanığın Ayaklarının Kırıldığı İşyerini Kapattığı ve Bir Yıla Yakın Yürüyemediğine İlişkin Savunmasının Saklama ve İbraz Etme Zorunluluğunu Ortadan Kaldırmayacağı )

• DEFTER VE BELGELERİ MUHAFAZA MECBURİYETİ ( 5 Yıllık Süre – Sanığın İki Ayağının da Kırıldığı İşlerini Yürütemediği ve İşyerini Kapattığına İlişkin Savunmasının Saklama ve İbraz Etme Zorunluluğunu Ortadan Kaldırmadığı )

213/m.13,359/a-2

ÖZET : Defter ve belgeleri gizleme suçundan sanığın, geçirdiği yaralanma olayında iki ayağının da kırıldığı ve işyerini kapattığını, bir yıla yakın yürüyemediği ve bu nedenle ibraz edemediğine ilişkin savunması defter ve belgeleri saklama ve ibraz etme zorunluluğunu ortadan kaldırmadığından ve 5 yıllık muhafaza süresi de dolmadığından suçun oluşacağı dikkate alınmalıdır.

DAVA VE KARAR : Defter ve belgeleri gizlemek suçunun oluşabilmesi için, “…varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit…” olan defter ve belgelerin, saklama zorunluluğu olan 5 yıllık süre içerisinde usulüne uygun olarak yapılan tebligata rağmen vergi incelemesi için yetkili memura ibraz edilmemesinin yeterli olduğu, 31.12.2004 tarihinde faaliyetini sona erdirdiği anlaşılan ve 2003-2004 yıllarına ait yasal defter ve belgelerin usule uygun tebligatla ibrazı istenen sanığın, 31.11.2004 tarihinde geçirdiği yaralanma olayında iki ayağının da kırıldığı bu nedenle işlerini yürütemediğini ve işyerini kapattığını, bir yıla yakın yürüyemediği ve bu nedenle ibraz edemediğine ilişkin savunması defter ve belgelerin saklama ve ibraz etme zorunluluğunu ortadan kaldırmayacağından atılı suçun unsurları itibariyle oluştuğu gözetilmeden mahkumiyeti yerine kastının bulunmadığından bahisle yazılı şekilde beraatine karar verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK.nun 321 nci maddesi uyarınca BOZULMASINA, 27.04.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: