213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2010/4959

K. 2010/7048

T. 21.6.2010

yargıtay 2• VERGİ ZİYAI ( Vergi Usul Kanunu’nun 359/B-L Md. Kapsamındaki Suçun Oluşması İçin Belgenin Sahte Düzenlenmiş Olması Yeterli Olup Kullanılması ve Vergi Ziyaının Koşul Olmadığı )

• BELGENİN SAHTE DÜZENLENMESİ ( Vergi Kanunları Uyarınca Düzenlenmesi Gereken Belgelerin Sahte Olarak Düzenlenmiş Olması Suçun Oluşması İçin Yeterli Olduğu – Kullanılması ve Vergi Ziyaının Koşul Olmadığı )

• SAHTE ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ FİŞİ DÜZENLEME ( Vergi Usul Kanunu’nun 359/B-L Md. Kapsamındaki Suçun Oluşması İçin Belgenin Sahte Düzenlenmiş Olması Yeterli Olup Kullanılması ve Vergi Ziyaının Koşul Olmadığı )

213/m.359/b-l

ÖZET : Vergi Usul Kanunu’nun 359/b-l maddesine göre, vergi kanunları uyarınca düzenlenmesi gereken belgelerin sahte olarak düzenlenmiş olması suçun oluşması için yeterlidir. Ayrıca bu belgelerin kullanılması ve vergi ziyaı doğması koşul değildir. Somut olayda sanıklar, vergi iadesinde kullanılmak üzere sahte ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlemişlerdir. Sanıkların eyleminin anılan madde kapsamında suç oluşturduğu gözetilmeden hüküm kurulması hatalıdır.

DAVA : Cumhuriyet Savcısı vaki temyiz isteminden 12.12.2007 havale tarihli dilekçesiyle vazgeçtiğinden, katılan vekilinin temyizine hasren incelenip gereği görüşüldü:

KARAR : 1-213 sayılı Vergi Usul Yasası’nın, 01.01.1999 tarihinde yürürlüğe giren 4369 Sayılı Yasa ile değişik 359/b-l. maddesine göre, vergi kanunları uyarınca düzenlenmesi gereken belgelerin sahte olarak düzenlenmesi suçun oluşumu için yeterli olup bu belgelerin kullanılması ve vergi ziyaı doğması suçun unsuru olmaktan çıkarıldığı cihetle, sanıkların özel gider indirimi veya vergi iadesinde kullanılmak üzere sahte ödeme kaydedici cihaz fişleri düzenlemekten ibaret olan eylemlerinin 213 sayılı VUK’nun 359/b-l. maddesine uyan suçu oluşturduğu gözetilmeden davaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması,

Yasaya aykırı,

2-Kabule göre de;

Hükümden sonra, 08.02.2008 günlü 26781 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5728 Sayılı Yasanın 562. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK’nun 231. ve TCK’nun 7/2. maddeleri uyarınca, sanıklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının takdir ve değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 21.06.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: