213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2007/1946

K. 2007/2587

T. 16.4.2007

yargıtay 2• VERGİ SUÇLARI ( Vergi Barışı Kanunu’ndan Yararlanıp Vergi ve Cezası Bulunmayanlar Hakkında Açılan Kamu Davalarının Ortadan Kaldırılması Gerektiği )

• SAHTE FATURA ( Vergi Barışı Kanunu’ndan Yararlanıp Vergi ve Cezası Bulunmayanlar Hakkında Açılan Kamu Davalarının Ortadan Kaldırılması Gerektiği )

• DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Vergi Barışı Kanunu’ndan Yararlanıp Vergi ve Cezası Bulunmayanlar Hakkında Verileceği )

• 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU’NA MUHALEFET ( Vergi Barışı Kanunu’ndan Yararlanıp Vergi ve Cezası Bulunmayanlar Hakkında Açılan Kamu Davalarının Ortadan Kaldırılması Gerektiği ) Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2005/1268

K. 2007/2800

T. 25.4.2007

yargıtay 2• VERGİ USUL KANUNU’NA MUHALEFET ( Sanığın Bastırdığı Faturaları Bir Mal ve Hizmet Karşılığı Olmaksızın Komisyon Karşılığında Sahte Olarak Düzenlemesi – Delilleri Değerlendirmenin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )

• DAVA ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Sanık Lehine Olan 765 Sayılı TCK’nda Öngörülen Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği – Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet )

• GÖREVLİ MAHKEME ( Sanığın Bastırdığı Faturaları Bir Mal ve Hizmet Karşılığı Olmaksızın Komisyon Karşılığında Sahte Olarak Düzenlemesi – Delilleri Değerlendirmenin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )

• HİZMET NEDENİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Sanığın Bastırdığı Faturaları Bir Mal ve Hizmet Karşılığı Olmaksızın Komisyon Karşılığında Sahte Olarak Düzenlemesi – Delilleri Değerlendirmenin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )

• KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Sanık Lehine Olan 765 Sayılı TCK’nda Öngörülen Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleşmesi Nedeniyle )

• VERGİ SUÇU ( Sanığın Muhasebeciliğini Yaptığı Firmaya Ait Bastırdığı Faturaları Bir Mal ve Hizmet Karşılığı Olmaksızın Komisyon Karşılığında Sahte Olarak Düzenlemek Şeklindeki Eylemi )

• ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanığın Muhasebeciliğini Yaptığı Firmaya Ait Bastırdığı Faturaları Bir Mal ve Hizmet Karşılığı Olmaksızın Komisyon Karşılığında Sahte Olarak Düzenlemesi – Delilleri Değerlendirmenin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu ) Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2007/1339

K. 2007/3688

T. 28.5.2007

yargıtay 2• VERGİ USUL KANUNU’NA MUHALEFET ( 765 S.K.’nun Lehe Olduğu Kabul Edilip Sahte Fatura Kullanmak Suçuna Ait Cezanın Üst Sınırı Gözetilerek Zamanaşımına İlişkin Süreler Esas Alınıp Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği )

• LEHE KANUNA GÖRE ZAMANAŞIMININ GERÇEKLEŞMESİ ( Sahte Fatura Kullanmak/Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği – Karma Uygulama Yapılamayacağı )

• KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİNE KARAR VERİLEMEMESİ ( 765 S.K.’nun Lehe Olduğu Kabul Edilip Sahte Fatura Kullanmak Suçuna Ait Cezanın Üst Sınırı Gözetilerek Zamanaşımına İlişkin Süreler Esas Alınarak – Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği ) Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2007/3638

K. 2007/4013

T. 11.6.2007

yargıtay 2• UYARLAMA ( Sanığın Vergi Barışı Yasası’ndan Yararlanabilmesi İçin Vergi Borçlarını Tamamen Ödeyip Ödemediği ve İdari Yargıda Dava Açmış İse Vazgeçip Vazgeçmediği İlgili Vergi Dairesi’nden Sorularak Sonucuna Göre Hukuki Durumu Takdir ve Tayin Edilmesi Gerektiği )

• VERGİ BARIŞI ( Sanığın Vergi Barışı Yasası’ndan Yararlanabilmesi İçin Vergi Borçlarını Tamamen Ödeyip Ödemediği ve İdari Yargıda Dava Açmış İse Vazgeçip Vazgeçmediği İlgili Vergi Dairesi’nden Sorularak Sonucuna Göre Hukuki Durumu Takdir ve Tayin Edilmesi Gerektiği )

• LEHE YASANIN TESPİTİ ( 765 Sayılı TCK İle 5237 Sayılı TCK’nın İlgili Bütün Maddeleri Somut Olaya Uygulanarak Lehe Olan Yasanın Belirlenmesi Gerektiği – 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet ) Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2007/590

K. 2007/4440

T. 26.6.2007

yargıtay 2• SAHTE FATURA BASARAK KULLANMAK ( 213 S.K. Md. 359 Kapsamında – Defterdarlık Ya da Gelirler Bölge Müdürlüğünün Mütalaası Alındıktan Sonra Asliye Ceza Mahkemesinin Görevsizlik Kararı Vereceği/Dosyanın Ağır Ceza Mahkemesine Gönderileceği )

• ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( 213 S.K. Md. 359 Kapsamında Sahte Fatura Basarak Kullanmak- Özel Belgede Sahtecilik Olarak Değerlendirilemeyeceği )

• VERGİ KAÇAKÇILIĞI ( Sahte Fatura Basarak Kullanmak /Özel Belgede Sahtecilik Olarak Değerlendirilemeyeceği – Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )

• GÖREVSİZLİK KARARI ( Sahte Fatura Basarak Kullanmak – Defterdarlık ya da Gelirler Bölge Müdürlüğünün Mütalaası Alındıktan Sonra Asliye Ceza Mahkemesinin Görevsizlik Kararı Vereceği/Dosyanın Ağır Ceza Mahkemesine Gönderileceği )

• DEFTERDARLIK YADA GELİRLER BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN MÜTALAASI ( Sahte Fatura Basarak Kullanmak – Mütalaa Alındıktan Sonra Asliye Ceza Mahkemesinin Görevsizlik Kararı Vereceği ) Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2007/2628

K. 2007/6320

T. 4.10.2007

yargıtay 2• SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Suçunun Cezasının Türü ve Üst Sınırı İtibariyle 765 S.K. Md. 102/4’de Öngörülen 5 Yıllık Asli Dava Zamanaşımın Tabi Olduğu – Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )

• ASLİ DAVA ZAMANAŞIMI ( Sahte Fatura Düzenlemek/5 Yıl – Gerçekleştiği/Kamu Davasının 765 S.K. Md. 102/4 Uyarınca “Ortadan Kaldırılması” Yerine “Düşürülmesine” Karar Verilemeyeceği )

• DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Sahte Fatura Düzenlemek/765 S.K. Md. 102/4’de Öngörülen 5 Yıllık Asli Dava Zamanaşımın Tabi Olduğu – Kamu Davasının “Düşürülmesine” Karar Verilemeyeceği )

• KURUMLAR VERGİSİNDE KULLANILAN SAHTE FATURALAR ( 1998 Yılına Ait/Sanıklar Yönünden Suç Tarihinin 1.5.1999 Olduğu – Zamanaşımı ) Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2006/6740

K. 2007/7940

T. 14.11.2007

yargıtay 2• SAHTE FATURA ( Suçun İşlendiğini Haber Alan Cumhuriyet Savcılığı’nın İlgili Vergi Dairesi’ni Haberdar Ederek İnceleme Yapılmasını İstemesi Gerektiği )

• KAÇAKÇILIK ( Suçun İşlendiğini Haber Alan Cumhuriyet Savcılığı’nın İlgili Vergi Dairesi’ni Haberdar Ederek İnceleme Yapılmasını İstemesi Gerektiği )

• ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Suçun İşlendiğini Haber Alan Cumhuriyet Savcılığı’nın İlgili Vergi Dairesi’ni Haberdar Ederek İnceleme Yapılmasını İstemesi Gerektiği ) Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

E. 2006/9505

K. 2008/779

T. 6.2.2008

yargıtay 2• SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Kaçakçılık Suçu Raporuyla Cumhuriyet Başsavcılığına Suç Duyurusunda Bulunulanın Celbiyle Sanıkların Suça Katılımlarının Olup Olmadığına İlişkin Dinlenmesi Hakkında Dava Açılmışsa Dava Dosyası Celp Edilip İncelenerek Özetinin Duruşma Tutanağına Geçirilmesi Gerektiği )

• KAÇAKÇILIK RAPORU ( Cumhuriyet Başsavcılığına Suç Duyurusunda Bulunulanın Celbiyle Sanıkların Suça Katılımlarının Olup Olmadığına İlişkin Dinlenmesi Hakkında Dava Açılmışsa Dava Dosyası Celp Edilip İncelenerek Özetinin Duruşma Tutanağına Geçirilmesi Gerektiği ) Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

E. 2005/5812

K. 2008/3755

T. 19.2.2008

yargıtay 2• VERGİ USUL KANUNU’NA MUHALEFET ( Sanığın İşi Terk Ettiği KDV Beyannamelerini Posta ile Gönderdiğini İleri Sürmesi – Suç Tarihi İtibarıyle Düzenlenen Fatura Var ise Bütün Dosya Kapsamıyla Birlikte Değerlendirilerek Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenmesi Gereği )

• VERGİ ZİYAI ( 213 Sayılı Kanuna Muhalefet – 01.01.1999 Tarihinden Sonra İşlenen Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Vergi Siyaı Koşulunun Aranmadığı )

• VERGİ KAÇAKÇILIĞI ( 213 Sayılı Kanuna Muhalefet – Vergi Ziyaı ) Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

E. 2007/11930

K. 2008/3756

T. 19.2.2008

yargıtay 2• VERGİ USUL KANUNU’NA MUHALEFET ( Sahte Faturaları Kullandığı Anlaşılan Sanık Temin Edilerek Faturaları Aldığı Kişinin Tespiti ile Yazı ve İmzasını İncelemesi – Sanık Ortağı Hakkında Açılmış Kamu Davası ile Bu Davanın Birleştirilerek Delillerin Takdir ve Değerlendirilmesi Gereği )

• SAHTE FATURA KULLANMAK ( Faturadaki Yazı ve İmzanın Kime Ait Olduğu Tespit Edilerek Davanın Sanığın Ortağı Hakkında Açılmış Kamu Davasında Birleştirilmesi Gereği ) Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: