213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2011/10240

K. 2011/20048

T. 15.9.2011

yargıtay 2• SAHTE FATURA ( Sanığın 2002-2005 Yıllarında Sahte Fatura Kullandığı İddiası – Ayrı Ayrı Kurulan Tüm Mahkumiyet Hükümleri Bulunduğu/Sanığa İlişkin Suçun Niteliği Gereğince Dava Şartı Olan Defterdarlık Mütalasının Alınması Gereği )

• DEFTERDARLIK MÜTALAASI ALINMASI GEREĞİ ( Dava Şartı – Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanmak Suçu )

• YANILTICI BELGE KULLANMAK SUÇU ( Sanık Hakkında Defterdarlık Müaalası Alınmadan Yargılamaya Devam Edilemeceği )

5237/m. 51

213/m. 359/b-1,367

765/m. 59,80

647/m. 6

ÖZET : 2002-2005 yıllarında sahte fatura kullanmak suçlarından sanık hakkında; ayrı ayrı kurulan tüm mahkumiyet hükümleri süresi içerisinde temyiz edilmiştir. Vergi Dairesi Başkanlığının 20.9.2006 ve 25.9.2006 tarihli mütalaalarının 2002- 2003-2004 ve 2005 yıllarında “muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmak” suçuna dair olup, davaya konu yapılan 2002- 2003-2004 ve 2005 yıllarında sahte belge kullanmak suçundan 213 Sayılı Kanun 367 M. uyarınca dava şartı olan Defterdarlık mütalaası alınmadan yargılamaya devamla yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.

DAVA : Gereği düşünüldü:

KARAR : 2002-2003-2004 ve 2005 takvim yıllarında sahte fatura ( belge ) kullanmak suçlarından sanık M. A. hakkında Beyşehir Asliye Ceza Mahkemesine açılan kamu davalarının yapılan yargılaması sonucunda: anılan Mahkemenin 22.12.2009 gün ve 2007/249 Esas ve 2009/360 Karar sayılı hükmü ile, her takvim yılı için ayrı, ayrı olmak üzere 2002-2003 ve 2004 takvim yıllarına dair sahte fatura kullanmak suçlarından 213 Sayılı Vergi Usul Yasasının 359/b-1, 765 Sayılı T.C.K.nun 80 ve 59. maddeleri: 2005 takvim yılına dair sahte fatura kullanmak suçundan 213 Sayılı Vergi Usul Yasasının 359/b-1, 5237 Sayılı T.C.K.nın 43 ve 62. maddeleri gereğince hapis cezalarıyla cezalandırılmasına, verilen cezaların 647 Sayılı Kanunun 6. ve 5237 Sayılı T.C.K.nın 51. maddeleri uyarınca ertelenmesine karar verildiği, hükmün sanık müdafii ve katılan vekili tarafından 2002- 2003- 2004 ve 2005 takvim yıllarına dair sahte fatura kullanmak suçlarından ayrı ayrı kurulan tüm mahkumiyet hükümlerinin süresi içerisinde temyiz edildiği, ancak. Dairemizce yapılan temyiz incelemesi sonucunda, 30.6.2011 tarihli 2010/15997 Esas. 2011/2866 Karar sayılı kararla, 2003-2004 ve 2005 takvim yıllarına dair sahte fatura düzenlemek suçları sebebiyle kurulan hükümlülük kararlarıyla ilgili temyiz incelemesi yapılıp, temyiz davasına konu edilen 2002 takvim yılındaki sahte fatura düzenlemek suçu sebebiyle verilen mahkumiyet kararının maddi yanılgı sonucu inceleme kapsamı dışında tutulduğu anlaşılmakla. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 10.8.2011 gün, 2011/257188 Sayılı sanık M. A. hakkında maddi hata sebebiyle 5320 Sayılı Kanunun 8/1 maddesi uyarınca ek karar istemi yerinde görüldüğünden kabulüyle Dairemizin 30.6.2011 tarihli 2010/15997 Esas. 2011/2866 Karar sayılı kararı kaldırılarak yapılan incelemede:

Konya Vergi Dairesi Başkanlığının 20.9.2006 ve 25.9.2006 tarihli mütalaalarının 2002- 2003-2004 ve 2005 yıllarında “muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmak” suçuna dair olup, davaya konu yapılan 2002- 2003-2004 ve 2005 yıllarında sahte belge kullanmak suçundan 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 367. maddesi uyarınca dava şartı olan Defterdarlık mütalaası alınmadan yargılamaya devamla yazılı şekilde karar verilmesi.

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık M. A. müdafii ve katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebepten dolayı 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı C.M.U.K.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 15.09.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: