213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2011/4385

K. 2011/19954

T. 14.9.2011

yargıtay 2• VERGİ USUL KANUNU’NA MUHALEFET ( Sanığın Suça Konu Faturada Yer Alan Malları Aldığını ve Bedelini Nakden Ödediğini Beyan Ettiği/Şirketin Faturadaki Emtiaları Alıp Almadığı Yönünde Tespit Yapılamadığı – Faturayı Düzenleyen Şirket Yetkilileri Hakkında Dava Açılıp Açılmadığının Tespit Edileceği )

• FATURA ( VUK’a Muhalefet/Suça Konu Faturayı Düzenleyen Şirketin Faturadaki Emtiaları Alıp Almadığı Yönünde Tespit Yapılamadığı – Faturayı Düzenleyen Şirket Yetkilileri Hakkında Dava Açılıp Açılmadığının Tespit Edileceği/Açılmışsa Davaların Birleştirileceği )

• DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( VUK’a Muhalefet/Suça Konu Faturayı Düzenleyen Şirketin Faturadaki Emtiaları Alıp Almadığı Yönünde Tespit Yapılamadığı – Faturayı Düzenleyen Şirket Yetkilileri Hakkında Dava Açılıp Açılmadığının Tespit Edileceği/Açılmışsa Davaların Birleştirileceği )

213/m.359

ÖZET : Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet suçunda; sanığın suça konu faturada yer alan malları aldığını ve bedelini kasadan nakden ödediğini beyan etmesine karşın ibraz ettiği banka dekontlarındaki miktar ile fatura bedelinin örtüşmemesi, hakkında düzenlenen vergi suçu ve vergi kaçakçılığı raporlarında şirketin faturadaki emtiaları alıp almadığı yönünde bir tespitin yapılamaması, iş kapasitesi ve sermayesi itibariyle gerçek mal alışı olmasına rağmen mal aldığı şirketin gerçek bir faaliyetinin olmadığının bildirilmiş olması karşısında, gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenmesi açısından, suçuna konu faturayı düzenleyen “… San. ve Tic. Ltd. Şti.” yetkilileri hakkında vergi tekniği raporuna istinaden dava açılıp açılmadığı araştırılmalıdır. Açıldığının belirlenmesi halinde bu dava ile birleştirilmesi gerekir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Sanığın suça konu faturada yer alan malları aldığını ve bedelini kasadan nakden ödediğini beyan etmesine karşın ibraz ettiği banka dekontlarındaki miktar ile fatura bedelinin örtüşmemesi, hakkında düzenlenen vergi suçu ve vergi kaçakçılığı raporlarında şirketin faturadaki emtiaları alıp almadığı yönünde bir tespitin yapılamaması, iş kapasitesi ve sermayesi itibariyle gerçek mal alışı olmasına rağmen mal aldığı şirketin gerçek bir faaliyetinin olmadığının bildirilmiş olması karşısında, gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenmesi açısından, suçuna konu faturayı düzenleyen “G… Yapı Malz. İnş. Nak. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.” yetkilileri hakkında 30.4.2007 tarih ve V…-2007-1397/19 Sayılı vergi tekniği raporuna istinaden dava açılıp açılmadığı araştırılıp, açıldığının belirlenmesi halinde bu dava ile birleştirilmesi, mümkün bulunmaması halinde ise dava dosyaları getirtilip incelenerek özetlerinin duruşma tutanağına geçirilmesi ve bu davayı ilgilendiren delillerinin onaylı örneklerinin dosyaya intikalinin sağlanması, faturayı düzenleyen şirket ile sanığın yetkilisi olduğu şirkete ait defter ve belgeler üzerinde, faturaların gerçek alım satım karşılığı olup olmadığının tespiti yönünden, mal ve para akışını gösteren sevk ve taşıma irsaliyeleri, teslim tesellüm belgeleri, bedellerinin ödendiğine ilişkin ticari teamüle uygun kanıtlama yeteneği olan geçerli ödeme belgeleri ile satıcının kasasına ya da banka hesabına girip girmediğinin tespiti, faturayı düzenleyen mükellefin yeterli üretimi, mal girişi ya da stoğu olup olmadığı yönünde karşılaştırmalı bilirkişi incelemesi yaptırılması ve toplanan tüm deliller birlikte değerlendirilip sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden eksik inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümün bu sebeplerden dolayı 5320 Sayılı Kanunun 8/1.maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 Sayılı C.M.U.K.nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 14.09.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

yarx

Posted in Genel. Tags: . Leave a Comment »

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: