213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2010/16483

K. 2011/4571

T. 7.7.2011

yargıtay 2• VERGİ USUL KANUNU’NA AYKIRILIK ( Sanığın Suç İşleme Hususundaki Eğilimi ve Kişiliği İle Pişmanlık Duymayacağı Kanaatini Uyandıran Nedenler Açıklanmadan Hakkında Takdiri İndirime ve Cezanın Ertelenmesine Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği )

• SAHTE FATURA KULLANMAK ( Vergi Usul Kanunu’na Aykırılık – Sanığın Suç İşleme Hususundaki Eğilimi ve Kişiliği İle Pişmanlık Duymayacağı Kanaatini Uyandıran Nedenler Açıklanmadan Hakkında Takdiri İndirime ve Cezanın Ertelenmesine Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği )

• YASAL VE YETERLİ OLMAYAN GEREKÇE ( Sanığın Suç İşleme Hususundaki Eğilimi ve Kişiliği İle Pişmanlık Duymayacağı Kanaatini Uyandıran Nedenler Açıklanmadan Hakkında Takdiri İndirime ve Cezanın Ertelenmesine Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği )

213/m.359/b-l

765/m.59

647/m.6

ÖZET : Sabıkası bulunmaması nedeniyle geçmişteki hali olumlu sayılması gereken 1924 doğumlu olan, yargılama aşamasında mahkeme ile yüz yüze gelmeyen ve suç işleme eğilimine ilişkin olumsuz bir yönü de dosyaya yansımayan sanığın, suç işleme hususundaki eğilimi ve kişiliği ile pişmanlık duymayacağı kanaatini uyandıran nedenler açıklanmadan hakkında takdiri indirime ve cezanın ertelenmesine yer olmadığına karar verilmesi yasaya aykırıdır.

DAVA : Dosya incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 7 ve 5349 sayılı Kanunla değişik 5252 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 9. maddeleri hükümleri karşısında; sanığa yüklenen “2002 takvim yılında sahte fatura kullanmak” suçunun, son fatura tarihinin 12.12.2002 olup KDV indiriminde kullanılması nedeniyle suç tarihinin 26.01.2003 olacağı ve bu halde yasanın gerektirdiği cezasının türü ve üst sınırı itibariyle tabi olduğu 765 sayılı TCK.’nun 102/4. maddesinde öngörülen asli dava zamanaşımının, suç tarihinden iddianamenin düzenlendiği 27.03.2008 tarihine kadar gerçekleştiği gözetilmeden yazılı şekilde mahkumiyetine hükmolunması,

Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.’nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak bu husus yenidenyargılama yapılmasını gerektirmediğinden, aynı Yasa’nın 322. maddesindeki yetkiye dayanılarak sanık hakkındaki kamu davasının gerçekleşen zamanaşımı nedeniyle 765 sayılı TCK.’nun 102/4. maddesi uyarınca ORTADAN KALDIRILMASINA,

2- Sanık hakkında 2004 takvim yılında sahte fatura kullanmak suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik müdafiin temyiz itirazlarına gelince:

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanık müdafisinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak:

Sabıkası bulunmaması nedeniyle geçmişteki hali olumlu sayılması gereken 1924 doğumlu olup yargılama aşamasında mahkeme ile yüz yüze gelmeyen ve suç işleme eğilimine ilişkin olumsuz bir yönü de dosyaya yansımayan sanığın, suç işleme hususundaki eğilimi ve kişiliği ile pişmanlık duymayacağı kanaatini uyandıran nedenler açıklanmadan, yasal ve yeterli gerekçe gösterilmeden, hakkında takdiri indirime ve cezanın ertelenmesine yer olmadığına karar verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.’nun 321. maddesi uyarınca ( BOZULMASINA ), 07.07.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: