213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2011/1585

K. 2011/19905

T. 12.9.2011

yargıtay 2• SAHTE FATURA DÜZENLEMEK VE KULLANMAK ( Sanığın İşyerinde Yapılan Aramada Faturasız Mazot Bulunduğu/Diğer Sanığın Sahte Fatura İbraz Ettiği – Özel Belge Niteliğinde Olan Faturayı Sahte Olarak Düzenlemek ve Kullanmak Suçlarının Oluştuğu )

• DAVA ŞARTI ( Sahte Fatura Düzenlemek ve Kullanmak – Dava Şartı Olan Mütalaanın Temini İçin Dosyanın Defterdarlığa Gönderilerek Sanıklara İsnat Olunan Suçlar Bakımından Mütalaa Verilip Verilmeyeceğinin Sorulacağı )

• MÜTALAA ( Sahte Fatura Düzenlemek ve Kullanmak – Dava Şartı Olan Mütalaanın Temini İçin Dosyanın Defterdarlığa Gönderilerek Sanıklara İsnat Olunan Suçlar Bakımından Mütalaa Verilip Verilmeyeceğinin Sorulacağı )

• ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanığın İşyerinde Yapılan Aramada Faturasız Mazot Bulunduğu/Diğer Sanığın Sahte Fatura İbraz Ettiği – Özel Belge Biteliğinde Olan Faturayı Sahte Olarak Düzenlemek ve Kullanmak Suçlarının Oluştuğu )

213/m.359, 367

ÖZET : Güvenlik kuvvetleri tarafından, sanığın yetkilisi olduğu şirkete ait akaryakıt istasyonunda yapılan kontrolde, depoda bulunan mazotun faturasız olduğunun tespit edilmesi üzerine sanığın bir süre sonra diğer sanığın yetkilisi olduğu … Petrol adlı işyerine ait faturayı depodaki mazotun faturası olarak görevlilere ibraz ettiği, yapılan incelemede ibraz edilen bu faturanın sahte olduğunun tespit edildiği böylece sanıkların özel belge niteliğindeki sahte faturayı düzenleyip kullandıkları iddiasından ibaret olayda; birbirinden ayrı ve bağımsız suçları oluşturan sahte fatura düzenlemek ve kullanmak suçlarının, özel olarak düzenlendiği, dava şartı olan mütalaa’nın temin edilebilmesi amacıyla dosyanın idareye (Defterdarlığa) gönderilerek sanıklara isnat olunan sahte fatura düzenlemek ve kullanmak suçlarından mütalaa verilip verilmeyeceğinin sorulmasından sonra sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının takdir ve tayini gerekir.

DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Güvenlik kuvvetleri tarafından, sanık S.Ç.’in yetkilisi olduğu şirkete ait akaryakıt istasyonunda yapılan kontrolde, depoda bulunan 10.000 litre mazotun faturasız olduğunun tespit edilmesi üzerine sanık S.Ç.’in bir süre sonra diğer sanık M. Y.’ın yetkilisi olduğu … Petrol adlı işyerine ait A-183… seri numaralı faturayı depodaki mazotun faturası olarak görevlilere ibraz ettiği, yapılan incelemede ibraz edilen bu faturanın sahte olduğunun tespit edildiği böylece sanıkların özel belge niteliğindeki sahte faturayı düzenleyip kullandıkları iddiasından ibaret olayda; birbirinden ayrı ve bağımsız suçları oluşturan sahte fatura düzenlemek ve kullanmak suçlarının, 213 Sayılı Vergi Usul Yasasının 359/b-1 maddesinde özel olarak düzenlendiği, anılan yasanın 367.maddesi gereğince dava şartı olan “mütalaa”nın temin edilebilmesi amacıyla dosyanın idareye (Defterdarlığa) gönderilerek sanıklara isnat olunan sahte fatura düzenlemek ve kullanmak suçlarından mütalaa verilip verilmeyeceğinin sorulmasından sonra sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden, yargılamaya devam olunarak yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanıkların temyiz itirazları bu sebeple yerinde görüldüğünden sair yönleri incelenemeyen hükümün bu sebepten dolayı, 5320 Sayılı Kanunun 8/1 maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı C.M.U.K.nın 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, sonuç ceza miktarı yönünden kazanılmış hakkın saklı tutulmasına, 12.09.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: