213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2008/1324

K. 2010/12244

T. 4.11.2010

yargıtay 2• SAHTE FATURA ( Tanzim Olunan Vergi Tekniği Raporlarının Aslı veya Onaylı Örnekleri Getirtilerek Anılan Raporlarla İlgili Olarak Şirket Yetkilileri Hakkında Dava Açılmış Olup Olmadığının İlgili Vergi Dairelerinden Araştırılması Gerektiği )

• MAL VE PARA AKIŞINI GÖSTEREN SEVK VE TAŞIMA İRSALİYELERİ ( Teslim ve Tesellüm Belgeleri Bedelinin Ödendiğine Dair Ticari Teamüle Uygun Kanıtlama Yeterliliği Olan Şirket Banka Hesapları ve Kasa Mevcuduyla Uyumlu Geçerli Belgeler ve Faturaları Düzenleyene Yeterli Mal Girişi veya Üretimi Olup Olmadığı Dikkate Alınarak Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )

• BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Sahte Fatura – Tanzim Olunan Vergi Tekniği Raporlarının Aslı veya Onaylı Örnekleri Getirtilerek Anılan Raporlarla İlgili Olarak Şirket Yetkilileri Hakkında Dava Açılmış Olup Olmadığının İlgili Vergi Dairelerinden Araştırılması Gerektiği )

213/m.359

ÖZET : Tanzim olunan vergi tekniği raporlarının aslı veya onaylı örnekleri getirtilerek, anılan raporlarla ilgili olarak şirket yetkilileri hakkında dava açılmış olup olmadığının ilgili vergi dairelerinden araştırılması, açıldığının tespiti halinde dava dosyaları celp ile incelenerek özetinin duruşma tutanağına geçirilmesi, bu davayı ilgilendiren delillerin onaylı örneklerinin dava dosyasına intikal ettirilmesi,faturaların gerçek alım-satım karşılığı olup olmadığının belirlenmesi yönünden mal ve para akışını gösteren sevk ve taşıma irsaliyeleri, teslim ve tesellüm belgeleri, bedelinin ödendiğine dair ticari teamüle uygun, kanıtlama yeterliliği olan şirket banka hesapları ve kasa mevcuduyla uyumlu geçerli belgeler ve faturaları düzenleyene yeterli mal girişi veya üretimi olup olmadığı da dikkate alınarak faturaları düzenleyenler ile sanığın ticari defter ve belgeleri üzerinde yeniden karşılaştırmalı bilirkişi incelemesi yaptırılması gerekir.

DAVA VE KARAR : Sanığın kullandığı ve sahte olduğu iddia olunan faturaları düzenleyen Ö… Nak.Haf.Taş.,O… İnş.,Kar-San İnş.ve Y… İnş. Ltd. Şirketleri hakkında tanzim olunan vergi tekniği raporlarının aslı veya onaylı örnekleri getirtilerek, anılan raporlarla ilgili olarak şirket yetkilileri hakkında dava açılmış olup olmadığının ilgili vergi dairelerinden araştırılması, açıldığının tespiti halinde dava dosyaları celp ile incelenerek özetinin duruşma tutanağına geçirilmesi, bu davayı ilgilendiren delillerin onaylı örneklerinin dava dosyasına intikal ettirilmesi, faturaların gerçek alım-satım karşılığı olup olmadığının belirlenmesi yönünden mal ve para akışını gösteren sevk ve taşıma irsaliyeleri, teslim ve tesellüm belgeleri, bedelinin ödendiğine dair ticari teamüle uygun, kanıtlama yeterliliği olan şirket banka hesapları ve kasa mevcuduyla uyumlu geçerli belgeler ve faturaları düzenleyene yeterli mal girişi veya üretimi olup olmadığı da dikkate alınarak faturaları düzenleyenler ile sanığın ticari defter ve belgeleri üzerinde yeniden karşılaştırmalı bilirkişi incelemesi yaptırılması ve toplanan deliller bütün halinde değerlendirilerek sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik soruşturma sonucu yazılı şekilde karar verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 04.11.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: